סקרי הבחירות בחברה הערבית: חקיקה מיידית לפיקוח על מקצוע סקרי דעת הקהל

מקצוע סקרי דעת קהל הינו תחום הנמצא מזה שנים ללא פיקוח ונעשה בו שימושים רבים משיקולים זרים שהיו רחוקים מהסטנדרטים המקצועיים המחייבים • הגיע הזמן כי ייחקק חוק שיכניס את הנושא תחת רגולציה ופיקוח

מנסור עבאס, יו"ר רע"מ, בקלפי / צילום: Associated Press, Mahmoud Illean
מנסור עבאס, יו"ר רע"מ, בקלפי / צילום: Associated Press, Mahmoud Illean

תוצאות מדגמי הבחירות האחרונות לכנסת בערוצי הטלוויזיה השונים חשפו את האמת המרה על עבודת סקרי דעת קהל ועד כמה עצב הסוקרים הינו פגיע. אך, ככל שמדובר בסקרי דעת קהל בחברה הערבית, הסקרים הוכיחו כי מדובר בעבודה חסרת בסיס מקצועי והסטיות היו קיצוניות. כישלון מכוני הסקרים בחיזוי תוצאות האמת בחברה הערבית איננה מקרית ומהווה כשל שוק שמצריך חקיקה מיידית לפיקוח על מקצוע סקרי דעת קהל.

הפיצול של רשימת רע"ם בראשותו של ח"כ מנסור עבאס מהרשימה המשותפת והשתתפותה בבחירות האחרונות לכנסת כרשימה עצמאית ופנייתן של מרבית המפלגות הציוניות ישירות לבוחר הערבי, העמידו את מכוני הסקרים בארץ על הרגליים ועם יד על הדופק באשר ליכולת החיזוי של תוצאות הבחירות בחברה הערבית בה הרבה רשימות מחזרות אחר הקול הערבי. כל ערוצי הטלוויזיה החטיאו בחיזוי התוצאות כאשר כולם לא רק שלא נתנו לרע"ם לעבור את שיעור החסימה הם אפילו החטיאו ונתנו משקל יתר לרשימה המשותפת.

הסטייה המשמעותית הייתה בחדשות 13 שהחטיא פעמיים: בפעם הראשונה כאשר פרסם את תוצאות המדגם לראשונה ביחד עם ערוצי הטלוויזיה השונים והודיע כי רשימת רע"ם איננה עוברת את אחוז החסימה ונתן 8 מנדטים לרשימה המשותפת ובפעם השנייה כשתיקן מאוחר יותר את המדגם לתוצאות האמת והודיע כי רע"ם לא תעבור בוודאות את שיעור החסימה והקפיץ את הרשימה המשותפת מ-8 ל-10 מנדטים. לעומת זאת, תוצאות האמת הראו כי לא רק שרע"ם עברה את אחוז החסימה, היא אפילו הייתה די קרובה להשיג את המנדט החמישי בעוד הרשימה המשותפת השיגה בסוף רק 6 מנדטים. כאן נשאלת השאלה - האם סטייה זו הינה מקרית? התשובה היא לא.

התשובה נמצאת בדבריו של פרשן חדשות 13, רביב דרוקר בתוכנית החדשות המרכזית מיום 25.2.2021, כאשר לדבריו הסקר של חדשות 13 החליט להעביר את רשימת רע"ם בבחירות הקרובות לכנסת ולתת לה 4 מנדטים. בהתאם לדרוקר הוא נתבקש למסור לציבור כי "רע"ם נמצאת כמה אלפי קולות מתחת לאחוז החסימה... ומעבירים אותה כיוון שקשה מאד לדגום הרבה מאות אנשים הנמצאים בפזורה הבדואית. הפזורה הבדואית הצביעה מעל 10 אלפי קולות לרע"ם במועד א' 2019 ולכן אנחנו מעבירים את רע"ם וזה משנה את כל התמונה..". דבריו של דרוקר, העלו הרבה מן הנסתר על שיטה קלוקלת בחיזוי תוצאות הבחירות בחברה הערבית. במקום להיות מבוסס על דגימה סטטיסטיות ושיטטית.

אין ספק כי סוקרי הטלוויזיה השונים היו במצב מביך עת פרסמו תוצאות האמת, והדבר היה גלוי לכולי עלמא. עוצמת המבוכה נראתה דווקא על פניו של סוקר חדשות 13 קמיל פוקס, לא בגלל שהוא הבטיח "הכרעה דרמטית" עת פרסום תוצאות הסקר שכלל לא היתה, אם כי לרמת הביטחון שהוא הפגין עת שנתן כי רשימת רע"ם נמצאת בשיעור של 2.25% שהינו רחוק מאוד מלעבור את אחוז החסימה, והעדכון שלו מאוחר יותר בקובעו כי בוודאות רע"ם לא תעבור את אחוז החסימה. אך לעומת זאת, עם פרסום תוצאות האמת עולה מציאות אחרת, בה רע"מ עברה ובגדול את אחוז החסימה ואבדה את המועמד החמישי בחוסר קטן של קולות. מבדיקת תוצאות האמת עולה כי מעבר שיעור החסימה נדרש סך של 146 אלף קולות. בהתאם לדבריו של סוקר חדשות 13 היה חסר לרע"ם 1% שמהווה סך של כ-50 אלף קולות. מעיון בתוצאות האמת בבחירות בפזורה הבדואית, עולה כי מרביתם, כ-82% הצביעו למאוחדת ואפילו אם כל 32 אלף שמימשו את זכות ההצבעה, היו מצביעים לרע"ם, עדיין רע"ם לא הייתה עוברת את שיעור החסימה.

הבעיה אם כן, איננה הפזורה הבדואית ולא החברה הערבית, אם כי לדעתי חוסר המקצוענות של הסוקרים בחיזוי תוצאות הבחירות בחברה הערבית ובאי יישום שיטת דגימה סטטיסטית. חוסר החיזוי נובע מחוסר הבנה בסיסית בחברה הערבית ומעבודה בלתי שיטתית ורחוקה בצורה ניכרת מהסטנדרטים המקצועיים המחייבים. דבריו של דרוקר, נאמרו כחודש ימים לפני הבחירות, כך שמכון סקרים סביר היה נערך מבעוד מועד לאמצעי דגימה משלים לאמידת הבחירות בפזורה הבדואית בכלל ובחברה הערבית בפרט בעת ביצוע "מדגמי היציאה" ביום הבחירות.

החברה הערבית לא אמורה להיות בעיה לאף סוקר, עת מבינים אותה ונערכים לבדיקה שיטטית שתתן מענה למאפיינים הייחודים שלה. מקצוע סקרי דעת קהל הינו תחום הנמצא מזה שנים ללא פיקוח ונעשה בו שימושים רבים משיקולים זרים שהיו רחוקים מהסטנדרטים המקצועיים המחייבים. הגיע הזמן כי ייחקק חוק שיכניס את הנושא תחת רגולציה ופיקוח.

הכותב הוא רואה חשבון כלכלן, מנכ"ל המועצה הכלכלית לפיתוח החברה הערבית. עמית מחקר בבית הספר למינהל עסקים באוניברסיטת סתרתקלייד, אנגליה