נדחתה תביעת הענק נגד אילן בן דב ונושאי משרה בסקיילקס בגין חלוקת דיבידנד של 250 מיליון שקל

בתביעה נטען כי נושאי המשרה בסקיילקס אישרו חלוקת דיבידנדים אסורה במהלך השנים 2010-2011 בהיקף כולל של כ-250 מיליון שקל ופרסמו הערכות שווי שגויות ביחס לפעילותה • השופט כבוב קבע כי מדובר בהחלטות עסקיות שהתבררו רק בחלוף הזמן כשגויות, וכי לא ניתן היה לצפות את התוצאות בזמן אמת

אילן בן דב /  צילום: רוני שיצר
אילן בן דב / צילום: רוני שיצר

שופט בית המשפט הכלכלי חאלד, כבוב דחה, היום (ב') את תביעת הענק שהוגשה נגד אילן בן דב, יו"ר דירקטוריון סקיילקס (היום סאני תקשורת), בעלת השליטה לשעבר בפרטנר, ונושאי משרה בכירים בה. בין הנתבעים גם חברת רואי החשבון ארנסט אנד

עו״ד ירון קוסטליץ שייצג את ארנסט אנד יאנג / צילום: רובי קסטרו
 עו״ד ירון קוסטליץ שייצג את ארנסט אנד יאנג / צילום: רובי קסטרו

יאנג (EY), ששימשה כמעריכת שווי חיצונית לחברה וכמבטחת נושאי המשרה כלל ביטוח.

התביעה הוגשה לפני ארבע שנים על-ידי בעל התפקיד בסקיילקס, עו"ד אופיר נאור, שמונה על-ידי בית המשפט. סקיילקס, שעמדה בראש הפירמידה שבאמצעותה החזיק אילן בן דב בחברת הסלולר פרטנר תקשורת, נקלעה להליכי חדלות פירעון במהלך 2012 עקב אי-עמידה בהתחייבויותיה למחזיקי אג"ח.

במרכז התביעה טענה כי נושאי המשרה בסקיילקס אישרו חלוקת דיבידנדים אסורה במהלך השנים 2010-2011 בהיקף כולל של כ-250 מיליון שקל ופרסמו הערכות שווי שגויות ביחס לפעילותה בתחום המפעלים הסלולריים. נטען כי חלוקת הדיבידנדים הפחיתו משמעותית את הון החברה עד לאיפוס שוויה הכלכלי תוך פגיעה מהותית ביכולתה לעמוד בהתחייבויותיה.

עוד נטען כי חלוקת הדיבידנדים נעשתה למרות קיומם של נתונים קריטיים בדבר הפגיעה ברווחיותה של פרטנר לאור הרפורמה בשוק הסלולר שהוזילה את השיחות והובילה לצניחת רווחיה של פרטנר.

בין השאלות שעמדו בפני השופט כבוב - האם חלוקת הדיבידנדים נעשתה כדין והאם נושאי המשרה בסקיילקס היו אמורים לצפות את הפגיעה במצבה של פרטנר לאור הרפורמה בשוק התקשורת?

השופט כבוב דחה את התביעה וקבע כי מדובר בהחלטות עסקיות שהתבררו רק בחלוף הזמן כשגויות, כי לא ניתן היה לצפות את התוצאות בזמן אמת, וכי אין זה תפקידו של בית המשפט לקבל החלטות עסקיות במקום אורגני החברה.

נקבע כי פרטנר בעצמה לא צפתה את הפגיעה המשמעותית שתיגרם לרווחיותה כתוצאה מהרפורמה בשוק הסלולר, וזאת חרף העובדה שנתונים בדבר השפעת הרפורמה נלקחו בחשבון על-ידה.

כבוב דחה את טענת התובעת כי תהליך העבודה של הדירקטוריון היה לא ראוי, תוך שקבע כי "בחינת פרוטוקולי ישיבות החלוקה מעידה על תהליך עבודה רציני ומעמיק", וציין כי הוא לא שוכנע כי "דירקטוריון החברה, נושאי משרה או בעל השליטה פעלו באופן שמצדיק הטלת אחריות בגין החלטות החלוקה ויישומן".

"לא בנקל יטיל בית המשפט אחריות על דירקטוריון חברה בגין קבלת החלטה עסקית אשר התקבלה בהליך נאות ובתום-לב, אף אם הסבה נזק חברה או לנושיה. לא די בכך שדירקטוריון חברה קיבל החלטה עסקית שהתבררה בדיעבד כשגויה. טענות מעין אלה יש להוכיח בתשתית ראייתית איתנה אשר יהיה בה להעיד על הפרת חובות מצד נושאי המשרה, ובפרט עליה להצביע על כך שבזמן אמת מעשיהם עלו כדי הפרת חובותיהם שבדין, בין אם בשל התרשלות והתנהלות בלתי סבירה ובין אם בשל ניגוד עניינים בו היו מצויים".

כבוב אף הוסיף כי "תביעות מסוג התביעה שלפניי מקבלות נפח הולך וגדל במכלול התיקים המוגשים לבתי המשפט", וכי תביעות על-ידי בעל תפקיד המבקש לתבוע את זכויות החברה מוגשות לעתים כמוצא אחרון בטרם תמצא בחדלות פירעון.

עילת התביעה השנייה עוסקת בשתי הערכות שווי שפרסמה החברה - משנת 2013 ומשנת 2014 - שניתנו ביחס ל"תחום פעילות סמסונג - שווי הזיכיון בו החזיקה החברה ליבוא, מכירה והפצה של טלפונים סלולריים מתוצרת סמסונג". נטען כי הערכות השווי "התגלו כמנופחות וככאלה אשר לא משקפות את מצבה הכלכלי של החברה באותה התקופה", וכי נושאי המשרה התרשלו במסגרת תפקידם בהקשר זה, מאחר שמסרו למעריכת השווי EY מצג חלקי וספקולטיבי. בנוסף, נטען כי EY בעצמה התרשלה בעת הכנת הערכות השווי. בעקבות ההתרשלות, נטען כי נגרמו נזקים כספיים לחברה ולנושיה.

השופט דחה את הטענות נגד פירמת EY וקבע כי לא הוכחה רשלנות. באשר לחובת זהירות על מעריכי שווי כלפי נושי החברות מושא הערכות השווי, כבוב קבע כי על-פי רוב תתקיים חובת זהירות כלפי החברה, ולא פסל שיהיו מקרים בהם ניתן להטיל אחריות גם כלפי צדדים שלישיים שהסתמכו על הערכת השווי כמו נושי החברה. "לא ניתן להגביל את האחריות רק כלפי החברה המזמינה", קבע כבוב. בנסיבות התביעה, משלא הוכחה רשלנות ובהיעדר קיומו של נזק מוגדר, לא הוכרעה הסוגיה.

כבוב חייב את סקיילקס בהוצאות משפט לנתבעים בסכום כולל של 320 אלף שקל.

הדירקטורים, נושאי המשרה ויו"ר הדירקטוריון בן דב יוצגו על-ידי עורכי הדין ד"ר גיל אוריון, שותף וראש מחלקת ליטיגציה, השותף עודד רביבו, רועי שטינמץ וזוהר בלנקיטני ממשרד פישר (FBC). בן דב יוצג בהליך במשותף על-ידי רוני ברקמן ואלעד חן ממשרד ברקמן. 

EY יוצגה על-ידי עוה"ד ירון קוסטליץ, יואב סגל ואביעד שאולזון ממשרד קוסטליץ. כלל ביטוח יוצגה על-ידי משרד גרוס אורעד שלימוף. 

צרו איתנו קשר *5988