דוח בנק ישראל: קצב רכישות גבוה באג"ח הממשלתיות ונמוך בקונצרניות

דוח המדיניות המוניטרית למחצית השנייה של 2020 מגלה כי הבנק היה קרוב למיצוי התוכנית לרכישת אג"ח ממשלתיות לפני שהוגדלה ל-85 מיליארד שקל, אך פחות בתוכנית לרכישות אג"ח קונצרניות נוצלו פחות מ-25% מהמסגרת המקורית

אמיר ירון, נגיד בנק ישראל / צילום: יונתן בלום
אמיר ירון, נגיד בנק ישראל / צילום: יונתן בלום

בנק ישראל רכש אגרות חוב ממשלתיות בהיקף של 46.2 מיליארד שקל עד סוף נובמבר במסגרת התוכנית המיוחדת שהשיק בתחילת משבר הקורונה, כך עולה מדוח המדיניות המוניטרית למחצית השנייה של 2020 שמפרסם היום הבנק. המסגרת המקורית של התוכנית שהועמדה על 50 מיליארד שקל הוגדלה באוקטובר ב-35 מיליארד שקל נוספים. עוד עולה מהדוח כי עד לסוף נובמבר נרכשו אג"ח קונצרניות בסכום כולל של 3.5 מיליארד שקל, מתוך מסגרת של 15 מיליארד. בנוסף מתברר כי הבנק העניק עד סוף נובמבר הלוואות מוניטריות לטווח ארוך בריבית אפסית בהיקף מצטבר של 19.6 מיליארד שקל. היקף הניצול של תוכניות הבנק לעיסקאות ריפו והלוואות החלף מט"חיות היה נמוך בהרבה ועמד נכון לסוף נובמבר על 1.5 מיליארד שקל ו-4.5 מיליארד בהתאמה.

ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי במהלך המחצית השנייה של 2020 לאחר שהורדה ל-0.1% בתחילת משבר הקורונה. ביולי החליט בנק ישראל על תוכנית רכישת אג"ח קונצרניות, לראשונה אי פעם בהיקף של 15 מיליארד שקל. באוקטובר הודיעה הוועדה על הגדלת תוכנית רכישות האג"ח הממשלתיות ב-35 מיליארד שקל. החלטה תקדימית נוספת נגעה לתנאי האשראי לעסקים קטנים וזעירים: בנק ישראל הציע למערכת הבנקאית הלוואות בריבית שלילית (מינוס 0.1%) לראשונה בישראל. בנוסף הוחלט על יצירת תשתית להרחבת מגוון הנכסים שהבנקים יוכלו לקבל כבטוחה להעמדת אשראי.

מהנתונים עולה כי תוכנית ההלוואות המוזלות לבנקים תמורת אשראי לעסקים הקטנים זוכה לפופוליאריות ניכרת והקיף האשראי המצטבר שניתן במסגרתה כבר מתקרב ל-20 מיליארד שקל. מדובר בכלי לא קונבנציונלי שבמסגרתו מציע הבנק הלוואות למערכת הבנקאית בריבית שלילית של מינוס 0.1% כנגד הלוואות שיספקו הבנקים לעסקים קטנים וזעירים, ובתנאי שהריבית על ההלוואות לעסקים לא תעלה על פריים + 1.3%, שיעור נמוך יחסית לריבית השוק. בנוסף נקבע כי התקופה לפירעון ההלוואות תעמוד על 4 שנים. מדובר בנדבך נוסף על התוכנית שהושקה לראשונה באפריל - במסגרתה הציע הבנק המרכזי הלוואות לבנקים לטווח של שלוש שנים בריבית קבועה של 0.1%.

עוד עולה מהדוח יתרת האשראי הבנקאי שבגינו נדחו התשלומים במסגרת המתווים לדחיית תשלומי הלוואות, שיזם הפיקוח על הבנקים, עומדת על כ-160 מיליארד שקל, 65% מתוכם (104 מיליארד שקל) הלוואות לדיור וכ-13% (21.1 מיליארד שקל) אשראי לעסקים זעירים. בבנק ישראל מציינים כי על41% מיתרות האשראי הנדחה טרם חודשו התשלומים. הפעילות בקרן למתן אשראי בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים ממשיכה גם במסלול שבסיכון מוגבר.

על-פי הדוח הריבית הממוצעת בהלוואות הבנקאיות לעסקים הקטנים רשמה במהלך המחצית השנייה של 2020 ירידה קלה. על פי סקר הערכת המגמות בעסקים, שעורכת הלמ"ס, נמשכת מגמת ירידה בקושי לגייס מימון - הן אשראי בנקאי והן אשראי חוץ-בנקאי - והמדדים מתקרבים לרמות ששררו לפני המשבר, אף כי הם עדיין גבוהים מרמתם טרום המשבר.

צרו איתנו קשר *5988