הראל סיימה את הרבעון הראשון ברווח של 255 מיליון שקל; היקף הנכסים בשיא

ההצלחות בשוק ההון הובילו לרווחים ברבעון הראשון, לעומת הפסד של 555 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד • התשואה להון עמדה על 13% • היקף הנכסים המנוהלים של הראל הגיע לשיא וחצה לראשונה את הרף של 300 מיליארד שקל

בניין הראל חברה לביטוח / צילום: איל יצהר
בניין הראל חברה לביטוח / צילום: איל יצהר

הראל השקעות  פרסמה היום (א') את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2021, ממנו עולה שהחברה רשמה רווח כולל לאחר מס של 255 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל לאחר מס של 555 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. כמו כן, החברה הציגה 13% תשואה על ההון (במונחים שנתיים) ברבעון הראשון.

התוצאות בתקופת הדוח הושפעו מרווחי השקעות בשוק ההון לעומת הפסדים שנרשמו בתקופה המקבילה אשתקד כתוצאה מהשפעת מגפת הקורונה, וכן כתוצאה משינויים בעקום הריבית חסרת הסיכון ומשינויים בפער בין השווי ההוגן והערך בספרים של הנכסים הלא סחירים. סך כל הרווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון הסתכמו בכ-3 מיליארד שקל בשלושת החודשים הראשונים של השנה, לעומת הפסד של 6.4 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד, שבמהלכו פרצה הקורונה.

הרווח הכולל לפני מס בפעילות חיסכון ארוך טווח (ביטוח חיים, פנסיה, גמל והשתלמות) הסתכם ברבעון הראשון ב-222 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל לפני מס של 99 מיליון שקל אשתקד.

מגזר חיסכון ארוך טווח מחולק לשלושה תחומים עיקריים. הראשון הוא ביטוחי החיים, בו הרווח הכולל לפני מס הסתכם בכ-189 מיליון שקל, לעומת הפסד של 118 מיליון שקל אשתקד. המעבר לרווח נובע מרווחי השקעות בשוק ההון ומגידול בהכנסות מדמי ניהול בסך 149 מיליון שקל, בעיקר בשל גביית דמי ניהול משתנים שהסתכמו בתקופת הדוח בכ-140 מיליון שקל (לעומת אי גבייתם בתקופה המקבילה בשנה שעברה).

התחום השני הוא קרנות הפנסיה, בהן הרווח הכולל לפני מס הסתכם ב-18 מיליון שקל, לעומת רווח כולל לפני מס של 11 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-64%. העלייה ברווח הכולל בתקופה נובעת בעיקר מתשואות שוק ההון.

דמי הגמולים שנגבו על-ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה הסתכמו בכ-2.2 מיליארד שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. היקף הנכסים המנוהלים על-ידי הקרנות הסתכם בכ-91 מיליארד שקל, לעומת כ-70.6 מיליארד שקל במועד המקביל בשנה שעברה, גידול של כ-29%.

התחום השלישי הוא קופות גמל וקרנות השתלמות, שהביאו להראל רווח כולל לפני מס של כ-15 מיליון שקל, לעומת רווח של 8 מיליון שקל בשנה שעברה, גידול של 88%. גם כאן העלייה נובעת בעיקר מתשואות שוק ההון.

ההפסדים בענף הבריאות צומצמו

במגזר ביטוחי בריאות, בו הראל היא חברת הביטוח הגדולה בישראל, מציינים בקבוצה שהרבעון התאפיין בהשפעת ריבית ותשואה, ומנגד, בהשפעה חיובית של המשך השיפור החיתומי. ההפסד הכולל לפני מס במגזר ביטוח בריאות ברבעון הראשון של השנה הסתכם בכ-99 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-352 מיליון שקל אשתקד. התוצאות הושפעו מרווחי השקעות בשוק ההון ומגידול של 154 מיליון שקל בהתחייבויות הביטוחיות, וכן כתוצאה מירידת עקום הריבית חסרת הסיכון ושינויים בפער בין השווי ההוגן והערך בספרים של הנכסים הלא סחירים ומשינויים אחרים. בנטרול ההשפעות החד פעמיות הללו, מגזר ביטוח בריאות היה מסיים את הרבעון הראשון של שנת 2021 ברווח כולל לפני מס של כ-55 מיליון שקל.

במגזר הביטוח הכללי, הרווח הכולל לפני מס הסתכם בכ-42 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-79 מיליון שקל בשנה שעברה. הרווח בתקופה נובע בעיקר מרווחי השקעות, וזאת על אף גידול שחל בהתחייבויות הביטוחיות בסך 63 מיליון שקל כתוצאה מירידה של עקום הריבית חסרת הסיכון ומשינויים בפער בין השווי ההוגן והערך בספרים של הנכסים הלא סחירים.

בהראל פיננסים, בית ההשקעות של הראל, סיימו את הרבעון הראשון ברווח כולל לפני מס דומה לרבעון המקביל אשתקד - 17 מיליון שקל לעומת 16 מיליון אשתקד. ההכנסות במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים ברבעון הראשון של שנת 2021 הסתכמו לסך של כ-58 מיליון שקל, לעומת כ-66 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, והיקף הנכסים המנוהלים על ידי בית ההשקעות הסתכם ב-54.3 מיליארד שקל לעומת 50.3 מיליארד שקל אשתקד.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה הוא בסך 7.73 מיליארד שקל. סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה רשם שיא והסתכם בכ-301 מיליארד שקל, גידול של כ-3% מתחילת השנה.

מישל סיבוני, מנכ"ל קבוצת הראל, מסר: "במהלך הרבעון המשכנו לבסס את מערכי המיחשוב והדיגיטל המתקדמים בהם השקענו מאות מיליוני שקלים במהלך השנים האחרונות. בנוסף, הראל ממשיכה בפיתוח פעילותה העסקית והרחבת עסקיה. אנו ממשיכים לחלק דיבידנדים בסכומים משמעותיים. הכרזנו על מדיניות דיבידנד, לפיה נחלק 30% מהרווח השנתי". 

צרו איתנו קשר *5988