מזרחי טפחות: הירידה הדרמטית בהפסדי אשראי הובילה לרווחי שיא

הבנק הציג רווח נקי של 676 מיליון שקל ברבעון הראשון, בין היתר הודות לצמצום הפסדי אשראי ועלייה בהכנסות המימון • זינוק ברווחי הבנק מהלוואות לדיור, לצד חזרת רוב מוחלט של משכנתאות שנדחו לתשלומים סדירים

משה לארי, מנכ"ל מזרחי טפחות / צילום: איל יצהר
משה לארי, מנכ"ל מזרחי טפחות / צילום: איל יצהר

בנק מזרחי טפחות  סיכם את הרבעון הראשון של 2021 עם רווח שיא של 676 מיליון שקל - גידול של כ-90% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בו הציג  רווח של 357 מיליון שקל.

חלק גדול מהרווח נרשם בזכות הצמצום בהפסדי אשראי, שהסתכמו ברבעון הראשון ב-13 מיליון שקל בלבד, לעומת 345 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020, שבו התפרץ משבר הקורונה. חוסר הוודאות ששרר בעקבות פרוץ המגפה הוביל את הגופים הפיננסיים להפריש כספים רבים להפסדי אשראי, בשל החשש שהציבור לא יעמוד בחלק מהתחייבויותיו.

ברבעון הנוכחי, בעקבות היציאה ההדרגתית ממשבר הקורונה והשיפור בסביבה הכלכלית, החלו בבנק מזרחי טפחות לשייך את הסכומים שהופרשו על פי דרישת בנק ישראל כהפרשה קבוצתית לתחומים וללווים ספציפיים, ובד בבד לצמצם את הפסדי האשראי שנרשמו אשתקד.

למרות שמדובר בפער של 330 מיליון שקל לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בבנק  מציינים כי הם היו זהירים מאוד בכל הנוגע לרזרבות ששמרו, וההערכה היא כי את ההשפעה הגדולה של הריקברי אפשר יהיה לראות בדוחות הרבעון השני השנה, בהתאם להמשך היציאה של המשק  מהשפעות הקורונה. כאשר בוחנים את הסקטורים השונים, אפשר לראות כי מזרחי טפחות רשם ריקברי של 23 מיליון שקל בתחום ההלוואות לדיור למשקי בית, לעומת הוצאות בסך 65 מיליון שקל ברבעון המקביל.

תחום נוסף שהביא את הבנק להציג רווח נאה הוא הכנסות המימון, שגדלו ברבעון ל-1.88 מיליארד שקל, לעומת 1.41 מיליארד שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של 33%. חשוב לציין, כי חלק גדול מההכנסות מגיע בשל המיזוג של בנק אגוד לתוך מזרחי טפחות, כאשר בנטרולו הסתכמו הכנסות המימון  ב-1.618 מיליארד שקל, גידול של כ-15% בלבד לעומת הרבעון המקביל.

גידול ניכר בתרומת ההלוואות לדיור

ההלוואות לדיור שמעניק הבנק תרמו לרווח הנקי 255 מיליון שקל, לעומת 174 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. סך כל ההלוואות החדשות למשכנתאות שניתנו למשקי בית על ידי מזרחי טפחות עמד ברבעון הראשון על 8.2 מיליארד שקל, גידול של 10.5%.

נתון מעניין נוסף מתוך הדוח נוגע לדחיות תשלומי המשכנתאות שנתן הבנק. בשיא משבר הקורונה איפשר מזרחי טפחות דחיית משכנתאות בסך 45.8 מיליארד שקל. מאלה נותרו בסוף מרץ הלוואות בסך כ-7.4 מיליארד שקל במסלול של החזרים חלקיים, ורק כ-1.7 מיליארד שקל נמצאים עדיין בדחייה מלאה שתסתיים עד  יוני 2021. 

משה לארי, מנכ"ל מזרחי טפחות, מסר כי "נתוני הבנק ברבעון, שהובילו לתשואה להון של 14.9%, הם תוצאה של המשך מגמת הגידול בהיקפי הפעילות, הצטרפותו של בנק אגוד לקבוצה והיציאה ההדרגתית של המשק ממשבר הקורונה. בסעיפי המאזן העיקריים, ובהם סך המאזן, האשראי לציבור ופיקדונות הציבור, ממשיך הבנק לצמוח באופן רציף ועקבי, על אף הסגר ששרר במהלך הרבעון".

 גם כאל רשמה ברווח שיא מפעילות 

גם חברת כרטיסי האשראי כאל פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון. בדומה למזרחי טפחות, גם שם מציינים כי היו זהירים מאוד בכל הקשור להפסדי האשראי, והעדיפו לשמור על הרזרבות לפחות עד הרבעון השני.

"החברה החליטה להותיר על כנם, בשלב זה, את שיעורי ההפרשה הקבוצתית שהועלו באופן משמעותי בשנת 2020, כדי לשקף את הגידול הפוטנציאלי בסיכון להפסדי אשראי בגין לווים שנפגעו מהמשבר אולם טרם זוהו", הסבירו בכאל. עם זאת, סעיף ההוצאות להפסדי אשראי ברבעון הראשון הפך להכנסה של 4 מיליון שקל, לעומת הוצאה בסך 105 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

בעוד שתוצאות הרבעון הראשון של 2020 הושפעו מגידול בהפרשה הקבוצתית בהפסדי אשראי, בשל עליית אי הוודאות נוכח משבר הקורונה, תוצאות הרבעון הנוכחי הושפעו מקיטון בהיקפי המחיקות והאשראי הבעייתי. לכך תרמו גם המשך שיפור בהשפעות מאקרו כלכליות וחזרת המשק לפעילות.

בסך הכול רשמה החברה רווח של 60 מיליון שקל בשלושת החודשים הראשונים של 2021, לעומת הפסד בסך 7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. מדובר ברווח שיא מפעילות (ללא רווחים חד פעמיים).

חלק נכבד מהגידול ברווח מגיע מהתנופה של חזרת המשק לשגרה, ובנוסף מדווחת כאל  על רווחים גדולים מחו"ל שמקורם בהוצאות של ישראלים בגין קניות ברשת, הן עקב החזרה של טיסות למספר יעדים ברחבי העולם כתוצאה מפתיחת מחודשת של השמיים, והן כתוצאה משימוש בכרטיסי אשראי של החברה מצד אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל.

צרו איתנו קשר *5988