רשמית: רשות ני"ע מתנגדת לתוכנית הבורסה לרכישה והקצאת מניות לחלק מבעליה

על פי הודעת הבורסה, הרשות שבראשות ענת גואטה הבהירה כי לדעתה המהלך שיוזמת הבורסה להגדלת הסחירות במניותיה "עומד בניגוד להוראת המעבר בחוק ניירות ערך" • הבורסה: "החברה ויועציה המשפטיים לומדים את מכתב הרשות, על מנת לבחון את המשך צעדי החברה בעניין זה"

איתי בן זאב, מנכ"ל בורסת ת"א  / צילום: תמר מצפי
איתי בן זאב, מנכ"ל בורסת ת"א / צילום: תמר מצפי

כחודש לאחר שרשות ניירות ערך הבהירה לבורסה כי היא צפויה להתנגד ליוזמת הבורסה לרכוש מניות של עצמה מחלק מבעלי מניותיה, שהינם חברי בורסה שהחזיקו במניותיה עוד קודם לשינוי מבנה הבעלות בה, הבהירה היום הרשות שבראשות ענת גואטה כי לדעתה "המהלך עומד בניגוד להוראת המעבר (בתיקון 63 לחוק ניירות ערך, ר"ש)".

בכך יוצאת הרשות באופן רשמי וסופי נגד מהלך שיזמה הנהלת הבורסה, בראשות המנכ"ל איתי בן זאב, וזאת כפי שעולה מדיווח של הבורסה הערב. בבורסה ציינו הערב כי "החברה ויועציה המשפטיים לומדים את מכתב הרשות, על מנת לבחון את המשך צעדי החברה בעניין זה". זה לא הנושא הראשון שהבורסה והרשות חלוקות ביניהן לגביו באופן מובהק. לאחרונה נוצרה מתיחות בין הרשות והבורסה גם ביחס לטענות הרשות כנגד הרכב מדד תל אביב בנקים 5.

במה מדובר? בפברואר האחרון דיווחה הבורסה כי היא בוחנת רכישה עצמית של מניות "הסדר" שלה, שעדיין בידי חברי הבורסה שקיבלו אותן בעת שינוי מבנה בעלות הבורסה, ושניתן למכור אותן תחת תנאים מיוחדים, כשכל תמורה מעל 5.08 שקל למניה תועבר מידי בעלי המניות הללו לידי הבורסה. 

לתפיסת הבורסה, משום שכיום נסחרת מניית החברה במחיר של 20.2 שקל, הרי שלבעלי המניות הללו, שמחזיקם יחדיו בקצת פחות מ-20% ממניות הבורסה, אין אינטרס לסחור בהן ולמכור אותן, ודבר זה פוגע במניה.

על כן הבורסה מבקשת לייצר מהלך שבמסגרתו בד בבד הרכישה העצמית של מניות אלה, הבורסה תקצה לאותם בעלי מניות, מניות "רגילות" שלה, כך שיחזיקו במניות שניתן לסחור בהן ולהרוויח ממכירתן. 

כפי שפורט זה מכבר על ידי הבורסה, על-פי התוכנית המבוקשת - שלא עוברת רשות ניירות ערך, שאחראית על הפיקוח וההסדרה של הבורסה -  היא תרכוש מכל חבר בורסה כאמור את מניות ההסדר (ככל שהוא מחזיק בכאלה) במחיר 'התמורה הבסיסית', כאשר בד בבד עם רכישת מניות ההסדר, בגין כל מניית הסדר תקצה החברה לחבר הבורסה המוכר מניה חדשה במחיר שישקף הנחה בשיעור שעוד ייקבע. 

בבורסה ציינו בהקשר זה כי למרות שתהיה הנחה על המניות שיוקצו לאותם בעלי מניות, הרי שהפער ביחס לשווי שמעליו התמורה העודפת על המניות תימסר לבורסה (5.08 שקל למניה, כאמור) הרי שיהיה פער גבוה שממנו תהנה הבורסה, והוא צפוי להביא לגידול בהון העצמי של הבורסה וביתרות המזומנים שלה, לדבריה. עוד כתבנו לפני כחודש כי על-פי הערכות, בסביבת הבורסה גורסים כי המהלך עשוי להניב לה תמורה נטו של כ-150 מיליון שקל, אשר תשמש להשקעה בטכנולוגיה.

אלא שבמכתב ששלחה בחודש שעבר הרשות לבורסה נכתב בין היתר כי "הרשות הבהירה כי "חוקיות המהלך נמצאת בבחינת הרשות, וכי סגל הרשות עשוי לסבור כי הוא אינו כולה בקנה אחד עם הוראת המעבר ושנקבעה בתיקון 63 לחוק ניירות ערך", כאשר "אין הבורסה רשאית לוותר על תמורה המגיעה לה על-פי דין". עתה מתברר כי למרות שהבורסה השמיעה עמדתה בפני הרשות, הרי שהדעה של האחרונה לא השתנה.

ככל הידוע חברי הבורסה שעדיין מחזיקים במניות "הסדר" של הבורסה הם אלה של הבינלאומי, הפועלים, דיסקונט ועוד חש"בים (חברי בורסה שאינם בנקים). הבורסה הונפקה באמצע 2019 לפי שווי חברה של 710 מיליון שקל כשכיום היא נסחרת לפי שווי של יותר מ-2 מיליארד שקל. 

צרו איתנו קשר *5988