מחזיקי האג"ח המובטחות של אול-יר החליטו על העמדת החוב כלפיהם לפירעון מיידי

לאול-יר, שבשליטת חסיד סאטמר יואל גולדמן, חוב של כ-2.35 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח • בסוף נובמבר 2020 הכריזה החברה כי נקלעה לקשיים וביקשה להגיע להסדר חוב עם מחזיקי האג"ח

יואל גולדמן / איור: גיל ג'יבלי
יואל גולדמן / איור: גיל ג'יבלי

מחזיקי אגרות החוב המובטחות (סדרות ג' ו-ה') של חברת הנדל"ן הזרה אול-יר החליטו אמש על העמדת מלוא החוב כלפיהם לפירעון מיידי. כך פרסם היום נאמן אגרות החוב של שתי הסדרות.

בהמשך להודעת נאמן סדרות האג"ח הלא מובטחות (ב' ו-ד'), על דחיית אסיפות ההצבעה להיום, דיווח היום הנאמן כי באסיפות הנדחות של שתי הסדרות, אישרו גם מחזיקי אג"ח ב' ו-ד' להעמיד את מלוא החוב כלפיהם לפירעון מיידי. בנוסף, אישרו מחזיקי שתי הסדרות הלא מובטחות את אותן שתי הצעות החלטה נוספות, שאושרו אתמול גם בידי הסדרות המובטחות (ג' ו-ה') של אול-יר. 

בשתי הסדרות המובטחות מחזיקים בעיקר גופים מוסדיים, בעוד שבשתי הסדרות הלא מובטחות מחזיקים בעיקר משקיעים פרטיים.

לאול-יר, שבשליטת חסיד סאטמר יואל גולדמן, חוב של כ-2.35 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח שלה ארבע הסדרות השונות (ב'-ה'). בסוף נובמבר 2020 הכריזה החברה כי נקלעה לקשיים וביקשה להגיע להסדר חוב עם מחזיקי האג"ח.

באסיפת מחזיקים שכונסה לאחר ההכרזה, ניסו גולדמן ויועציו לשכנע את המחזיקים כי ביכולתה של החברה לפרוע את מלוא חובותיה כלפיהם, במידה שתקבל את הזמן הנדרש לכך. עם זאת, מאז הלך מצבה של אול-יר להסתבך, לאור דרישות כספיות שהעלו נושים מובטחים אחרים של החברה ובעקות גילויים חדשים בנוגע לעסקאות שביצע גולדמן שלא היו ידועים לחברה ולמחזיקי האג"ח.

כעת החליטו כאמור המחזיקים לפתוח בהליך משפטי שיהפוך אותם לבעלי השליטה בחברה ויאפשר להם למכור את מניותיה או את נכסיה. מנתונים שפרסם הנאמן עולה כי בהחלטה להעמיד את מלוא החוב כלפיהם לפירעון מיידי, תמכו 99.5% מהמצביעים בסדרת אג"ח ג' ו-99.9% מהמצביעים בסדרת אג"ח ה'.

בנוסף, אישרו המחזיקים בשתי הסדרות עוד שתי הצעות החלטה שעלו להצבעה באסיפות. במסגרת החלטה אחת, אישור המחזיקים מסדרות ג' ו-ה' לתת הסכמה לחברה, ככל שתחליט לעשות כן משיקולים הנוגעים לטובת החברה, לנקוט בהליכי חדלות פירעון בארה"ב (Chapter 11) וזאת בהתאם ובכפוף לתנאים שייקבעו על ידי נציגות מחזיקי אגרות החוב ככל שניתן ומותר ובהיקף המירבי האפשרי על פי הדין הרלוונטי.

כחלק מהצעת החלטה זאת הסמיכו מחזיקי האג"ח משתי הסדרות את נציגות המחזיקים לאפשר לחברה לנקוט בהליכי חדלות פירעון בארה"ב גם ביחס לחברות המוחזקות של החברה ולקבוע תנאים למתן הסכמה כאמור. זאת, בתנאי שהליכים הנוגעים לנכס המשועבדים לטובת נאמן סדרות ג' ו-ה' ייעשו בתנאי שאושרו גם על ידי הנציג שנבחר על ידי הסדרה הרלוונטית לכהונה בנציגות.

במסגרת ההחלטה השלישית אישרו המחזיקים מסדרות ג' ו-ה' להסמיך את הנציגות המשותפות להורות לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים, בהתאם להחלטת הנציגות המשותפת (אם וככל שתחליט) לאחר קבלת המלצת באי כוח הנאמן ומחזיקי אגרות החוב, בישראל בארה"ב ובאיי הבתולה. בהחלטה נקבע עוד, כי הנציגות תהיה רשאית להורות על נקיטת הליכים בארה"ב ו/או באיי הבתולה וזאת גם ללא נקיטת הליכים בישראל, זאת ככל שלאחר קבלת המלצת באי כוח הנאמן כאמור סבורה הנציגות כי אופן פעולה זה יהיה היעיל לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב.

צרו איתנו קשר *5988