ההגנה: אילן ישועה השפיע על סיקור מגוון פוליטיקאים

ההגנה ניסתה להציג את מנכ"ל וואלה לשעבר ישועה כמי שפועל משיקוליו האישיים וכמי שהשפיע על סיקור פוליטיקאים מיוזמתו • ההגנה איתרה התכתבויות לפיהן ישועה התערב לטובת יצחק הרצוג, אך התביעה סימנה את ההתכתבויות כ"לא רלוונטיות" • סנגורו של נתניהו, עו"ד בעז בן-צור, החל בחקירה הנגדית

מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה בבית המשפט / צילום: יוסי זמיר
מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה בבית המשפט / צילום: יוסי זמיר

חקירתו הנגדית של אילן ישועה, מנכ"ל וואלה לשעבר, במסגרת משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, נמשכת גם היום (ג') בבית המשפט המחוזי בירושלים. זהו היום הרביעי והאחרון שעו"ד מיכל רוזן-עוזר, הסנגורית של איריס אלוביץ', חוקרת את ישועה.

בחקירה הנגדית ניסתה עו"ד רוזן-עוזר להוכיח כי מערכת אתר וואלה הייתה עוינת לנתניהו, ושדרישותיה של איריס אלוביץ' היו לגיטימיות ונועדו לאזן את האתר העוין. בנוסף ניסתה עו"ד רוזן-עוזר להראות כי ישועה דאג לקדם אינטרסים שלו והשפיע על סיקור של מגוון פוליטיקאים. 

הסתיימה החקירה הנגדית של ישועה מטעם איריס אלוביץ' והחלה החקירה הנגדית של עו"ד בעז בן-צור מטעם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בדיון היום התגלה כי ההגנה איתרה בימים האחרונים התכתבויות שהתביעה לא התכוונה להעביר ונמסרו לה בטעות. התביעה הופתעה והשיבה שתבדוק את הדברים. מדובר בהתכתבויות שסווגו על-ידי המשטרה כ"לא רלוונטיות".

טענת עורכי הדין ז'ק חן ומיכל עוזר-רוזן היא כי מה שהתביעה קבעה כרלוונטי אינו כל החומר הרלוונטי בתיק. בין החומרים נמצאים ההתכתבות של ישועה עם בוז'י הרצוג, לו הציע ישועה עזרה בסיקור.

לטענת ההגנה התביעה ניהלה חקירה ראשית, כשהיא יודעת שיש חומרים שסותרים חזיתית את גרסת ישועה. גם בית המשפט הביע פליאה כי מדובר בחומרים שסווגו כלא רלוונטיים.

התובעת תירוש אמרה בדיון: "המשטרה היא שעוברת על הטלפון ומחליטה מה חשוב; לנו אין רשות לעבור על כך, בגלל פרטיות".

השופט בר-עם אמר "נשגב מבינתי איך זה סווג כחומר לא רלוונטי".

השופטת פרידמן-פלדמן: "לפי מה שאת אומרת החומר לא היה אמור להימסר להגנה. אולי צריך לעשות בדיקה מחודשת? האם יש להגנה את כל התכתובות בפועל מהטלפון הזה של ישועה? האם כל הטלפון as is? שהמדינה גם לא עברה עליהם? אני שואלת כי אולי צריך לחזור למשטרה ולהגיד להם תבדקו מחדש".

תירוש: "אני לא יודעת אם יש חלקים בטלפון שלא נמסרו. אבדוק ואענה".

ההתכתבויות החדשות שהוצגו על-ידי סנגורי אלוביץ' אותרו בתוך קובץ שמכיל התכתבויות מהטלפון של ישועה. לדברי התביעה ההתכתבויות בקובץ סווגו כלא רלוונטיות, מאחר שבמשטרה סברו שמדובר בהתכתבויות פרטיות.

15:35

עו"ד בן-צור הטיח בישועה לגבי מפרסמים: "האם טרחת לציין בחקירה הראשית כי ביחס למפרסמים היית מעורב באופן דורסני? שכחת לספר שמסופר פארם ועד תנובה היית מעורב בהורדת ידיעות לגביהן".

ישועה השיב: "בכל מה שקשור למה שעשיתי לא שיקרתי ומה שקשור לשאול שיקרתי. כל השקרים באו לשרת את אלוביץ' וההסתרה. אמרתי שהייתי מעורב. אמרתי את זה בראיונות לעיתונים, לא הכחשתי".

הסתיים הדיון להיום. 

14:10

בן-צור חוקר את ישועה על היחסים שלו עם משה כחלון. בן-צור הציג לישועה הודעה שבה ביקש להיפגש עם כחלון והבטיח שלא יצטער. ישועה מסביר על הקשר שלו עם כחלון.

ישועה: "אנחנו בקמפיין כמעט יום-יום (נגד כחלון - נ.ש). כחלון יודע ששאול ואיריס עומדים מאחורי הקמפיין. הוא מעביר לנו מסר של אזהרה דרך טל שלו. הוא יודע שאני עושה את זה.

"היחסים של שאול ואיריס עם כחלון היו יחסים של שנאה-שנאה -שנאה ואהבה. רצו לתקוף אותו אבל חששו מהתגובה. הייתה אפשרות שאצור איתו קשר רצו שאהיה איתו בקשר. לפעמים רצו שאהיה איתו בקשר".

בן-צור מטיח בישועה: "אתה מטנף על כל אחד שמתחתיך ומעריץ ומתפרס לכל מי שיש לו כוח. מה הסיבה?"

ישועה: "לא נכון. אנשים שעבדתי איתם כלפי מטה נשארו לעבוד איתי תקופה ארוכה. אני בן אדם בוטה. אני מודה בזה והפעלתי את הבוטות כלפי מטה. אני מסכים שזה חנופה. הייתי צריך מהם משהו".

בן-צור מעמת את ישועה על אמירה שלו על אלוביץ' (שנכתבה לאיתן מדמון): "הוא רומני קמצן. זבל".

ישועה: "אני טיפוס בוטה".

13:20

פרקליטו של ראש הממשלה בעז בן-צור התחיל את החקירה הנגדית של אילן ישועה.

בן-צור: "אדוני יודע כמה סיפורים היו על ראש הממשלה היו בוואלה בשנים 2013-2016?"

ישועה: "מתאר לעצמי שמאות".

בן-צור: נתוני חברת יפעת מראים שראש הממשלה בשנים 2013-2016 סוקר 14,950 סיקורים. בנט 1,400 כחולון 1,400 הרצוג 1,200 לבני 600.

בן-צור החל את חקירתו בתקיפות ודרש מישועה לתאר את קשריו ומספר המפגשים עם פוליטיקאים ואנשי תקשורת בכירים.

בן-צור: "למה אתה המנכ"ל הבלתי מתערב מקיים פגישות עם שרים או חכ"ים?"

ישועה: "בהקשר של הסיקור המוטה, היה צריך לפייס אותם, להרגיע.1. פיוס בגלל סיקור מוטה. קמפיינים נגד. 2. לבקשת שאול אלוביץ'. 3. סיבות שונות. עם איילת שקד נפגשתי פעמיים סביב הנושא של תחום הנגישות. 4. בנינו גוף חדשות רצינו לשכנע שיבואו לראיונות".

בן-צור מעמת את ישועה עם אמירה שלו לפיה הוא שומר על קשר יומיומי עם כחלון לאחר שהעיד שפגש אותו פעמיים.

ישועה: "תכף נסדר לך את זה".

בן-צור: "בזה אתה אלוף".

ישועה: "אני אסביר. הפרזתי. לא היה לי קשר יומיומי עם כחלון. אולי דיברתי עם כחלון פעם אחת או פעמיים חוץ מהפגישות, סביב זה שוואלה מגויסת לטובת ראש הממשלה".

12:50

הדיון התחדש.

ההגנה מציגה התכתבות נוספת בין ישועה לאיתן מדמון שבו אומר ישועה על ינון מגל: "עוד איש שטחי ריק וטיפש נכנס לכנסת".

בדיון ישועה מאשר שזו דעתו על מגל אבל מסייג - "קצת מוקצן".

מוצגת לישועה התכתבות מנובמבר 2014 בינו לבין אלוביץ' - שבה מעביר ישועה הודעות של אודי הירש בהם התערבות של ניר חפץ בהצעה למינוי עורכים לראש דסק חדשות באתר וואלה. לפי ההתכתבות ניר חפץ רצה להכניס יסמן מוחלט, איש שלו לתפקיד.

רוזן-עוזר: "ההתערבות היא מיוזמתו של ניר חפץ?"

ישועה: "נכון".

רוזן-עוזר: "אני אומרת לך שהיוזמה הייתה בכלל של שי מגל (משנה למנכ"ל וואלה - נ.ש). על בסיס ההיכרות שלו עם ניר חפץ. זה לא יוזמה של בלפור ואתה יודע את זה".

ישועה: לא זוכר שזאת יוזמה של שי מגל, אבל זה סביר כי לשי מגל - היה לו קשרים.
היחסים עם ניר חפץ לא התחילו עם שי מגל. היחסים עם ניר חפץ לא היו פניה בודדת אלא היו אינטנסיביים. חפץ היה מעורב במה שקורה במערכת אצלנו. ניר חפץ היה עושה בוואלה כבתוך שלו. המעורבות שלו במינויים הייתה ברורה. בואי לא נשכח שטלי בן עובדיה הלכה בגלל מעורבות של בלפור. פעם אחת שי מגל פונה, חפץ מאשר כל מינוי".

עו"ד רוזן-עוזר מודיעה כי סיימה את חקירתה.

עו"ד בעז בן-צור, המייצג את ראש הממשלה, מתארגן להתחיל את חקירתו הנגדית.

12:05

רוזן-עוזר: "הייתה לך עמדה אישית נגד משה כחלון כבעלים של כמה דירות. התנגדת למס דירה שלישית, נכון?"

ישועה: "נכון".

רוזן-עוזר: "הכנת כתבה על כחלון ואיריס ושאול עצרו אותה, כי היא הייתה ארסית מדי".

ישועה: "יכול להיות. לא אני יצרתי את הקמפיין.

ההגנה מנסה להוכיח כי ישועה התערב בתכנים ובני הזוג אלוביץ׳ ביקשו לשמור על איזון. כך גם במקרה של הכתבה על מס דירה שלישית.

הדיון יצא להפסקה.

11:45

ישועה מספר כי שאול אלוביץ' כינה את מו"ל "ידיעות אחרונות" ארנון (נוני) מוזס: "גאון בתחומו", כיוון שאצל מוזס כל דבר התנהל כמו שרצה.

ישועה: "הסיבה שטלי בן עובדיה הועזבה הייתה שבאותה תקופה התחילו דרישות לסיקור מוטה. היא לא אחת שיכולה לציית. היא לא עיתונאית שאתה אומר לה מה לעשות. נאבקתי להביא את טלי. היא קיבלה מאות אלפי שקלים כשעזבה. הסתרתי מטלי מה הסיבה שפוטרה. אחרי כמה שנים סיפרתי לה שזו הסיבה"

הנושא הבא שמוצג לישועה הוא התכתבות בינו לבין מנכ"ל גלובס לשעבר איתן מדמון (מדמון היה מנכ"ל גלובס בתקופת הבעלים הקודם), שהיה בקשר חברי עמו, בנוגע לפיטוריה של טלי בן עובדיה.

ישועה ניסה למנוע פרסום בגלובס של הכתב ליאור אברבוך בעניין פיטוריה של טלי בן עובדיה שהייתה עורכת אתר וואלה.

ישועה גם ניסה לשכנע את איתן מדמון שלא להעלות כתבה בגלובס על עיצומים בהם נקטו עובדי פלאפון - מאבק בין עובדי פלאפון להנהלה שהיה רגיש סביב גיבוש ועד עובדים.

ישועה לאיתן מדמון: "סימסו לי שאתם מעלים ידיעה (שטלי בן עובדיה עוזבת - נ.ש) בגלל אופן הסיקור של פלאפון. אנחנו מכחישים באופן מוחלט. זה לא נכון לחלוטין. היא תעזוב בעוד מספר שבועות. אני אתן לכם בבלעדיות. עם הסבר".

מדמון לישועה: "אין בן אדם בתעשייה שלא יודע את זה". מדמון מעביר הודעות מאברבוך שהיה כתב בגלובס בעניין של טלי בן עובדיה.

רוזן-עוזר מטיחה בישועה: "אני אומרת לך שאתה חששת שיראה כאילו אתה מנכ"ל של אתר שעוזבים אותו".

ישועה: "טלי בן עובדיה הועזבה בגלל דרישה של שרה נתניהו שהועברה לשאול ואיריס אלוביץ'. לקח לי לשכנע אותה - אתה לא שולח עורך עם חוזה במאות אלפי שקלים. רצינו להסתיר את הדבר הזה. אני לא חושב שהוויכוח סביב פלאפון היה משמעותי. אני חששתי שהיא תגיד את מה שהיא חושבת , על הבקשות שביקשו ממנה. טלי בן עובדיה קשוחה, היא לא מקבלת הוראות. עובדתית זה לא נכון שעזבה בגלל פלאפון. טלי בן עובד שאלה אותי אם זה בגלל שרה נכון? ואמרתי שלא".

11:10

הטענה הבאה של ההגנה היא שישועה סייע לאג'נדה של אילן שילוח שהיה יו"ר חברת מטומי, שבה עבד בנו של ישועה והיה לישועה קשר כלכלי עמו. לישועה מוצגות התכתבויות עם שילוח משנת 2013.

רוזן-עוזר לישועה: "תגיד אתה דיווח לפרקליטות על הקשר הזה עם אילן שילוח? על זה שהבן שלך עבד אצלו, שעשיתם במטומי 400 אלף דולר, אתה סיפרת את כל זה?"

ישועה: "לא. לא נשאלתי ולא סיפרתי".

בהתכתבויות בין אילן שילוח לישועה עלה כי ישועה ובנו, גיא ישועה, מכרו מניות בחברת מטומי שהייתה בשליטת שילוח, תמורת 400 אלף דולר.

כאשר פורסם דוח מבקר המדינה על פרשת הרפז בשנת 2013, לחץ שילוח על ישועה למתן את הסיקור נגד אהוד ברק. מאוחר יותר פרסם וואלה טור פרשנות ובו ביקורת רק על גבי אשכנזי.

פניות של שילוח לישועה הובילו לסיקור הפרשה בוואלה, בשל פניות לישועה.

ישועה העיד כי הייתה לשילוח חשיבות כיו"ר מקאן אריקסון, וחברותו עם אור אלוביץ'.

10:25

לישועה מוצגת התכתבות עם בוז'י הרצוג, המועמד היום לנשיאות, בנוגע לפרסום אודות הרצוג בשנת 2016. באותה תקופה הרצוג הוא יו"ר האופוזיציה ונחקר במשטרה באזהרה בגין חשדות לאי דיווח על קבלת תרומה ומסירת תצהיר כוזב בהקשר לפריימריז במפלגת העבודה.

בשיחה ישועה מציע את עזרתו להרצוג וכותב לו "אם צריך משהו דבר איתי". השניים מתכתבים על יונית לוי וישועה כותב לו: "היא הייתה חצופה ומטופשת".

הרצוג: "יקירי כעת כשלצערנו יש פיגוע בלב תל אביב לא ברור לי למה השלמת חקירה היא כותרת ראשית. תוכל להציץ?"

ישועה: " מטפל".

יצוין כי החקירה הסתיימה בסגירת התיק מחוסר ראיות ועסקה בפריימריז למפלגת העבודה בשנת 2013 אז התמודד הרצוג לראשות המפלגה מול שלי יחימוביץ'.

בוז'י הרצוג כתב לישועה אחרי ניצחונו על שלי יחימוביץ' בפריימריז: "אשמח שהכותרת תהיה 'ניצחון מוחץ להרצוג למרות ההתקפות נגדו' אני חייב להראות שליטה והדרה של הכלבה" (יחימוביץ').

ישועה השיב: "בסדר מטפל אני בהוואי אבל אנחה את אבי" (אלקלעי).

בוז'י ענה: "איזה כיף!! כן תיתן בבקשה הנחייה"

ישועה נשאל על התכתבויותיו עם הרצוג שהוצגו על-ידי ההגנה להוכיח כי עזר לפוליטיקאים: "אירועים אנקדוטליים. חלק היה תיקון לעוול שעשינו לו לפני כן. אחרי תקופה ארוכה של קיפוח קשה שלו - בחירות 2015 בצורה בוטה".

רוזן-עוזר: "מר ישועה, זה לא אנקדוטות. אנחנו, בניגוד לתביעה, מציגים את כל התמונה. ובתמונה יש מנכ"ל, שיודע לפנות לפוליטיקאים, ויודע להעלות ולהוריד ידיעות, בלי שום התנגדות של המערכת".

מחלוקת בין ההגנה לתביעה על ההתכתבויות של ישועה עם הרצוג - ההגנה גילתה את החומרים בתיקייה שהוגדרה כחומרים אישיים ולא היו אמורות להיות מועברים להגנה. עו"ד יהודית תירוש השיבה כי החומרים נמסרו בטעות. הטלפון וחומרי המחשב בכללותם לא כולם נמסרים להגנה אלא נעשים חיפושים ונמסרים.

לאור ההתכתבויות שנחשפו בין ישועה להרצוג, מסר יצחק (בוזי') הרצוג שמתמודד לנישאות המדינה כי "הבוקר פורסמו דברים שאמרתי בלהט מאבק פוליטי יצרי ב-2013 על שלי יחימוביץ', שנגדה התמודדתי בפריימריז אותה עת.

"בין יריבים פוליטיים יש תקופות סוערות יותר ופחות. שלי ואני שוחחנו לא אחת מאז אותה תקופה סוערת והתקדמנו הלאה. אך אני מוצא מקום להתנצל בפניה וגם ציבורית על האמירה המיותרת שלא היה לה מקום".

9:20

החקירה הנגדית נמשכת בנוגע לשיחה מוקלטת בין איריס אלוביץ' לבין ישועה. בשיחה אלוביץ' אומרת לישועה כי היא רוצה שוואלה יהיו אובייקטיבים. ההגנה מבקשת להוכיח כי זה היה רצונה של אלוביץ'.

בשיחה אומרת אלוביץ : "אני לא רוצה שנהיה ביבתון . אני רוצה שנהיה הכי אובייקטיביים. כשיש למישהו אג'נדה אי אפשר לדווח חדשות".

רוזן-עוזר שואלת את ישועה: "למה איריס מתכוונת כשהיא רוצה איזון?"

ישועה:"איזון זו מילה שסתם נאמרת פה. תסתכלי שני עמודים אחורה. האיזון זו מילה שנזרקת כסיסמה. אני לא רוצה להיות ביביתון ושני עמודים לפני זה היא אומרת "אני רוצה להיות ישראל היום".

רוזן-עוזר: "המציאות הפוכה. מיד אחרי שאיריס מתייחסת לישראל היום. היא אומרת שיש חמישים גוונים של אפור".

ישועה: "יש נקודות שאיריס מדברת על איזון. 'אני לא רוצה להיות ביביתון', אבל באותן שיחות עצמן נאמר ההיפך. האינסנטיב לשיחה ברור".

ההגנה מעמתת את ישועה עם דרישתה של אלוביץ' על צורך באיזון באתר. "אתה לא מגיב לדברים שלי" - אומרת רוזן-עוזר לישועה.

ישועה חוזר כמה פעמים על טענתו כי "חשוב לדעת ממה מתחילה השיחה. בתוך השיחה נאמרות מילים והיפוכן".

רוזן-עוזר מטיחה בישועה: "אני טוענת שאיריס אלוביץ' ראתה את אתר וואלה כאתר מוטה שראוי לאזן אותו וזה מה שהיא אמרה לך בשיחות איתך וזו גם הייתה עמדתך".

ישועה: "לא נכון. היא לא האמינה בזה. היא ביטאה את זה בצורה ברורה".

רוזן-עוזר: "האם את המילים "החלטות רגולטוריות של בזק" שמעת מאיריס אלוביץ׳?

ישועה: "אני בטוח ששמעתי אבל יכול להיות שלא אם לא מצאת. השיח שלי עם איריס בהרבה מאוד מקרים היה שיח של חנופה. היא אשת הבוס היא מונתה לעורכת על שלי. היא קובעת את הדברים. וכן התחנפתי".

*** גילוי מלא: כל האירועים המתוארים הם מתקופת הבעלות הקודמת של אליעזר פישמן בגלובס

 *** חזקת החפות: יודגש כי גם לאחר הגשת כתב האישום נגדם, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושאול ואיריס אלוביץ' מכחישים את המיוחס להם, לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות. 

צרו איתנו קשר *5988