הקורונה, תוכנית פרישה מרצון גדולה ורווח גבוה מזרוע ההשקעות והחיתום: זו השנה שעברה על בנק דיסקונט

בנטרול ההוצאות בגין תוכנית הפרישה המוקדמת הגדולה שביצעה הקבוצה, הרווח הנקי ב-2020 הצטמק בכ-28% לכ-1.3 מיליארד שקל • הבנק הקטין מאוד את ההוצאות בגין הפסדי אשראי ברבעון הרביעי של 2020 • דיסקונט קפיטל תרמה כ-15% מרווחי הקבוצה בשנה החולפת • הבנק השיק תוכנית אסטרטגית רב-שנתית חדשה

מנכ"ל קבוצת דיסקונט, אורי לוין / צילום: יח"צ
מנכ"ל קבוצת דיסקונט, אורי לוין / צילום: יח"צ

בנק דיסקונט , שבניהולו של אורי לוין, מסכם שנה מורכבת שכללה לא רק את משבר הקורונה אלא גם יישום של תוכנית פרישה מרצון גדולה, שהכבידה על תוצאותיו בשנה החולפת אך תתרום לו בעתיד, עם קיטון של כ-43% ברווח הנקי השנתי, לכ-975 מיליון שקל. ואולם, בנטרול הוצאות חד-פעמיות, ובעיקר העלויות של תוכניות הפרישה מרצון, הרי שהקיטון ברווח של קבוצת הבנקאות עמד ב-2020 על 28%, כשהרווח הנקי המנוטרל חריגים הסתכם בכ-1.29 מיליארד שקל.

עוד עולה מדוחות הבנק כי ברבעון הרביעי הוא הקטין משמעותית את ההפרשות הקבוצתיות שלו בגין הפסדי אשראי, במה שמסמן שמבחינת לוין שיא המשבר עבר. בשקלול הקיטון החד בהוצאות בגין הפסדי אשראי ברבעון הרביעי - הן ביחס לרבעונים שקדמו ב-2020 והן ביחס לרבעון המקביל ב-2019 - ובנטרול ההוצאות בגין תוכנית הפרישה המוקדמת, אזי הרווח הנקי של הבנק ברבעון האחרון של 2020 גדל בכ-17%.

כיצד נראתה השנה החולפת עבור דיסקונט? לצד יציבות בהכנסות מריבית, דיסקונט הציג ב-2020 גידול בהכנסות שאינן מריבית, שבהן נרשמה עליה "שנבעה בעיקר מרווחים ממימוש אג"ח, מעליה בהכנסות מהפרשי שער ומפעילות בנגזרים, ומעליה ברווחים ממכירת מניות שאינן למסחר שקיזזו ירידה בהכנסות מעמלות". אך לא רק זאת, בדוחות דיסקונט ל-2020 היו כמה השפעות חד-פעמיות באופיין, שהשפיעו על הרווחיות שלו במידה ניכרת.

כאמור, התוצאות ב-2020 הושפעו במידה רבה משורת השפעות חד-פעמיות. מדובר בעיקר בהוצאות מימוש תוכניות הפרישה המוקדמת בקבוצה, אשר חתכו מרווחי החברה ב-2020 כ-287 מיליון שקל (לאחר מס), לעומת סך של 38 מיליון שקל שנגרע בשורה זו ב-2019. בנוסף, רווחי החברה נחתכו בשנה החולפת בכ-26 מיליון שקל בגין "הוצאות פינוי מבנה ההנהלה בדיסקונט ניו יורק". מהצד השני, ב-2020 דיסקונט נהנה מרווח חד-פעמי של 44 מיליון שקל בגין מכירת מניות ויזה אינק על ידי חברת כרטיסי האשראי שבשליטת דיסקונט - כאל.

עוד נציין כי בדוחות החברה מצוינת הפרשה לתביעות בניכוי שיפוי מביטוח שגרעה מהרווח ב-2020 סך של 43 מיליון שקל, בדומה להשפעה שלילית בהיקף 39 מיליון שקל שנרשמה בשורה זו ב-2019. זה קרה אגב פרשה משפטית אוסטרלית שהבנק היה מעורב בה בשל מהלכים לא תקינים שביצע בעבר, ושהסתיימה בינואר 2021.

קבוצת דיסקונט כוללת כמה בנקים וחברות נוספות. לצד התוצאות של בנק דיסקונט בישראל, אשר תרם לקבוצה כולה רווח של 421 מיליון שקל ב-2020 (קיטון של 53.5% ביחס ל-2019, בגלל השפעות הקורונה והפרישה המוקדמת, כאמור), בנק מרכנתיל תרם לקבוצה רווח נקי של 211 מיליון שקל (קיטון של 31% ביחס ל-2019). לצדם נציין את הפעילות הבנקאית האחרת בקבוצה - הבנקאות בחו"ל, שהתרומה שלה לרווח של הקבוצה הסתכמה בשנה החולפת בכ-144 מיליון שקל (כמחצית ממה שהיה ב-2019).

כמו כן, כאל תרמה לבנק רווח נקי של 70 מיליון שקל, בעוד שדיסקונט קפיטל הניבה כ-14.8% מהרווח הנקי של הקבוצה. כך, דיסקונט קפיטל תרמה לדיסקונט רווח נקי של 144 מיליון שקל, הגבוה בכ-130% ממה שהניבה ב-2019.

למעשה, דיסקונט קפיטל, שבניהולה של הילה חימי, ואשר נהנתה ב-2020 מהגאות בהנפקות בבורסה דרך חברת החיתום, רשמה בשנה החולפת רווח נקי של 161.2 מיליון שקל, 106% יותר מאשר ב-2019. ב-2020 השלימה זרוע בנקאות ההשקעות וההשקעות הריאליות של דיסקונט 20 עסקאות השקעה בהיקף כולל של כ-650 מיליון שקל, כך שהיקף תיק ההשקעות של החברה הבת עמד על 1.4 מיליארד שקל לצד 730 מיליון שקל נוספים בהתחייבויות השקעה.

תוכנית אסטרטגית חדשה: צמיחה מוטת לקוח

בבחינת סוגיית הפרישה מרצון וקיטון מצבת העובדים בקבוצה ביותר מ-8%, מבחינת דיסקונט השנה החולפת גם הייתה במובן מסוים שנת בנייה. זאת משום שלצד הקורונה שפגעה בכל הבנקים, מנכ"ל דיסקונט הוביל תוכנית פרישה שנועדה לשפר את מבנה העלויות של החברה, שהביאה כבר לפרידה מכ-740 עובדים ושבסך-הכול אמורה להביא להקטנה של 800 עובדים בקבוצה (מהם 150 איש בפרישה טבעית ולא מוקדמת) בשנים 2020-2021.

על פי הדוחות הפרישה המוקדמת חתכה מרווחי הקבוצה ב-2020 סך של 413 מיליון שקל לפני מס, והיא צפויה להקטין את הרווח ברבעון הראשון ב-2021 ב-109 מיליון שקל לפני מס. אגב, התוכנית האסטרטגית החדשה של הבנק כוללת התייחסות לכך ש"הבנק ימשיך לבצע מהלכי התייעלות שיובילו להקטנת מצבת כוח-האדם בקבוצה".

כמו כן, הבנק מספר בדוחות הכספיים גם על תוכנית אסטרטגית רב-שנתית חדשה, שבמסגרתה הבנק יפעל לכך שיהפוך לבנק "עם חוויית הלקוח הטובה ביותר במערכת", תוך המשך דגש על צמיחה מואצת, "מעבר לקצב צמיחת השוק", באשראי ובהכנסות "בעיקר בתחומי הדיור (משכנתאות), הבנקאות המסחרית, ובתחומים נוספים" וגם במשקי בית, בשוק ההון, בהיי-טק ובחברות הבנות. במקביל, הבנק, בדומה למתחריו, יפעל לאימוץ חדשנות וטכנולוגיה בפעילותו. את זה הוא מתכוון לעשות באמצעות מיזמים עם פינטקים וגורמים אחרים, שהראשון שבהם הוא החיבור עם שופרסל בפייבוקס.

צרו איתנו קשר *5988