העסקה הושלמה: עובדי פסגות שיפוטרו יקבלו פיצוי של עד 5.5 משכורות

ועד העובדים הגיע להסכם קיבוצי חדש עם קרן אייפקס במסגרתו יוכלו העובדים לפרוש מרצון בשני סבבים, הראשון בתוך שלושה שבועות והשני בעוד 10 חודשים • הפורשים יקבלו מענק של עד 4.5 משכורות בסיס

מעמד החתימה על מכירת פסגות לאלטשולר שחם. בתמונה: רן שחם, יאיר לוינשטיין, גילעד אלטשולר, זהבית כהן ושי אבא / צילום: אלטשולר שחם
מעמד החתימה על מכירת פסגות לאלטשולר שחם. בתמונה: רן שחם, יאיר לוינשטיין, גילעד אלטשולר, זהבית כהן ושי אבא / צילום: אלטשולר שחם

בית ההשקעות פסגות עבר אתמול (ד') באופן מלא לשליטת אלטשולר שחם גמל ופנסיה. שתי החברות דיווחו על השלמת העסקה בהמשך לקבלת האישור שניתן בתחילת השבוע על ידי הממונה על התחרות, מיכל הלפרין, ומתן היתרי שליטה והיתרים להחזקת אמצעי שליטה מהממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת. שני בתי ההשקעות ציינו כי מלוא התנאים המתלים להשלמת העסקה התקיימו וכעת מחזיקה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בכל הון המניות של פסגות.

במקביל לחתימה העסקה הגיע ועד עובדי פסגות להסכמה עם ההנהלה על עתידם של העובדים שיפוטרו, וכן על אלו שיפרשו מרצון במהלך שני סבבי פרישה. בקבוצה הראשונה נכללים עובדים שיפוטרו מכל סיבה שהיא פרט לעבירת משמעת בתקופה של 10 חודשים מהקלוזינג כלומר מיום רביעי ה-12 במאי.

העובדים הוותיקים ביותר מבין המפוטרים, אלו העובדים יותר מ-12 שנה בפסגות, יהיו זכאים ל-5.5 משכורות בסיס כפיצוי. עובד שהשלים בין 10 ל-12 שנות עבודה יהיה זכאי ל-5 משכורות בסיס וכך פוחתת הזכאות עד לכך שעובדים שעבדו פחות משנה בבית ההשקעות ופוטר לא יהיה זכאי לפיצוי.

בקבוצה השנייה נכללים עובדים שביקשו לפרוש במסגרת מבצע הפרישה הראשון. לעובדים אלו תוצג בתוך חמישה ימי עסקים ממועד סגירת העסקה למכירת פסגות, הצעה להציג את מועמדותם לפרישה מרצון תוך 21 ימים. פרישה במבצע פרישה זה כפופה לאישור החברה, ויש לה את הזכות לסרב. היא תודיע על

החלטתה לכל מי שהגיש בקשה בהודעת מייל אישית בתוך 10 ימים מתום תקופת הבקשה.

על פי תכנית הפרישה, עובד שירצה לפרוש מרצון והשלים יותר מ-10 שנות עבודה יהיה זכאי לתשלום בגין 4.5 משכורות בסיס. עובד שהשלים מעל שמונה שנות עבודה ועד עשר שנות עבודה יקבל 4 משכורות בסיס. עובד שהשלים מעל חמש שנות עבודה ועד שמונה שנות עבודה יהיה זכאי ל-3.5 משכורות בסיס. עובד שהשלים מעל שלוש שנות עבודה ועד חמש שנות עבודה יקבל3 משכורות בסיס וכך יורדות הזכאויות עד לכך שעובד שעבד פחות משנה לא יקבל מענק.

בתום עשרה חודשים ממועד סגירת העסקה יוכלו עובדים נוספים לפרוש מרצון, וכאן תהיה להנהלה זכות לסרב לעד 10% בלבד מהמבקשים. נייה נכללים עובדים שיפוטרו. עם זאת, גם לעובדים שהחברה בחרה לסרב להם לפרוש במבצע פרישה 2 שמורה הזכות להתפטר לאחר חמישה חודשים מהסירוב ולקבל את התנאים כאילו אושרה פרישתם במבצע פרישה 2 .המשמעות היא למעשה שכל עובד שיבקש לפרוש במסגרת מבצע 2, בסיכומו של דבר בקשתו תאושר, כאשר עובדים הפורשים במסגרת מבצע פרישה 2 יקבלו מענק זהה למענק לעובדים שיפוטרו.

לקבוצה האחרונה משתייכים עובדים שיישארו בחברה וייקלטו באלטשולר שחם. על פי ההסכם, ככל שעובד יתבקש לעבור לעבוד כעובד מן המניין בחברת אלטשולר שחם שמורה לו הזכות המלאה לסרב ולהמשיך לעבוד בחברת פסגות. עובדי החברה שיקלטו לעבודה באלטשולר שחם ישמרו על מלוא זכויותיהם והוותק שלהם.

עובדי חברת קרנות הנאמנות ופסגות ני"ע לא נכללים במבצע הפרישה

מכיוון שחברת הקרנות נאמנות וני"ע צפויה לעבור בשלמותה, עובדי חברת קרנות הנאמנות ובית ההשקעות המשויכים לני"ע לא יוכלו להגיש בקשה להיכלל במבצע הפרישה. עם זאת, אם עובדים אלו יפוטרו שלא במסגרת עבירת משמעת בתקופה של עד חמישה חודשים ממכירת חברת הקרנות או חברת ני"ע, או 10 חודשים מהמועד הקובע (המוקדם מביניהם), הם יהיו זכאים למענק זהה למענק לעובדים שיפוטרו מבית ההשקעות פסגות. כלומר גם עובדי חברת קרנות הנאמנות ובית ההשקעות ייהנו מרשת ביטחון של לפחות חמישה חודשים לאחר הקלוזינג למענקי הפרישה.

"ימים קשים ומורכבים עוברים על כולנו, אך אנו שמחים לבשר לכם גם על חדשות טובות ואופטימיות. הגענו להסכם עם הנהלת החברה. המתווה מעביר את הכוח לידי העובד לקבל את ההחלטה הטובה ביותר עבורו ולעתידו כמעט בכל עת גם חודשים ארוכים לאחר הקלוזינג, עם מענק כספי ובדין מפוטר על כל המשתמע מכך", כתבו לעובדים יו"ר הוועד, שלומי לוגסי, וחברי הוועד.

600 מיליון שקל הלוואה למימון העסקה

על מנת לממן את העסקה, עדכנו באלטשולר שחם כי בכוונת בית ההשקעות לבקש הלוואה משלושה בנקים בסך כולל של 600 מיליון שקל, 200 מיליון שקל מכל אחד מהבנקים. על פי התנאים אותם יבקש בית ההשקעות ההלוואה תהיה בריבית שקלית משתנה בשיעור פריים מינוס 0.2% לתקופה של עד שנה, כאשר קרן ההלוואה תיפרע בתשלום אחד בסוף תקופת ההסכמים.

יחד עם השלמת העסקה, בשנה הקרובה עומדים בפני אלטשולר שחם שני תהליכים שהיא חייבת להשלים. הראשון הוא צמצום של 7.7 מיליארד שקלים בפעילות הגמל שלה על מנת לעמוד במגבלת נתח השוק המותרת לגוף ממוזג, אשר יכול לשלוט בעד 15% מהשוק. נכון לסוף 2020 מגבלה זו עומדת על 206 מיליארד שקל, בעוד שלאחר רכישת פסגות אלטשולר שחם גמל ופנסיה תנהל נכסים בסך של יותר מ-211 מיליארד שקל. את הצמצום יכולה לעשות על ידי מכירת נכסים, אך גם באמצעות פעולות אחרות שלא יחייבו מכירת נכסים, דוגמת הפסקת חלקה של החברה ב'בסט אינווסט' מבית הכשרה, שם מנהלת החברה את אחד מחמשת המסלולים.

ההחלטה השנייה נוגעת לפעילות פסגות קרנות נאמנות ולגבי חברת ניהול התיקים של פסגות - פסגות ני"ע. זאת, כיוון שלאלטשולר שחם גמל ופנסיה אסור להחזיק בפעילות שאינה מעולמות הגמל והפנסיה, ועל פי התנאים שסוכמו מול רשות שוק ההון, היא תהיה חייבת למכור אותם לצד שלישי בתוך שנה מהשלמת העסקה.

השבוע התברר כי וואליו קפיטל שבשליטת רני צים מתקדמת לרכישת פעילות ניהול קרנות הנאמנות ותיקי ההשקעות של בית ההשקעות פסגות, תמורת סכום המוערך בכ-400 מיליון שקל. וואליו קפיטל דיווחה כי בית ההשקעות פסגות חתם על התחייבות לניהול מו"מ בלעדי עם החברה עד ה-15 במאי (סוף השבוע הקרוב) .

בד בבד אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון וואליו קפיטל מסגרת לקבלת הלוואה מידי בעל השליטה צים, בסכום של עד 65 מיליון שקלים ובריבית שנתית של 3.9% "לצורך מימוש תוכניותיה העסקיות של החברה".

בתקופת הבלעדיות התחייבה פסגות כי לא תנהל במישרין או בעקיפין כל מו"מ למכירת השליטה בפסגות קרנות נאמנות, פסגות ניירות ערך וכן חברת קומפס השקעות שתחתיה מתבצעת פעילות קרנות גידור . ההצעה של וואליו קפיטל כפופה לחתימת הסכם סופי ומחייב בין וואליו קפיטל חברה לבין פסגות ואין כל וודאות כי הסכם כאמור ייחתם. כמו כן ההצעה כפופה לקבלת כלל האישורים הרגולטוריים .

עבור וואליו קפיטל ורני צים מדובר ברכישה שאם תצא לפועל תהווה קפיצת מדרגה ענקית לא רק מבחינת היקף נכסים מנוהלים - כ-40 מיליארד שקל בפעילות קרנות הנאמנות וכ-50 מיליארד שקל בתיקי ההשקעות של פסגות אלא גם מבחינת התשומות הניהוליות ומספר העובדים. מלבד המורכבות בניהול האופרציה, בעיקר בתחום קרנות הנאמנות, הפעילויות הנרכשות של פסגות כוללות כ-150 עובדים.

צרו איתנו קשר *5988