התוכנית של בורסת ת"א להגברת התחרות בבנקים באמצעות בתי ההשקעות

הבורסה תאפשר לחבריה שאינם בנקים להעמיד הלוואות ללקוחות, לא רק למטרות מסחר, וגם להנפיק כרטיסי אשראי • רוצה לצרף כחברים גם חברות ביטוח וכרטיסי אשראי

איתי בן זאב / צילום: תמר מצפי
איתי בן זאב / צילום: תמר מצפי

הבורסה לניירות ערך בתל אביב רוצה להרחיב את מתן השירותים ה"כמו-בנקאיים"  שאותם יוכלו חברי הבורסה שבבעלות בתי ההשקעות לספק ללקוחותיהם, תוך שהיא סוללת את הדרך להרחבת מספר חברי הבורסה באמצעות קבוצות הביטוח וחברות כרטיסי האשראי.

 מטיוטה להערות הציבור שפרסמה השבוע הבורסה בעניין "שינויים בתחומי הפעילות המותרים לחש"ב - מתן אשראי ללקוחות", עולה כי דירקטוריון הבורסה ידון בשינויים בתקנון, שלפיהם חברי הבורסה של בתי ההשקעות לא יהיו כפופים למתן אשראי רק לצורך פעילויות מסחר על ידם, כשנוסף על כך, הם יוכלו להנפיק ללקוחותיהם שירותי תשלום.

לפי שעה מדובר ביצירת אפשרות עתידית להנפקה של אמצעי תשלום, בדגש על כרטיסי אשראי, ללקוחות של בתי השקעות. בחינת הבורסה מדובר בתשתית לשינוי השוק, שעודנה בשלב ראשוני. אגב, אם וככל שחברי הבורסה של בתי ההשקעות יורשו להעמיד אשראי ללקוחות למטרות שאינן רק לצורכי מסחר, תוך הנפקת אמצעי תשלום עבורם, הרי שהם יוכלו להקים "מועדוני" לקוחות משלהם מול חברות כרטיסי האשראי.

דרישות ההון והשיעבודים לא ישתנו

המהלך דורש את אישורה של רשות ניירות ערך. הוא נעשה, לדברי הבורסה, בעקבות ממצאי הבדיקה המשותפת של רשות ני"ע ורשות התחרות לגבי שוק הברוקראז' המקומי. על פי הממצאים, קיימת בעיה בתחרות בשוק הברוקראז' לאנשים פרטיים, שנשלט ביד רמה על ידי הבנקים.

זאת, אף שהמחיר של ניהול חשבון ניירות ערך בבנקים גבוה בהרבה מהחלופה שמציעים בתי ההשקעות (דרך חברי הבורסה שלהם). בין השאר, המליצו רשות ני"ע, בראשות ענת גואטה, ורשות התחרות, בראשות מיכל הלפרין, לאפשר לחברי בורסה להנפיק אמצעי תשלום ישירות מחשבון המסחר של הלקוח, שיקל על התנהלותו הפיננסית.

על רקע זה, וכצעד משלים להמלצה, פועלת הבורסה, בראשות המנכ"ל איתי בן זאב והיו"ר אמנון נויבך, להרחיב את תחומי הפעילות המותרים לחבר בורסה שאינו בנק - כלומר, אלה שבבעלות בתי ההשקעות - כך שיוכל לתת אשראי ללקוח, "לא רק לצורך מימון פעילות בנכסים פיננסים". המטרה במהלך היא לשמר את הלקוח אצל חבר הבורסה שאינו בנק, תוך הרחבת היצע השירותים שאפשר לתת לו.

מדובר בשינוי מהותי ביחס למצב הקיים, שבמסגרתו חבר בורסה שאינו בנק "רשאי לעסוק בעסקי ניירות ערך עבור אחרים או עבור עצמו", ואינו יכול להעמיד הלוואה "רגילה" ללקוחותיו. ככל שהצעד יאושר, לא יחול שינוי לגבי הוראות הבורסה לחבריה בדבר שיעבוד תיק ניירות הערך של אותו לקוח שלוקח אשראי מחבר הבורסה או כנגד ערבות בנקאית אוטונומית שניתנה לטובת חבר הבורסה. כמו כן, לא ישתנו המגבלות ביחס לגובה האשראי שניתן ללקוח ודרישות הון בגין הסיכונים הגלומים במתן אשראי.

חברות כרטיסי האשראי והביטוח - כשירות לבורסה

במקביל פרסמה הבורסה טיוטה להערות הציבור בדבר "תנאי כשירות וקבלה לחברות בבורסה - מבטח וחברת כרטיסי חיוב", שמטרתה "לאפשר כניסת חברי בורסה חדשים, דבר שיגביר את התחרותיות על ציבור המשקיעים בישראל ויהפוך את הבורסה לנגישה יותר לציבור הרחב".

כיום יש בבורסה כמה סוגי חברות: של בנק, של בנק חוץ, של חש"ב (חבר בורסה שאינו בנק - כלומר, אלה של בתי ההשקעות), של חש"ב נוסטרו (הפועל לטובת חשבונותיו ושאינו מנהל כספי ציבור) ושל חבר רחוק (שהינו גוף פיננסי בינלאומי גדול שאין לו סניף או נציגות קבועה בישראל, ושמגיע ממדינות מערביות וכבר פועל בבורסות מפוקחות היטב).

כעת מבקשת הבורסה לאפשר עוד סוגי חברות, דרך שני הענפים האמורים - חברות הביטוח וחברות כרטיסי האשראי - שמפוקחים באופן מעמיק על ידי רגולטורים ייעודיים - רשות שוק ההון והפיקוח על הבנקים, בהתאמה. 

הבורסה לני"ע הפכה בשנים האחרונות מחברה שאינה חברה רגילה למטרות רווח ושבבעלות הבנקים, לחברה רגילה הפועלת למטרות רווח, ושמניותיה נסחרות בבורסה. מאז שהונפקה, נסק ערך המניות לרמה שמשקפת לבורסה שווי חברה נוכחי של כ-1.67 מיליארד שקל. 

צרו איתנו קשר *5988