ברקת מודאג מגל ההנפקות בבורסה? החלה ביקורת פתע אצל המוסדיים הגדולים

רשות שוק ההון רוצה לבחון את התנהלות המוסדיים והמידע שהגיע אליהם בנוגע להנפקות ראשוניות בבורסה בתל אביב מאז אוקטובר האחרון

משה ברקת - ממונה על שוק ההון / צילום: רפי קוץ
משה ברקת - ממונה על שוק ההון / צילום: רפי קוץ

גל ההנפקות בבורסה בתל אביב גורם לרשות שוק ההון לדאוג מאופי חלק ההנפקות ומהקשר שלהן לחיסכון לטווח ארוך של הציבור בישראל. מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבראשות משה ברקת נמסר כי היום היא "פתחה בביקורת פתע, בו זמנית, בעשרה גופים מוסדיים בקשר עם השתתפויות גופים מוסדיים בהנפקות".

על פי הודעת הרשות "מבקרי הרשות נכנסו הבוקר לביקורת בעשרה גופים מוסדיים, כולל כל חברות הביטוח הגדולות ובתי ההשקעות הגדולים, ודרשו לקבל מסמכים וחומרים ביחס להשתתפות בהנפקות לראשונה (IPO) וכן גיוסים לאחר מיזוג לחברות קיימות, שבוצעו בבורסה המקומית בחודשים האחרונים". זאת על רקע כך ש"שנת 2020 התאפיינה בשיא עסקאות הנפקות לראשונה בבורסה בתל אביב, במהלכה 27 חברות הונפקו בסכום כולל של כ-4.6 מיליארד שקל" כדברי רשות שוק ההון, שבוחנת עתה את התנהלות המוסדיים שכפופים לפיקוחה בתחום זה - שכפוף לפיקוח רשות ניירות ערך.

במכתב ששלחה הרשות למנהלי ההשקעות הראשיים בגופים המוסדיים המובילים כאמור, מבהירה הרשות כי הפעם היא מתעניינת במעורבות המוסדיים בהנפקות ראשוניות של ניירות ערך סחירים, כשבמסגרת זו היא רוצה לקבל מכל מוסדי טבלה ובה "סכומי הזמנה, מחירי הזמנה וסכומי השקעה בפועל, בכל אחת מההנפקות לראשונה (IPO) בהן השתתפתם, החל מאוקטובר 2020 ועד היום". במסגרת זו הפיקוח רוצה לראות את מדיניות ההשקעות הרלבנטית של אותם גופים מוסדיים, כמו גם האנליזה שנעשתה במסגרת בחינת ההשתתפות באותן הנפקות.

עוד מבקשים אנשי הרשות לקבל לידיהם את חוות הדעת של מנהלי הסיכונים בגופים אלה, הפרוטוקולים בדיונים בוועדות ההשקעה ובפורומים אחרים, שקשורים להחלטות השקעה אלה, לרבות עם החתמים. אפרופו דרישות אלה, הרשות גם רוצה לבחון את כל המידע שנמסר לגוף המוסדי במסגרת המגעים הראשוניים עם החברה המנפיקה. נציין כי מי שאחראית על פיקוח על החתמים בשוק ההון היא רשות ניירות ערך, שגם מפקחת על הבורסה ועל החברות הציבוריות ואלה שרוצות להפוך לציבוריות. נציין כי כל המידע כאמור צריך להימסר לרשות שוק ההון עד צהרי יום שלישי הקרוב.

בהודעת רשות שוק ההון לתקשורת צויין כי הביקורת לא נפתחה כתוצאה ממידע על כשל בהתנהלות הגופים המוסדיים וכי "הרשות אינה מחווה דעה לגבי החברות המונפקות או המתמזגות, לרבות בגל העסקאות האחרון". לדברי הרשות, "מדובר בביקורת המתמקדת בבחינת איכות הליכי קבלת החלטות השקעה בעסקאות אלו, בדגש על ניתוח כדאיות השקעה ומתן התחייבות מוקדמת ובשים לב גם להליך המקדמי (Testing The Water) שמבוצע מול גופים מוסדיים טרם הנפקה (Pre-IPO)".

המהלך האמור נעשה כחודש וחצי לאחר שחשפנו בגלובס כי בצל הסדר החוב הענק שמתגלגל בימים אלה בחברת אול-יר, הממונה ברקת פנה למנהלי ההשקעות בגופים המוסדיים בעניין "השקעות בחברות אג"ח זרות מסוימות", כשהוא שב והנחה אותם לדאוג לתיעוד מלא של כל הפרטים שהובילו אותם להשקעה בחברות הנדל"ן הזרות, שפועלות בצפון אמריקה, כשהוא גם דרש מהם לדאוג לזמינות המידע. אותו מכתב בא כשנתיים לאחר שנשלח למוסדיים מכתב בעניין "השתתפות בהנפקות אג"ח של חברות אג"ח מסוימות", והמכתב הנוכחי מתייחס אליו, ושגם בו נכללו הנחיות מעמיקות ונרחבות הייחודיות להשקעה בחברות האג"ח מתחום הנדל"ן האמריקאיות.

הגופים המוסדיים שמפוקחים על ידי רשות שוק ההון אחראים על ניהול החיסכון של הציבור בקרנות הפנסיה, בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות, ובעסקי הביטוח. בסך הכל מנוהלים גדרך הגופים הללו נכסים בשווי מצרפי של כ-2 טריליון שקל של כספי ציבור.

צרו איתנו קשר *5988