הגז הטבעי מאבד גובה, והמדינה תמליץ על הגדלת היצוא

על רקע התחזקות תחום האנרגיות המתחדשות והחלטת הממשלה להגדיל את יעדי האנרגיה המתחדשת של ישראל עד שנת 2030, ועדה בראשות מנכ"ל משרד האנרגיה עומדת להמליץ על הגדלת היקף יצוא הגז ממאגרי תמר ולוויתן

אסדת לוויתן / צילום: אלבטרוס
אסדת לוויתן / צילום: אלבטרוס

בחברות ששולטות במאגרי הגז יכולים לסמן וי. ועדה בין משרדית בראשות מנכ"ל משרד האנרגיה, אודי אדירי, עומדת להמליץ על הרחבת המגבלה של היקף יצוא הגז ממאגרי תמר ולוויתן.

השינוי המסתמן בעמדת המדינה בנושא טמון בהתחזקות תחום האנרגיות המתחדשות והמעבר של העולם לצריכת אנרגיה בדרך זו, על פני צריכת אנרגיה ממקורות כמו גז טבעי. ככל שיגבר השימוש מאנרגיה סולארית, רוח ועוד, כך הביקוש לגז ייקטן, ועל כן יש מי שחושבים שכדאי להגדיל את הביקוש לגז שבמאגרים.

בנוסף לכך יש לזכור כי לפני מספר חודשים החליטה הממשלה להגדיל את יעדי האנרגיה המתחדשת של ישראל ל-30% עד שנת 2030. תהליכים אלה עמדו בלב הדיונים של הצוות הבין משרדי לבחינת מדיניות הממשלה בנושא הגז הטבעי שכאמור עומד להמליץ על הפחתת מגבלת כמות הגז הטבעי השמורה למשק המקומי ולעודד את יצוא הגז הטבעי. לפי החלטות עבר שותפויות הגז יכולות לייצא כיום עד 40% מהגז שהן מפיקות, כאשר מסתמן שהמגבלה תעלה לכ-50%.

לפי המידע שבידי גלובס, בפני הוועדה בראשות אדירי, ובו חברים גם נציגים ממשרדי האוצר, המשפטים, רשות התחרות, משרד החוץ, המשרד להגנת הסביבה, המועצה הלאומית לכלכלה והמל"ל, הובאו נתונים המנבאים את עתיד משק האנרגיה הישראלי בתרחישים שונים, ואשר כאמור המחישו את החשיבות בעידוד יצוא הגז הטבעי בהקדם, כדי למקסם את הרווחה הכלכלית ממשאב זה.

המידע והנתונים שהוצגו, בין השאר על ידי חברת ייעוץ בינלאומית, מלמדים על השינוי בתפקידו של הגז הטבעי במשק האנרגיה העולמי ותפיסתו כ"דלק מעבר" שהשימוש בו מביא להפחתת פליטות ביחס לדלקים פוסיליים אחרים, וזאת עד למעבר של משק האנרגיה העולמי למקורות אנרגיה נקיים יותר.

המשמעות של תפיסת הגז הטבעי כדלק מעבר היא שיש לעודד את פיתוח המאגרים ותשתיות היצוא בשנים הקרובות, על מנת להביא למיצוי המשאבים כיום, דבר שכמובן יגדיל את הכנסות המדינה בצורה משמעותית

אם תתקבל החלטה ברוח זו היא תאפשר לייצא עוד מאות BCM של גז טבעי, בנוסף לכ-130 BCM שכבר נכללים בחוזי היצוא לירדן ולמצרים. מהלך זה יאפשר חתימה על חוזי יצוא נוספים.

צרו איתנו קשר *5988