ארכה לבנק אגוד להעביר את המסמכים לגלובס בעניין האשראי לפישמן

ביהמ"ש העניק ארכה של שבועיים להעביר מסמכים ופרטים מתביעה נגד הבנק, בה נטען כי נתן אשראי מופרז לאיש העסקים פושט הרגל

אליעזר פישמן / צילום: קובי קנטור
אליעזר פישמן / צילום: קובי קנטור

בית המשפט המחוזי בתל אביב העניק לבנק אגוד ארכה של שבועיים כדי למלא אחר פסק דינו של בית המשפט העליון ולהעביר לידי גלובס מסמכים ופרטים מהתביעה שהוגשה נגד הבנק. זאת, בטענה כי הוא נתן אשראי מופרז לאיש העסקים פושט הרגל, אליעזר פישמן. הבנק יעביר את המסמכים עד 16 בפברואר.

הבנק אמור היה להעביר את המסמכים עד 2 בפברואר. אולם הוא ביקש דחייה של שבועיים, בנימוק כי "על הבנק לעבור בדקדקנות על התשובה ונספחיה, המחזיקים מאות עמודים, ולהשחיר באופן 'כירורגי' את אותם פרטי מידע הנגזרים מן המסגרת שנקבעה בהחלטות בתי המשפט".

בהתאם להחלטת העליון, על בנק אגוד להודיע לבית המשפט המחוזי ולגלובס מהם פרטי המידע שאת גילויים הוא מבקש למנוע בשל שיקולים של פרטיות או של סודות מסחריים, ולצרף עותק עם ההשחרות המבוקשות.

באמצעות עו"ד דרור קדם ממשרד מיתר, טען הבנק כי "מעבר יסודי מסוג זה דורש פרק זמן רב יותר מזה שהוקצה לבנק. וזאת, גם בשים לב לסגר הכולל שבו מצויה מדינת ישראל, המקשה על פעילות מן הסוג המדובר, בשים לב להיקף החומר, נוכח העובדה שלמעט חריגים משרד מיתר מבצע בימים אלה את פעילותו השוטפת מחוץ לכותלי המשרד".

גלובס והח"מ לא התנגדו לבקשת הדחייה של הבנק. זאת, בתקווה שעבודת ההשחרה של הפרטים החסויים, לשיטת הבנק, אכן תיעשה באופן "כירורגי" ולא באופן גורף, כפי שמבטיחים באי-כוח הבנק.

לפני כשבועיים קיבל בית המשפט את עמדת גלובס והח"מ ודחה את הערעור שהגיש בנק אגוד. זאת, על החלטת המחוזי בתל אביב לאפשר לגלובס לפרסם פרטים ומסמכים שמלמדים על דרך הקצאת האשראי לפישמן לאורך השנים.

הבנק התנגד נחרצות לבקשת גלובס. אולם שופט העליון, פרופ' עופר גרוסקופף פסק כי: "עניינה של הבקשה בנושא שיש לו חשיבות לא רק לכלל בעלי מניות הבנק, אלא גם לכלל לקוחות הבנק ולציבור בכללותו. חשיבותו של עיקרון פומביות הדיון מקבל משנה תוקף כאשר מדובר בחקירה אודות חברות ציבוריות, בהן משקיעים בעלי מניות את כספיהם'".

במצב דברים זה, סבר השופט גרוסקופף כי גילוי הפרטים "אך יגביר את אמון הציבור בגופים העושים בכספו וברכושו", וזאת, "נוכח היקפי האשראי בהם עסקינן, שמשליכים על כלל הציבור, ולמצער כלל ציבור לקוחות הבנק".

עם זאת, השופט קבע כי הבנק רשאי להודיע כי ישנם פרטי מידע מסוימים, שלטענתו יש למנוע את גילויים בשל היותם סודות מסחריים. כמו כן, נקבע כי הבנק רשאי לבקש שלא למסור פרטי מידע שלטענתו יש מניעה לגלותם. זאת, על מנת להגן על פרטיותו של פישמן (רע"א 6624/20).

*** גילוי מלא: איש העסקים אליעזר פישמן היה בעל השליטה הקודם בגלובס.