הרווח של כאל נחתך ב-2020 בשל הקורונה, אך מחזור העסקאות בכרטיסיה לא קטן

חברת כרטיסי האשראי סיכמה את 2020 עם קיטון של כ-43% ברווח הנקי, שהסתכם בכ-115 מיליון שקל

לוי הלוי - מנכל כאל / צילום: רמי זרנגר
לוי הלוי - מנכל כאל / צילום: רמי זרנגר

חברת כרטיסי האשראי כאל, שבניהולו של לוי הלוי, סיכמה את 2020 עם קיטון של כ-43% ברווח הנקי, שהסתכם בכ-115 מיליון שקל. החיתוך ברווחי החברה קרה בעקבות השפעות משבר הקורונה, שהביא לפגיעה ניכרת בהכנסות החברה מעסקי הליבה של כרטיסי האשראי, בין היתר בגלל הפסקת הטיסות לחו"ל ושל תיירים מחו"ל לפה.

אך לא רק זאת, במהלך 2020 החברה אף נהנתה מרווח חד פעמי בהיקף 49 מיליון שקל לאחר מס, כתוצאה ממכירת מניות ויזה אינק. הרווח האמור הוכר ברבעון השלישי ב-2020, והוא קוזז בחלקו בגין הוצאה חד פעמית של כ-24 מיליון שקל שרשמה כאל בשל הוצאות תכנית פרישה מרצון. כמו כן, ב-2019 החברה רשמה ביטול הפרשות בהיקף של 13 מיליון שקל לאחר מסים.

לפיכך, הרווח הנקי בנטרול חריגים חד פעמיים של כאל קטן ב-2020, בכ-52% ל-90 מיליון שקל. עוד נציין כי ברבעון הרביעי ב-2020 רשמה החברה שבבעלות דיסקונט (72%) והבינלאומי (28%), רווח של 28 מיליון שקל, לעומת רווח של 52 מיליון שקל ברבעון הרביעי ב-2019.

בכאל מדווחים כי "בנטרול רכיבים בעלי אופי חד פעמי, הסתכמו הכנסות החברה ב-2020 בסך של 1.79 מיליארד שקל לעומת 1.86 מיליארד שקל ב-2019, קיטון של 3.8%". בנוסף, התוצאות הושפעו מההוצאות בגין הפסדי אשראי, שהאמירו ב-2020 לסך של 223 מיליון שקל לעומת 147 מיליון שקל ב-2019, גידול של 52%. עם זאת, ברבעון הרביעי החברה הציגה הוצאות בגין הפסדי אשראי ברמה שדומה למה שהיה ברבעון המקביל בשנה שקדמה, טרום הקורונה.

ואולם, למרות הקורונה והשפעותיה הניכרות על השימוש בכרטיסי האשראי, כאל מסכמת את 2020 עם גידול לא מהותי כשלעצמו אך עדיין חיובי, בשיעור של 0.8%, במחזור העסקאות הכולל שנעשה באמצעות כרטיסיה. מחזור זה הסתכם בכ-108 מיליארד שקל. בחברה מציינים כי מחזור העסקאות בכרטיסי החברה עמד ברבעון הרביעי על היקף דומה לזה שנרשם ברבעון הרביעי ב-2019.

ב-2020 גדל מספר הכרטיסים הפעילים של החברה בכ-3.2% לכמעט 3 מיליון כרטיסים, כאשר מספר הכרטיסים הפעילים החוץ בנקאיים קטן בשנה החולפת בכ-2.2%. עוד מציינת כאל בדוחותיה כי "בשלב זה אין מקום לבצע הפחתה בגין סכומים מהותיים ששולמו לאל על במסגרת ההסכם, המופחתים בהתאם לאורך חייהם הכלכלי".

כאל מפרטת כי "תיק האשראי הצרכני קטן ב-5.6% ביחס לתקופה המקבילה ב-2019", תוך שהיא מסבירה כי "עיקר הקיטון נובע מצמצום היקפי הפעילות הכלכלית במשק על רקע המשבר, שגרם לצמצום בביקושים לאשראי צרכני".

אפרופו ההתייעלות והפרישה המוקדמת נציין כי בסוף 2020 היו בכאל 1,360 משרות, לעומת 1,452 משרות בסוף 2019.

כאל גם מתייחסת בדוחותיה לשיתוף הפעולה בפייבוקס שנרקם לאחרונה בין בנק דיסקונט (בעל השליטה בכאל) ובין רשת הקמעונאות שופרסל - שהיא במגעים להיות המנפיקה של הכרטיסים במסגרת זו, ולכרטיסי הביטקראד של הפועלים, שהיא זו שתנפיק, ותוסיף לשלל המועדונים החוץ בנקאיים שיצרה לעצמה לאורך השנים.

לדברי יו"ר החברה אסתר דויטש, "השלכות משבר הקורונה ניכרות היטב בתוצאות הכספיות של כאל לשנת 2020, אך על אף הפגיעה בהיקפי הפעילות במשק, כאל שמרה על יציבות בפרמטרים עסקיים מרכזיים עם גידול של 1% במחזור העסקאות ושל 4.6% במצבת הכרטיסים". המנכ"ל הלוי מסר בנוסף כי השפעות תוכנית הפרישה מרצון שהחברה יישמה בעקבות משבר הקורונה, ייראו "בקרוב", תוך שאמר כי "כאל ערוכה להתמודדות עם אתגרי העתיד".

צרו איתנו קשר *5988