הבנקים יחויבו להציג ללקוחות את העמלות והתשואות בתיק ני"ע

ההוראה קיימת כבר שנים לגבי מנהלי תיקים המפוקחים על ידי רשות ניירות ערך, וכעת מאמץ אותה בנק ישראל • הרוב המוחלט של פעולות ניהול ההשקעות עדיין מבוצע באמצעות מערכי הייעוץ של הבנקים

יאיר אבידן / צילום: רמי זרניגר, יח"צ
יאיר אבידן / צילום: רמי זרניגר, יח"צ

הפיקוח על הבנקים, בשיתוף פעולה עם רשות ניירות ערך, יחייב את הבנקים לשפר את הגילוי ללקוחות על אודות העמלות והתשואות בתיק ניירות הערך שלהם. שני הגופים גיבשו טיוטת הוראה, שלפיה המידע יוצג בפורמט אחיד, אשר יכלול נתונים ללקוח על פיקדון ניירות הערך שלו בבנק. במסגרת זו יוצג ללקוחות מידע על תשואת פיקדון ניירות הערך, הנכסים הכלולים בו, גילוי על הפעילות בפיקדון ניירות הערך והעמלות שהלקוח משלם עבור השירותים.

הוראה כזו קיימת כבר כמה שנים לגבי מנהלי תיקים המפוקחים ע"י רשות ני"ע, וכעת נראה כי בנק ישראל מאמץ את הגישה הזו ויחייב את הבנקים במתן מידע דומה ללקוחות. גם קרנות הפנסיה, לשם השוואה, חייבות בדיווח רבעוני לעמיתיהן, ובדיווח שנתי נרחב על ביצועי הקרן.

החשיבות של החלת הוראות הדיווח על הבנקים היא עצומה, בעיקר כיוון שהרוב המוחלט של פעולות ניהול ההשקעות עדיין מבוצע באמצעות מערכי הייעוץ של הבנקים. על פי מחקר של רשות ני"ע ורשות התחרות, שפורסם בסוף שנת 2018, 97% מהציבור עדיין סוחר באמצעות הבנקים, אם מטעמי נוחות, הרגל, שמרנות או תלות, בעוד שהעמלות במערכת הבנקאית גבוהות יותר מאשר אצל גופים חוץ-בנקאיים.

למרות המאמצים להגדלת התחרות, טרם נרשם שינוי משמעותי בהעדפות הציבור היכן לסחור בניירות הערך שלו, וזו אחת הסיבות שבגינה יצאו הרגולטורים למהלך החדש.

על פי ההוראה, שתועבר בקרוב להערות הציבור, המידע על אודות התשואה על פיקדון ניירות ערך יוצג ללקוחות באופן שוטף באזור האישי שלהם באתרי הבנקים, והלקוחות יוכלו לצפות בשיעור התשואה עבור התקופה הרצויה, בהתאם לבחירתם.

נוסף על כך, הגדירו בפיקוח על הבנקים וברשות ני"ע מסגרת אחידה להעברת מידע רבעוני רחב יותר, שיועמד לרשות הלקוחות, ושיכלול בין היתר את שיעור התשואה מצטבר ברמה רבעונית והשוואה לשנים קודמות, ומידע על עמלות ששולמו בגין הפעילות בפיקדון ניירות הערך.

כמו כן, על פי הטיוטה, בפני לקוח המקבל ייעוץ השקעות יוצגו נוסף על כל הנתונים הללו גם פרטים על שם היועץ או מרכז הייעוץ המטפל בו, בהתאם לאופן מתן הייעוץ. בנוסף ייפרסו בפניו רמת הסיכון ומידת החשיפה לנכסים ולמט"ח בפיקדון ניירות הערך, וללקוח תהיה נגישות למידע התקופתי שהוצג ברבעונים הקודמים של אותה שנה קלנדרית.

יאיר אבידן, המפקח על הבנקים, אמר כי "הצעד הנוכחי, לשיפור הצגת המידע הקיים, והמידע החדש שיעמוד לרשות הלקוחות, ישפרו את יכולתם לקבל החלטה מושכלת באשר לאפיק ההשקעה המיטבי עבורם. אני קורא ללקוחות לעשות שימוש בכלי זה ובכלי השוואה נוספים, תוך בחינת חלופות השקעה נוספות, ובכך לבחור את המוצר המיטיב והמתאים ביותר עבורם".

ענת גואטה, יו"ר רשות ניירות ערך, הוסיפה כי "המידע הוא כלי המיקוח שבאמצעותו הלקוח יוכל לקבל את הצעת השירות המיטבית עבורו".

צרו איתנו קשר *5988