תוכנית משרד האנרגיה לאנרגיה מתחדשת: קווים כללים, ללא לוח זמנים

עד 2030 ייצור החשמל מאנרגיה מתחדשת בארץ אמור לעמוד על 30%, אבל משק האנרגיה המקומי לא מגיע ליעדים שהוצבו לו • משרד האנרגיה הוביל תוכנית בעניין, אך היא מוצגת בקווים כלליים וללא לו"ז • באדם טבע ודין טוענים שהתוכנית לא שאפתנית, ויזמי האנרגיה הסולרית דורשים פתרונות

שר האנרגיה יובל שטייניץ / צילום: ראובן קסטרו
שר האנרגיה יובל שטייניץ / צילום: ראובן קסטרו

משרד האנרגיה מציג היום (ד') להתייחסות הציבור את ההמלצות של ועדת המנכ"לים הבין משרדית ליישום החלטת הממשלה הקובעת כי עד 2030 ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות בישראל יעמוד על 30% ואילו השימוש בדלקים פוסילים יעמוד על 70%.

עד היום, לא הצליח משק האנרגיה המקומי להגיע ליעדים הממשלתיים שהוצבו בעניין ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת. כך, בשנת 2020 עמד ייצור החשמל מאנרגיה מתחדשת על פחות מ-6%, כאשר היעד שהוצב הוא 10%.

על כן, כדי לגבות את החלטת הממשלה, גובשה תוכנית בין משרדית בהובלת משרד האנרגיה, לה שותפים מנהל התכנון, משרדי הפנים והאוצר, משרד החקלאות, רמ"י, רשות החשמל, המשרד להגנת הסביבה ועוד.

התוכנית ממפה את החסמים לקידום אנרגיה מתחדשת, ומציגה המלצות לצעדי מדיניות שעל הממשלה לנקוט כדי לקדם את הנושא, תוך בחינת הפוטנציאל הקיים בהקמת מתקנים פוטו וולטאים.

נדגיש, כי לא מדובר בתוכנית ממשלתית, אלא במיפוי החסמים והדרכים להסרתם. כלומר, בכדי לממש את הצעדים המוצעים, ישנה דרך ארוכה לתיקוני חקיקה שונים או הסרת חסמים ביורוקרטיים בזירות רבות ושונות, ממנהל התכנון לרשויות המקומיות ולמשרדי הממשלה השונים.

העבודה שנעשתה בראשות משרד האנרגיה, היא פירוק הבעיה לגורמים, תוך שאיפה לפתור כל חסם בזירה שלו על ידי משרדי הממשלה השונים, מה שיכול להיערך זמן רב מאוד. יתר על כן, אין כל מפת זמנים לקידומה, והיא מוצגת בקווים אבסטרקטיים המפרטים צעדים שחלקם כבר מתרחשים בפועל, וחלקם ימתינו למימוש ללא לוח זמנים מוגדר.

במסמך, קובעים הצוותים כי יקדמו מסמך אנרגיה לקביעת הנחיות למקסום הפקת אנרגיה סולרית ואגירה בתוכניות חדשות ומפורטות, ותקודם 'מפת דרכים תכנונית' להשגת יעדי 2030 (ואולם, מפה מפורטת איננה מוצגת בתוכנית).

לאחר שהחלטת המועצה הארצית קבעה כי יש לתעדף הקמת תשתיות סולריות בשטחים מבונים, במסמך ההמלצות, מציע הצוות כי תתבצע בחינה של חיוב הקמת מתקנים פוטו וולטאים בבנייה חדשה, זאת על בסיס כדאיות כלכלית בדו שימוש, וכך גם יקודם תפריט מחיר אחיד לדו שימוש בקרקע.

בארגון 'אדם טבע ודין' מכנים את התוכנית "לא שאפתנית", וטוענים בהקשר הזה כי "משרד האנרגיה כובל עצמו שלא לצורך ומטרפד את המהלך באמצעות אמירות כגון בחינת חיוב הקמת מתקנים פוטו וולטאים בבנייה חדשה 'על בסיס כדאיות'".

הצעדים שיבחנו במגזר הממשלתי

באשר לקידום אנרגיה מתחדשת במגזר הממשלתי, יבחנו צעדים דוגמת מתן פטור מהיתר בנייה למתקנים סולריים במאגרים ומחלפים ויצירת הסדרה תעריפית שתגלם את התועלת הנובעת מדו-שימוש בקרקע באזורי הצריכה.

עוד יוקם סל מלווה (יועצים, מיפוי ומכרזי מסגרת) להקמת מתקנים פוטו-וולטאיים במגזר הממשלתי. כדי לקדם אנרגיה מתחדשת ברשויות המקומיות, יוקם צוות עבודה משותף עם רשות החשמל לקידום מענה ופתרונות לרשויות המקומיות.

עוד בהמלצות, חוזר משרד האנרגיה על קול קורא משותף עם משרד החקלאות, לקבלת הצעות מיזמים לבחינת היתכנות של דו שימוש בקרקע חקלאית לייצור חשמל מאנרגיה סולרית, תוך שמירה על חקלאות מניבה באותם השטחים.

מסמך משרד האנרגיה לא דן בבעיות אקוטיות המלוות בעת הזו את הקידום של הקמת מתקנים סולריים. רק לאחרונה, הודיעה חברת החשמל לאזרחים וליזמים באזור הגולן והגליל, כי עד שנת 2023 לא יוכלו לחבר מתקנים סולריים לרשת החשמל, שכן הרשת מלאה.

למרות זאת, התוכנית לא עוסקת בכך, ורשת החשמל בארץ הולכת ואוזלת עבור המתקנים הסולריים וייצור החשמל הנקי. על כך, מדגישים באדם טבע ודין כי "אין התייחסות לחיבור גגות בכל הארץ, רפתות, לולים, מאגרי מים, וכו', וכמובן שדות סולריים שיצריכו שדרוג הרשת. תוכנית פיתוח הרשת הקיימת מתאימה ליעד של 17% - כלומר, היעדים הקודמים אותם הציבה הממשלה, ומסתיימת ב-2022, צריך לוודא שתוכנית ההמשך תהיה מתאימה ליעד של 50% מתחדשות לפחות, שכן גם היעדים הנוכחיים אינם שאפתניים דיים, ולא עומדים בהלימה למגמה במדינות המפותחות".

משרדי הממשלה מנסים להגיע להסכמות כבר שנים

איתן פרנס מנכ"ל איגוד חברות אנרגיה ירוקה, מדגיש כי במשך שנים מנסים משרדי הממשלה להגיע להסכמות על הסרת חסמים וקידום אנרגיה ירוקה ללא הצלחה. בהחלטת ממשלה 1403 משנת 2016 קם צוות להסרת חסמים שהיה אמור להגיש מסקנותיו עד חודש ספט' באותה שנה. "זה לא קרה", אומר פרנס. "גם סעיף מחייב בתיקון לחוק משק החשמל משנת 2017 והקמת הצוות בחוק לא עזר. לכל משרד יש מדיניות אנרגיה ירוקה משלו והתוצאה היא חסימת התחום ופגיעה ביכולתה של ישראל להדביק את הפער העצום מול העולם המפותח".

לפי פרנס, ישנה דוגמה שבכוחה להמחיש את המצב בשטח. "יש חובה לשלם היטלי השבחה על קירוי סולרי של חניונים. זה לא קורה בישראל בגלל החלטה של משרד הפנים שהכשיל יזמת חקיקה של חה"כ לשעבר מיקי חיימוביץ בכנסת האחרונה, וזו פשוט חלמאות.

במשרד הפנים הסבירו שהם רואים בחניון המקורה מקור הכנסה לרשות. העובדה שבגלל התנגדותם לא קמים חניונים סולריים וגם לא הכנסות מניבות, לא מעניינת. שהציבור ימשיך להחנות בשמש וגם להפסיד. לצערנו נראה כי ניירות ושלחנות עגולים לא יכולים להחליף משילות. משרדי הממשלה חוסמים כל אחד מצדו את התחום והשורה התחתונה היא שישראל ממשיכה להיות מנותקת מהתחום החשוב".

האזהרה של סוכנות האנרגיה העולמית

מרבית מדינות העולם, מקדמות תוכניות שונות להפחתת השימוש בדלקים מאובנים, ומעבר לאנרגיות מתחדשות. זאת, במטרה לבלום את ההתחממות הגלובלית ולהגבילה לעלייה של 1.5 מעלות צלזיוס, בהתאם להסכם פריז.

רק אתמול, פרסמה סוכנות האנרגיה העולמית דוח, שבו היא מזהירה את מנהיגי העולם כי ללא הפסקה של מימון והקמת פרויקטי תשתית של גז טבעי, פחם ונפט עוד השנה, העולם לא יצליח לעמוד בהסכמי הפחתת הפליטות ובכך יהיה נתון לתוצאות קשות אותן גורר המשבר האקלימי.

ואמנם, למרות שבמשרד האנרגיה מציגים היום תוכנית להסרת חסמים - בניגוד למדינות רבות בעולם, לישראל אין תוכנית מאושרת להפחתת פליטות בכלכלה עד שנת 2050. בזמן שמדינות אחרות מצהירות כי יגיעו לאיזון פחמני עד אז, בישראל מסרב משרד האנרגיה ליישר קו עם תוכנית "כלכלה דלת פחמן 2050" אותה מוביל המשרד להגנת הסביבה, וזאת בשל סירובו להציב יעדי אנרגיה מתחדשת לשנת 2050, זאת למרות שהתוכנית קובעת צמצום פליטות לשנה זו בסקטורים אחרים, דוגמת סקטור הפסולת, שם שואף המשרד להגנת הסביבה ל-0 הטמנה.

בסירובו, טוענים יזמים בשוק האנרגיה המתחדשת, מעניק משרד האנרגיה הלכה למעשה יציבות ארוכת שנים למשק הגז המקומי, ודוחק את פיתוח התעשייה שבכוחה לספק חשמל נקי לאזרחי ישראל.

גם בשטח, מקודמות על ידי משרד האנרגיה והממשלה דווקא תוכניות להגדלת השימוש בדלקים מאובנים מזהמים. כך למשל, הסכם קצא"א לשינוע נפט מאיחוד האמירויות לעולם דרך אשקלון ומפרץ אילת, או התוכנית של משרד האנרגיה עצמו להנחת להנחת צינור גז מים המלח לאילת, וזאת למרות שאזרחי האזור שטוף השמש, כבר היום יכולים לייצר 100% מהאנרגיה שלהם באמצעות תאים סולריים.

יתר על כן, החודש החליטה ועדת הכספים להיענות לבקשת שר האוצר ישראל כ"ץ ולהגדיל את החזקות הגופים הפיננסיים בתחום התשתיות בישראל, כך שסכומים גבוהים יותר מכספי הפנסיה של האזרחים יוכלו לזרום גם לתשתיות מזהמות, שיהוו עובדה קיימת בשטח עשרות שנים קדימה.

"ישראל צריכה להיגמל מגז, נפט ופחם בהדרגה"

הדר גולדמן, יזם בענף האנרגיה הסולרית בישראל ובארה"ב, טוען שמסמך משרד האנרגיה לא מציג פתרונות הנדרשים בעת הזו כדי לקדם יעדים שאתפניים של דה קרבוניזציה במשק האנרגיה בישראל, כפי שמתרחש בעולם.

"כדי לעמוד ביעד שהציב משרד האנרגיה של 30% ייצור ממתחדשות עד 2030, מדינת ישראל חייבת להיגמל מגז, נפט ומפחם בהדרגה. כפי שפועל בתחום אני יכול לומר שבישראל כל נושא האנרגיה הסולרית והמתחדשת נמצא בשלב הדיבורים, זה מופע של אחיזת עיניים", אומר גולדמן. "אמנם ישראל השתתפה בפסגת האקלים אך בפועל אנחנו מתנהלים כמדינת עולם שלישי בתחום. משק האנרגיה בישראל מייצר כיום כ-5.7% מאנרגיות מתחדשות בלבד. צריך לומר בקול רם, המשק הישראלי והעומד בראשו מטפחים אנרגיה מזוהמת. השינוי הוא עניין של החלטה, ולא מס שפתיים. יש בישראל את המזג האוויר המושלם, יש את הטכנולוגיה ויש את ההון האנושי לצאת למהפכה סולרית ואנרגיות מתחדשות".

חברת הנדל"ן של גולדמן בארה"ב מחזיקה אלפי יחידות דיור במקבצי מולטי-פמילי ושואפת להגיע לעצמאות אנרגטית בכל הנכסים שבבעלותה בשנים הקרובות. לאחרונה, רכש גולדמן חברה בקליפורניה המתמחה בחוות סולריות, בסכום של 280 מיליון דולר. בישראל, מחזיק גולדמן בחברת המאור הגדול מפעילה את החווה הסולרית בכפר הירוק ושולטת בחברת הקמה לחוות סולריות הפעילה בעיקר במושבים ובקיבוצים.

לפי גולדמן, ליזמים בתחום, ההבדלים בין קידום האנרגיה הסולרית בישראל ובין ארה"ב, ברורים. השטח, עוקב אחר מדיניות מיטיבה, כאשר לאחרונה זכה התחום לחיזוק משמעותי מצד הבית הלבן, לאחר שהממשל הכריז על תוכנית השקעה חסרת תקדים של 2 טריליון דולר, ממנה מאות מיליארדים יוקצו למשק האנרגיה - מתשתיות סולריות לרכבים חשמליים. ובזמן שישראל לא מציבה יעדים ולא מאשרת תוכניות ממשלתיות? בשנת 2050, שואפת ארה"ב להצטרף לשורת מדינות מפותחות, להגיע לניטרליות פחמנית, ולהסתמך במידה כמעט מוחלטת על אנרגיה מתחדשת.

"בארה"ב שם רכשנו לאחרונה חברת להקמת חוות סולריות - אתה מרגיש רוח גבית מהממשל, רוח שחסרה בישראל", אומר גולדמן. "בישראל, למרות ההצהרות הפומביות, ישנם עדין היום חסמים רבים שמונעים חיבור מהיר לרשת החשמל.

"כך לדוגמה לחברת חשמל ישנן תשתיות שלא ערוכות לקלוט את הצמיחה הצפויה והחיבורים של ספקי חשמל חדשים לרשת ההולכה, בהיקפים של עשרות ג'יגה. כך נוצר מצב בו אנרגיה רבה מבוזבזת בשל חוסר יעילות. תעריפי החשמל וחוסר העידוד מצד המדינה פוגעים במודל היזמי במקרים רבים ומונעים מעמידה ביעדי הממשלה לאנרגיה מתחדשת.

"בארצות הברית, אנו זוכים לחיבוק חם הרבה יותר מצד הרשויות. ההצהרות היוצאות מהבית הלבן, המגובות בתקציבי עתק לצד תפיסה מושרשת שחובה ושאפשר לעמוד ביעדים, דוחפים לעשייה מהירה ויעילה הרבה יותר. יש לנו הרבה מה ללמוד מארה"ב בנוגע לתכניות צמיחה".

ממשרד הפנים נמסר בתגובה: "משרד הפנים מייחס חשיבות רבה לקידום אנרגיה מתחדשת והוא משקיע ממרצו לקידום מהלכים שונים ברשויות המקומיות ולהסרת חסמים בתחום. יצוין כי המשרד תמך בהארכת הפטור להיטלי השבחה של פאנלים סולריים על גגות. לצד זאת, הוא ביקש לבצע עבודת מטה בכדי לבחון לעומק את השפעת מתן הפטור מהיטלי השבחה נוספים (מאגרי מים וחניות מקורות) על הכנסות הרשויות המקומיות. מהלך עתידי שכזה חייב להיבחן יחד עם משרד הפנים והרשויות המקומיות".

צרו איתנו קשר *5988