בנק לאומי סוגר את הרבעון עם רווח של 1.34 מיליארד שקל

ההכנסות מריבית עמדו על כ-2.6 מיליארד שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד, ואילו ההוצאות התפעוליות של הבנק גדלו במקצת ועמדו על כ-1.84 מיליארד שקל ברבעון • 

התשואה להון עמדה על 15% ברבעון הראשון

סניף בנק לאומי / צילום: בר אל, גלובס
סניף בנק לאומי / צילום: בר אל, גלובס

בנק לאומי דיווח הבוקר (ה') על רווח נקי של כ-1.34 מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2021, לעומת הפסד של 232 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. התשואה להון ברבעון הראשון של 2021 עמדה על שיעור של כ-15%, בהשוואה לשיעור שלילי של 2.6% בתקופה המקבילה אשתקד.

בלאומי מסבירים כי הגידול המשמעותי בתשואה להון מקורו בגידול מהותי בהכנסות לצד גידול מתון בהוצאות, ומהקטנת ההפרשה להפסדי אשראי בהשוואה לגידול משמעותי בהוצאה להפסדי אשראי בתקופה המקבילה אשתקד.

בדומה לבנקים אחרים במשק, גם לאומי נהנה מהכנסה כתוצאה מריקברי (חובות שנחשבו אבודים וחזרו). ברבעון הראשון של 2021 הסתכמו ההכנסות מהפסדי אשראי לסך של 212 מיליון שקל, וזאת בהשוואה להוצאה של 860 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור ההכנסה בסעיף הפסדי אשראי ברבעון הראשון עמד על 0.28% מתיק האשראי לציבור, לעומת הוצאה בשיעור של 1.2% בתקופה המקבילה אשתקד. בלאומי מסבירים כי עיקר ההכנסה ברבעון מקורה בגבייה ולא בצמצום ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי שנעשתה בקרב כל הבנקים על מנת להתמודד עם הסיכונים שהביאה עמה הקורונה.

באשר להפרשה הקבוצתית בלאומי מציינים כי על רקע השיפור באינדיקטורים הכלכליים העומדים בבסיס ההפרשה, בעיקר על רקע תהליך ההתחסנות המהיר ופתיחת המשק, אפשר היה לצמצמה.

סיבה נוספת לגידול ברווח היא הצמיחה בתיק האשראי. במהלך הרבעון הראשון של 2021 תיק האשראי גדל בשיעור כולל של 4.1%, כאשר התיק העסקי גדל בשיעור של 9.6% (כולל נדל"ן), התיק המסחרי גדל בשיעור של 4.8%, ותיק המשכנתאות גדל בשיעור של 2.2%.

האשראי לציבור נטו הסתכם בסוף חודש מרס ב-307.6 מיליארד שקל, בהשוואה ל-294.5 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 4.4%. עיקר הגידול באשראי מקורו במשכנתאות, עסקים בינוניים ועסקים גדולים.

פיקדונות הציבור הסתכמו בסוף הרבעון ב-460.4 מיליארד שקל, בהשוואה ל-418.6 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 10.0%. ההכנסות מריבית עמדו על כ-2.6 מיליארד שקל, בדומה לרבעון המקביל, ואילו ההוצאות התפעוליות של הבנק גדלו במקצת ועמדו על כ-1.84 מיליארד שקל ברבעון.

הכנסות הריבית נטו ברבעון הראשון הסתכמו ב-2.35 מיליארד שקל, בהשוואה ל-2.17 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-8.3%. בלאומי הסבירו כי הגידול בהכנסות הריבית הינו על אף הירידה המהותית בריבית הפד ובריבית בנק ישראל, וזאת על רקע הגידול בתיק האשראי של הבנק ועל רקע פערי המדד בין שתי התקופות.

הכנסות מימון שאינן מריבית ברבעון הראשון הסתכמו להכנסה בסך של 441 מיליון שקל, בהשוואה להוצאה בסך של כ-660 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר העלייה מקורה בהפסדים שנרשמו בסעיף זה ברבעון המקביל אשתקד, וזאת על רקע הירידות בשוקי ההון עם פרוץ מגפת הקורונה ומהשפעת נגזרים והפרשי שער.

ההוצאות התפעוליות והאחרות ברבעון עלו ב-36 מיליון שקל, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 2%. עיקר העלייה מקורה בעלייה בהוצאות השכר והנלוות על רקע הפרשות למענקים, בהתחשב בתוצאות הכספיות. עלייה זו קוזזה בירידה בהוצאות התפעוליות האחרות, לרבות הוצאות אחזקה ופחת.

יחס היעילות ברבעון הראשון של 2021 עמד על 49.4%, בהשוואה ל-74.7% בתקופה המקבילה אשתקד. השיפור המהותי ביחס היעילות נובע מגידול מהותי בהכנסות, לצד גידול מתון בהוצאות.

מנכ"ל לאומי, חנן פרידמן: "הדוח הכספי מביא לידי ביטוי, לראשונה, את השינויים שאנו מובילים בתרבות הארגונית והמעבר למודל תגמול מבוסס ביצועים, שמטרתו לעודד מצוינות. אנו רואים את פירות התהליך בתוצאות בחטיבות השונות ואני משוכנע ששינוי זה בתרבות הארגונית יניב פירות נוספים בהמשך. תוצאות הדוח משקפות את תחילת מימוש אסטרטגיית הצמיחה של הבנק בקווי העסקים בהם בחרנו לבצע צמיחה מואצת".

צרו איתנו קשר *5988