הצעירים נשארים בבית: שיעורם בקרב דורשי העבודה לא השתנה במרץ

על אף שבמרץ הוסרו מגבלות הקורונה, וענפי התעסוקה בהם לצעירים ייצוג יתר נפתחו בצורה כמעט מלאה, בכל זאת קצב החזרה לעבודה של הצעירים היה נמוך מהמצופה • שירות התעסוקה: "הארכתה הגורפת של הזכאות לדמי האבטלה הפכה אותם מרשת ביטחון שמטרתה לאפשר חזרה מיטבית למעגל העבודה, לכדי חסם העומד בפני חזרה לעבודה"

לשכת התעסוקה בתל אביב / צילום: שירות תעסוקה
לשכת התעסוקה בתל אביב / צילום: שירות תעסוקה

למרות פתיחת ענפי התעסוקה שבהם מועסקים צעירים בשיעור גבוה, כמו הסעדה ומסחר, שיעור דורשי העבודה בקרב הצעירים לא השתנה בין פברואר למרץ. המשבר בשנה האחרונה אופיין בעלייה חדה של הצעירים עד גיל 34 בקרב המובטלים. לאורך כל שנת המשבר, אוכלוסיית הצעירים מהווה כמחצית מכלל דורשי העבודה וזאת, לטענת שירות התעסוקה, עקב העובדה שהענפים שנפגעו באופן היותר משמעותי ממדיניות הסגרים היו כאלה בהם מועסקים לרוב צעירים כענפי המסחר, הפנאי, הבילוי, התרבות והתיירות.

בנוסף, מדגישים בשירות התעסוקה, השילוב של הארכתה הגורפת של הזכאות לדמי אבטלה עד לסוף יוני 2021 עם העובדה שמדובר במשרות המזכות בדמי אבטלה הקרובים לגובה המשכורת (Replacement Rate גבוה) מובילה לכך שגם כאשר ענפים אלו חוזרים לפעילות המועסקים בהם, שחלק ניכר מהם הם צעירים, אינם ממהרים לשוב לעבודה.

מנתוני שירות התעסוקה לחודש מרץ 2021 בהתפלגות לפי גיל עולה כי במהלך חודש מרץ ירד מספר דורשי העבודה בסך-הכול ב-15% ביחס לחודש פברואר, כאשר לירידה זו היו ביטויים בשלוש קבוצות הגיל העיקריות - צעירים (עד 34), בני 35-50 ובני 51 ומעלה.

אלא, שעל אף שבחודש מרץ הוסרו מגבלות הקורונה וענפי התעסוקה בהם לצעירים ייצוג יתר נפתחו בצורה כמעט מלאה, כענפי האירוח, ההסעדה, הפנאי והמסחר, בכל זאת קצב החזרה לעבודה של הצעירים היה נמוך מהמצופה. כתוצאה, התפלגות דורשי העבודה הפעילים בחודש מרץ לפי גיל הייתה כמעט זהה להתפלגות שנרשמה בחודש פברואר.

בחודש מרץ היוו הצעירים 47.4% מכלל דורשי העבודה (זהה ממש ל 47.42% בפברואר), בני 35-50 היוו 30.94% (גם זהה ל 30.91% בפברואר) ואילו בני 51 ומעלה היוו 21.66% (לעומת 21.67% בפברואר). שבניגוד למצופה שיעורן של הקבוצות בקרב מבקשי העבודה לא השתנה ביחס לפברואר ובדומה לחודש שקדם לו גם בחודש מרץ 47.4% מכלל דורשי העבודה היו צעירים עד גיל 34, 30.9% היו בגילאי 35-50 ואילו 21.7% היו בני 51 ומעלה.

"נתונים אלו", טוענים בשירות התעסוקה, "מאששים את טענתנו לאורך כל המשבר - הארכתה הגורפת של הזכאות לדמי האבטלה הפכה את דמי האבטלה מרשת ביטחון שמטרתה לאפשר חזרה מיטבית למעגל העבודה, לכדי חסם העומד בפני חזרה לעבודה", ומדגישים, "על מנת לעודד חזרתם לעבודה של צעירים, כמו של מרוויחי שכר נמוך אחרים, ביולי עלינו לקצוב את דמי האבטלה לתקופה קצרה ודיפרנציאלית לפי גיל ומצב משפחתי, בשיעור פוחת מידי חודש ולהתנותם בפעולות אקטיביות לחזרה לעבודה כמו חיפוש עבודה, השתתפות בקורסים וכן הלאה. כל זאת", מדגישים בשירות התעסוקה, "במטרה לעודד את חזרתם לעבודה של אלה היכולים לעשות זאת".

צרו איתנו קשר *5988