משרד המשפטים מציע: רק הסכמה של לפחות 60% מהדירות תאפשר תוספת דירות בבית משותף

בעקבות סכסוכי שכנים, משרד המשפטים מציע לערוך שינוי בתקנות התכנון והבנייה • שינוי אחר יאפשר לבעלי דירות ליזום פינוי-בינוי בבניין שלהם ללא הסכמה מוקדמת של הרשות המקומית

פרויקט פינוי-בינוי בקרית חיים / צילום: בר - אל
פרויקט פינוי-בינוי בקרית חיים / צילום: בר - אל

משרד המשפטים מקדם תיקונים לתקנות התכנון והבנייה, שיקלו על בעלי דירות בבית משותף לקדם עליו תוכניות חדשות, בהן התחדשות עירונית, תוך שמירה על יחסי הכוחות בין בעלי הדירות לבין עצמם. זאת לאור בעיות רבות שהתגלו בשנים האחרונות שגרמו לעיכובים תכנוניים ולסכסוכי שכנים. בשבוע שעבר פורסמה להערות הציבור טיוטה להחלפת תקנה קיימת.

במסגרת תקנות התכנון והבנייה נקבע כי בעלי דירות רשאים להגיש תוכניות בניין עיר שקשורות לבתים שלהם, ואולם התברר כי התקנות הללו - שנועדו במקורן להקל על שינויים תכנוניים, ובמיוחד בכיוון של התחדשות עירונית - יצרו דווקא סיבוכים בין בעלי דירות לבין עצמם ו"פקק" אצל הרשויות המקומיות.

כך למשל לא היה ברור מהתקנות אילו תוכניות ניתן לקדם, מה שיעור ההסכמה הנדרש ומתי התוכניות הללו פסולות - גם במקרה שקיים רוב נדרש של בעלי דירות שמסכים להן.

הטיוטה החדשה קובעת כי בעלי דירות בבית משותף רשאים להגיש תוכנית בבית בהסכמה של שליש לפחות מבעל הדירות, כשמדובר בשינויים בשטחי דירות; אם מדובר בתוכנית שכוללת תוספת של דירה, הריסה של דירה או חלק ממנה, נדרש הסכמה של 60% לפחות מבעלי הדירות, גם אם מדובר בדירה שתוקם על שטח צמוד לבעל הדירה יוזם התוכנית. 60% של הסכמות נדרשים גם בתוכניות שיוזמיהן מעוניינים להוסיף ייעוד או שימוש בבית המשותף - לדוגמה, להסב מחסנים לקליניקה.

טיוטת התקנות מפשטת גם את הליך הגשת התוכנית באופן שהיא מאפשרת גם לבעל דירה יחיד להגיש אותה, כשהוא מגובה בהסכמת בעלי דירות אחרים. זאת בניגוד למצב כיום שמחייב הגשת תוכנית משותפת של כלל בעלי הדירות המסכימים. על-פי ההצעה, בעלי הדירות האחרים יצטרכו לחתום על מסמכי הסכמה לתוכנית.

במקביל, הטיוטה מונה מספר מקרים שבהם התוכנית המקודמת תיחשב לפוגעת באחת מהדירות, ועל כן קידומה ייפסל: פלישה לשטח דירה או רכוש משותף הצמוד לה, שבעליה מתנגד לתוכנית, וזאת בצורה שמיטיבה עם דיירים אחרים; מניעת מעבר או גישה לדירה של אדם שלא מסכים לתוכנית, וכשהקרקע של אחד מהבעלים מיועדת להפקעה לצורכי ציבור.

עניין משמעותי שמקודם במסגרת התקנות החדשות הוא הגדרה חדשה למונח "תוכנית פינוי-בינוי". הגדרה זו תכלול את כלל המבנים אשר קיימת כוונה לקדם תוכניות להריסתם ובניית מבנה חדש תחתם, גם כאשר הדבר לא נעשה מכוח חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.

חוק זה קובע כי על-מנת לקדם תוכנית פינוי-בינוי במתחם מסוים, צריך לקבל אור ירוק מהרשות המקומית. הליך זה דורש לשלוח לה את עקרונות התכנון של הפרויקט המוצע, ולקבל את אישור מהנדס הרשות. הניסיון הראה כי פעמים רבות רשויות מקומיות שאינן להוטות לבצע הליכי התחדשות עירונית מעכבות את מתן האישור, מה שעוצר את היוזמה.

על-פי הטיוטה, בעלי דירות יוכלו לקדם תוכנית לפינוי-בינוי בהסכמת 50% לפחות בכל בניין שאמור להשתתף בתוכנית, ושל 60% מבעלי הדירות במתחם לפחות.

צרו איתנו קשר *5988