כמעט כמו הבנקים והרבה מעל המתחרות בענף: הפניקס מציגה רווח חריג של 1.35 מיליארד שקל

קבוצת הביטוח שבניהול אייל בן סימון מחלקת דיבידנד של 380 מיליון שקל, כשהיא נהנית מפיזור נאה במקורות הרווח • החברה מתכוונת למכור את עד 120 ולעלות לשליטה בגמא • בין היעדים שהחברה שמה לעצמה: "הכפלת נתח השוק שלה בלקוחות הביטוח הישירים לשיעור של 20% מנתח המכירות הישירות בשוק"

אייל בן סימון, מנכ"ל הפניקס / צילום: יחצ ענבל מרמרי
אייל בן סימון, מנכ"ל הפניקס / צילום: יחצ ענבל מרמרי

קבוצת הביטוח  הפניקס , שבניהולו של אייל בן סימון, מציגה היום תוצאות חזקות במיוחד לשנת 2020, שכוללים רווח כולל שנתי של יותר מ-1.35 מיליארד שקל - תוצאות שיא לקבוצה והרבה מעבר למה שנהוג בענף הביטוח. בשנה החולפת זינק הרווח הכולל של החברה, שהיו"ר שלה הוא בני גבאי, בכ-104% ביחס ל-2019, וזאת בין היתר הודות לתוצאות חזקות במיוחד ברבעון הרביעי ב-2020.

למעשה, הרווח השנתי יוצא הדופן לחיוב של הפניקס, שמוכר יותר מעולם הבנקאות, נרשם ב-2020 למרות שברבעון הראשון החברה רשמה הפסד כולל רבעוני של 577 מיליון שקל, בשל משבר הקורונה. כבר ברבעון השני ב-2020 הפניקס קיזזה לגמרי את ההפסד מהרבעון הראשון בשנה החולפת ועברה לרווח, כאשר ברבעון הרביעי ב-2020 רשמה הפניקס רווח כולל של כ-859 מיליון שקל.

לרווחים הגבוהים הללו חדשות טובות מבחינת המשקיעים במניית הפניקס. בשנה שעברה הפניקס פרסמה מדיניות דיבידנד, ועתה היא מודיעה על חלוקת דיבידנד גבוה של 380 מיליון שקל, שנלווה לתוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף 100 מיליון שקל שהחברה הוציאה לדרך ב-2020, ושעד כה נרכשו במסגרת מניות החברה בכ-26.4 מיליון שקל.

בחינת מקורות הרווח מגלה כי הפניקס נהנית ממספר גבוה של מנועי רווח ומפיזור נאה שמקטין את התלות של החברה במצב שוקי ההון. כך, ב-2020 תחום הביטוח הכללי תרם לחברה רווח לפני מס של 524 מיליון שקל בעוד שביטוחי הבריאות תרמו לחברה רווח לפני מס של 219 מיליון שקל, ופעילויות החיסכון לטווח ארוך תרמו 707 מיליון שקל לפני מס. לצד זאת החברה נהנתה בשנה החולפת מרווח לפני מס של 141 מיליון שקל ממגזר השירותים הפיננסיים, שמרוכז תחת בית ההשקעות אקסלנס, ומרווח לפני מס של 238 מיליון שקל מסוכנויות הביטוח שבשליטת הקבוצה.

לצד זאת החברה מפרטת כי ב-2020 הושפעו תוצאותיה משורת אירועים חד פעמיים, שכוללים בעיקר שינויים בעתודות והשפעות השינויים בעקום הריביות. בסופו של דבר ב-2020 נהנתה החברה מרווח לפני מס של 382 מיליון שקל כתוצאה משינויים אלה, שהשפיעו על התוצאות דרך תנודות ניכרות בעתודות החברה, וזאת לעומת הפסד לפני מס של כ-1.44 מיליארד שקל.

בשנה החולפת הקבוצה גם עברה התייעלות ניכרת, כשבסוף 2020 היו בה 4,410 עובדים, קיטון של כ-9.2% ביחס לסוף 2019, שקרה בעיקר בשל תוכנית פרישה מרצון. אגב זאת, בחברת הביטוח, ללא אקסלנס, עד 120 וסוכנויות הביטוח של הקבוצה, קטן בשנה החולפת בכ-12.6%.

בסוף 2020 ניהלה הפניקס נכסים בהיקף כולל של 234 מיליארד שקל, כשהיא רשמה באותה שנה פרמיות ודמי גמולים בהיקף כולל של כ-17.3 מיליארד שקל.

לדברי בן סימון "מיקדנו את הפעילויות של הקבוצה תחת ארבעה מנופי ערך מרכזיים, צמיחה ממוקדת תשואה, שיפור טכנולוגי ויעילות, מקסום ערך של חברות הפורטפוליו וניהול ההון. במסגרת מיקודים אלו התחלנו לשדרג באופן משמעותי את הצמיחה ואת היכולת הטכנולוגית והאופרטיבית בקבוצה על ידי הסטת משאבים והתייעלות" וש"כמו כן דיווחנו על אימוץ תוכנית יעדי הון ומדיניות לחלוקת דיבידנד. מיקודים אלו אפשרו לנו כבר השנה להגיע לתוצאות מצוינות".

יו"ר החברה גבאי מסר כי "את תחילת יישום התוכנית האסטרטגית ניתן לראות בתוצאות המצוינות של הרבעון הרביעי ושל שנת 2020 כולה" תוך שהוסיף כי בעיניו, "הישגים אלה מסמנים כי הדרך שהותוותה היא הדרך הנכונה לקבוצה".

אייל דבי, מנהל מחלקת מחקר מניות בלאומי שוקי הון, התייחס היום לדוחות הפניקס ואמר כי "קשה להתעלם מהתוצאה הפנומנאלית שהפניקס הציגה ברבעון האחרון של השנה", תוך שהוסיף כי "רבעון שכזה מושך כלפי מעלה שנה שלמה, אבל האמת היא שתשואת ההון שהציגה הפניקס בהחלט מפתיעה (18.5%), שכן עם כל ההערכה שיש לנו לחברה, הרווחיות המייצגת שלה עוד לא משייטת בכאלה רמות - והיא גם לא צפויה להיות שם בשנים הקרובות. ועדיין, גם אם מנרמלים את הסטיות ומנטרלים הכנסות חריגות, התמונה המתקבלת ברורה - תשואת ההון השוטפת של הפניקס מצוינת בכל קנה מידה, הן אבסולוטית והן בהשוואה לתעשייה".

התוכנית האסטרטגית: צמיחה ודיגיטציה

קבוצת הפניקס, שנסחרת היום בעליות ניכרות לאחר פרסום הדוחות, כותבת בדוחותיה כי היא "שמה לה כמטרה להוביל בתהליכי טרנספורמציה דיגיטלית וטכנולוגית וזאת באמצעות הטמעת תהליכים של חדשנות - שיתופי פעולה עם סטרטאפים, יוזמות חדשנות פנים ארגונית, השקעות הון סיכון בסטרטאפים והקמת מעבדה לפיתוח מנועי צמיחה". עוד היא מגלה בהקשר זה כי היא "שוקדת בימים אלה על הקמת קרן שתאוגד במבנה של שותפות מוגבלת ואשר תשקיע בהשקעות הון סיכון בשלבים מוקדמים בתחומי הפינטק" וש"בקרן עתידים להשקיע גופי הפניקס לצד משקיעים חיצוניים".

כיוון זה הוא חלק מהתוכנית האסטרטגית של הפניקס, שפורסמה לפני מספר חודשים, ובמסגרתה החברה גם שמה לעצמה יעד של "הכפלת נתח השוק שלה בלקוחות הביטוח הישירים לשיעור של 20% מנתח המכירות הישירות בשוק אשר להערכת החברה צפוי לגדול באופן משמעותי בתקופה זו".

כמו כן, פרט להפניקס חברה לביטוח ולבית ההשקעות אקסלנס, הקבוצה שבשליטת קרנות ההשקעה סנטרברידג' וגלטין פוינט מחזיקה בשורה של חברות נוספות, שתורמות ממש לתוצאותיה. מדובר למשל בסוכנויות הביטוח שבשליטת הקבוצה, ובראשן אגם לידרים ושקל, ושתרמו בשנה החולפת רווח לפני מס של 238 מיליון שקל, כאמור.

בהקשר זה נציין כי הגידול ברווח מסוכנויות הביטוח יציב למדי, בנטרול רווח הון של 62 מיליון שקל לפני מס שנרשם ב-2020 משערוך החזקות בסוכנות שבשליטת הפניקס. עוד נציין כי הפניקס רשמה ב-2020 רווח כולל של כ-68 מיליון שקל בגין סוכנות אגם ורווח של 51 מיליון שקל בגין סוכנות שקל.

על הפרק: מכירת עד 120 ועלייה לשליטה בגמא

כמו כן, הפניקס מחזיקה בין היתר בחברת בתי הדיור עד 120, שבצל יציבות יחסית בהכנסותיה ב-2020 נהנתה גם מרווחי שערוך, ושהפניקס רשמה בגינה רווח כולל של 73.6 מיליון שקל ב-2020, בדומה למה שנרשם ב-2019, ובגמא, שבקרוב צפויה להגיע לבורסה.

לגבי עד 120 מפרטת הפניקס כי "החלה לאחר שנת הדוח לבחון אפשרות למכירת השליטה ועד 100% מהחזקתה בחברת עד 120". את המהלך מובילה לאומי פרטנרס.

ביחס לגמא מפרטת הפניקס כי "בעקבות משבר הקורונה חלה ירידה משמעותית במחזורי הפעילות של בתי עסק וחברות בישראל, וכתוצאה מכך חלה ירידה, גם בפעילות ובהכנסות גמא, שפעלה על מנת לצמצם חשיפות אשראי, בעיקר בתחום ניכיון שיקים, ולמנוע קשיי נזילות, ובכלל זאת צמצמה את היקף תיק האשראי אותו היא מעמידה, בעיקר בתחום פעילות ניכיון שיקים". עם זאת, מסייגת הפניקס, "ולאורך תקופת המשבר ועד למועד התשקיף, גמא לא חדלה מלספק הלוואות ומימון באף אחד מתחומי פעילותה, ולא צמצמה את היקף גיוס הלקוחות החדשים".

עוד מגלה הפניקס ביחס לגמא כי "נכון למועד הדוח הנתונים בפועל לא מצביעים על גידול בשיעור כשל האשראי בעקבות משבר הקורונה", כאשר השנה החלה החברה הבת בהליך הנפקה. בהפניקס מסבירים כי אם וככל שההנפקה תושלם, אזי היא צפויה לרשום בגין זה רווח הון נאה.

בהפניקס מפרטים ביחס להנפקה הצפויה של גמא כי בעוד שכיום היא מחזיקה ב-49% מחברת המימון החות בנקאי, הרי שבכוונתה "לרכוש מניות במסגרת ההנפקה ולעלות לאחזקה של מעל 50% לפחות בדילול מלא", כאשר ככל שזה יקרה "החברה צפויה לרשום רווח חד הון פעמי כתלות במחיר ההנפקה".

לגבי אקסלנס נציין כי הכנסותיה צמחו ב-2020 בכ-3% לכ- 417 מיליון שקל, בעיקר הודות לעליה בהכנסות מפעילויות עשיית השוק בקרנות הסל וחבר בורסה. בשורה התחתונה אקסלנס רשמה בשנה החולפת קיטון ברווח שלה, לכ-141 מיליון שקל לעומת 167 מיליון שקל לפני מס ב-2019. אלא שב-2019 אקסלנס נהנה מרווח חד פעמי של 29 מיליון שקל לפני מס, כך שבנטרולו בית ההשקעות של הפניקס רשם בשנה החולפת גידול ברווח לפני מס שלו. נזכיר כי לאחרונה רכשה הפניקס את בית ההשקעות הלמן אלדובי, להוציא פעילויות הפנסיה שלו, שנמכרו למיטב דש.

צרו איתנו קשר *5988