תביעה מול הגנה: סיכום ביניים לעדות אילן ישועה בתיק 4000

עדותו של אילן ישועה מתקרבת לסיום וניתן להצביע על טענות מרכזיות של הפרקליטות שקיבלו גיבוי, וכאלה שלכאורה נסתרו • עדותו נותרה אמינה, אך הוא סלד מנתניהו; הוא התערב בסיקור, אבל עשה זאת יותר עם משפחת נתניהו; ולמה דווקא החלטה של סנגורי אלוביץ' חיזקה את התזה של התביעה

אילן ישועה בדיון בבית המשפט / צילום: יוסי זמיר
אילן ישועה בדיון בבית המשפט / צילום: יוסי זמיר

עדות אילן ישועה בתיק 4000 מתקרבת לסיומה. 20 ימי עדות כבר מאחורינו. שבעה בחקירה הראשית על ידי התובעת יהודית תירוש, ו-13 בחקירה נגדית של סנגורי בני הזוג שאול ואיריס אלוביץ’ וראש הממשלה בנימין נתניהו. החקירה הנגדית צפויה להסתיים רק בעוד שבועיים, ושלב הסיכומים יגיע כנראה רק בעוד כמה שנים, אולם אפשר להצביע על כמה נקודות חוזקה של הפרקליטות במסגרת העדות, לצד מספר נקודות חוזקה של ההגנה בחקירה הנגדית.

איך אנחנו מסקרים את תיק האלפיים בגלובס

נקודות חוזק לפרקליטות

כבר עכשיו אפשר להצביע על כמה נקודות חוזקה של הפרקליטות, התומכות בתזה שלה.

1. חיזוק הנרטיב הפלילי במעשים
היתרון הגדול של הפרקליטות נמצא בהחלטת סנגורי הזוג אלוביץ' שלא לחקור את ישועה על עבירת השיבוש המיוחסת לבני הזוג, ואף לא על עבירת ההדחה בחקירה המיוחסת לשאול אלוביץ. עו"ד ז'ק חן, המייצג את שאול אלוביץ', שאל את העד מספר שאלות מסביב על מנת לערער את האמינות של עדות ישועה על השיבוש וההדחה, אולם בחר שלא לגעת בליבת גרסת השיבוש וההדחה. מלבד ביסוס תיזת הפרקליטות לגבי סעיפי האישום של השיבוש וההדחה, סעיפים אלו מחזקים את הטענה של הפרקליטות שהנאשמים ידעו כי הם ביצעו עבירה פלילית במסגרת הטיית הסיקור לטובת נתניהו.

2. ינון מגל הזדעק בזמן אמת שההטיה היא תועבה
במסגרת עדותו, ישועה תיאר את הזעזועים שהתנהלו במערכת אתר וואלה כתוצאה מהטיית הסיקור לטובת נתניהו. אחד מרגעי השיא של תיזת הפרקליטות היה כאשר ישועה העיד כי עורך אתר וואלה דאז ינון מגל, שאיננו חשוד בשמאלנות או בשנאה לנתניהו, טען בזמן אמת שהטיית הסיקור לטובת נתניהו היא תועבה ואנטי עיתונות ואף אמר שעוד רגע הוא בעצמו יתחיל לכתוב טוקבקים נגד שרה נתניהו. כלומר, גם מגל הבין שאין כאן רצון לאזן את האתר מגישתו השמאלנית אלא רצון להטות פרסונלית את אופן הסיקור ביחס למשפחת נתניהו.

3. המניע לעדות לא התערער 
נראה שהסנגורים לא הצליחו לשכנע את בית המשפט שנסגרה עסקת הסדר מדינה או עסקה אחרת עם אילן ישועה בתמורה למסירת העדות בתיק 4000 ברשות ניירות ערך ובמשטרה. נראה שגרסת הפרקליטות שישועה מסר את גרסתו מיוזמתו וללא תיאום בין עורכי דינו לבין רשות ניירות ערך, לא התערערה על ידי סנגורי ראש הממשלה ובני הזוג אלוביץ'.

4. עיסוק משמעותי בענייני סיקור נתניהו
הסנגורים התאמצו להראות שהטיית סיקור משיקולים לא-עיתונאיים הייתה מנת חלקו של אתר וואלה באופן רציף לכל אורך כהונת ישועה כמנכ"ל וואלה. שיקולים מסחריים שונים ומשונים נכנסו לתוך המערכת והשפיעו על אופן הסיקור של דמויות שונות. למרות המאמץ, הסנגורים לא הצליחו למצוא דוגמה להטיית סיקור בהיקפים משמעותיים ובעוצמה משמעותית כמו במקרה של משפחת נתניהו. לא נמצאה הדוגמה לנפח עיסוק כה משמעותי של ישועה כמנכ"ל בענייני סיקור של אף מושא סיקור מלבד נתניהו.

עם זאת, כמובן שצריך לזכור שבאופן כללי נפח הסיקור של נתניהו היה גדול לאין שיעור מכל מושא סיקור אחר. יש לציין כי ממה שעלה בעדות, ברוב גדול של הפעמים הטיית הסיקור מול מושאי סיקור אחרים הייתה שלובה באינטרסים של הבעלים שאול אלוביץ'. דבר זה עשוי לחזק את הראיות לכך שאלוביץ' הבין כי כלי התקשורת שבידו הוא כלי שיכול לשרת את האינטרסים הכלכליים של חברת בזק, שהייתה אז בשליטתו.

נקודות חוזק להגנה

למרות הנקודות הללו, גם הסנגורים השיגו הישגים ממש לא מבוטלים במהלך ימי הדיונים.

1. הטיית סיקור אחרת לא נחקרה
בעדות עלתה דוגמה להטיית סיקור של אילן ישועה מתוך ציפייה מפורשת לקבל הטבות רגולטוריות. המדובר בהוראה מפורשת של ישועה "לפנק" את השר אופיר אקוניס, מתוך רצון שאקוניס בכובעו המיניסטריאלי והרגולטורי יסייע לוואלה בעניין תקנת נגישות אתרי אינטרנט שהייתה עלולה לפגוע בוואלה. ב-2015 כתב השר אופיר אקוניס לאילן ישועה "נתתי למיה מנע ראיון מקיף בנושא רשות השידור, לידיעתך". ישועה העביר את ההודעה הזו לעורך אבי אלקלעי והוסיף "תשגיח שיהיה חיובי. אצטרך הרבה עזרה בקרוב סביב משבר הנגישות".

אקוניס אופיר ח"כ / צילום: איל יצהר
 אקוניס אופיר ח"כ / צילום: איל יצהר

כלומר ישועה, שנפגש עם אקוניס מספר פעמים והיה זקוק לו בעניין תקנות נגישות האתרים, פנה לעורך וואלה שידאג לכתבה חיובית לאקוניס משיקול מסחרי המערב עניין רגולטורי של השר אקוניס. עו"ד בעז בן-צור הציג כתבות חיוביות שישועה ארגן לאקוניס. בעניין אחת הכתבות, העורך אבי אלקלעי שאל את אילן ישועה: "אתה רוצה להפניק אותו?" ישועה השיב: "כן". למרות זאת, הפרקליטות כלל לא חקרה אף אחד מהמעורבים בטענה ליחסי שוחד, למרות דימיון לתיק 4000.

2. התערבות משיקולים לא עיתונאיים
בניגוד לגרסתו של ישועה בחקירה הראשית, בה טען כי למעט בעניינו של ראש הממשלה נתניהו ומשפחתו הוא כמעט ולא התערב בתוכן של האתר - עלו דוגמאות למכביר של התערבות משיקולים לא עיתונאיים. פעם אחת זה מנכ"ל בנק הפועלים, ופעם שנייה זה מנכ"ל ערוץ 10, פעם שלישית זה מנכ"ל חדשות 12 ופעם רביעית זהו מו"ל ידיעות אחרונות נוני מוזס, והרשימה עוד ארוכה ומגוונת וכוללת גם פוליטיקאים כדוגמת יו"ר האופוזיציה דאז והנשיא הנבחר דהיום בוז'י הרצוג.

השבעת הממשלה לכנסת 34 - השבעת אמונים / צילום: דוברות הכנסת
 השבעת הממשלה לכנסת 34 - השבעת אמונים / צילום: דוברות הכנסת

3. ישועה הודה שהוא סולד מנתניהו
הסנגורים, באופן לגיטימי ואף מתבקש, מנסים לערער את האמינות של עד התביעה אילן ישועה. אם הם לא הצליחו לעשות זאת באמצעות הטענה כי הוא עד מדינה נסתר וכיו"ב, הם עושים זאת באמצעות חשיפת העובדה כי ישועה סולד מאוד מהנאשם מס' 1, בנימין נתניהו. דבר שלטענתם מוכיח כי הוא עד מעוניין בתוצאות ההליך והוא מגויס להצלחת הפרקליטות. השבוע הוצגו בבית המשפט התכתבויות של ישועה עם מנכ"ל גלובס תחת הבעלות הקודמת, איתן מדמון. כך לדוגמה כתב אילן ישועה ב-2014 על נתניהו: "האסון הגדול ביותר למפעל הציוני. יוביל לחורבן בית שלישי. בהזדמנות אחרת ישועה כתב למדמון כי "החולשה שלו והטמטום הובילו לבידוד מדיני והוא יהרוס את המדינה". בפעם שלישית כתב ישועה למדמון כי "ביבי אפס" ולאדם אחר כתב ישועה ביולי 2014, באמצע ימי צוק איתן: "מדינה מסכנה. רובה מפגרת. מנוהלת על ידי מטומטם עם הפרעת אישיות קשה".

התבטאויות אלו אינן הוכחה שעדותו של ישועה שקרית ומגמתית. ישועה הוא לא האדם הראשון שמתבטא בצורה חריפה וקשה נגד נתניהו. בהקשר זה כדאי לציין שגם לבני הזוג אלוביץ' יש התבטאויות חריפות נגד משפחת נתניהו. למרות זאת יש בהצפת ההתבטאויות האלה, ובהודאת ישועה בעדות כי הוא סולד מנתניהו, כדי להטיל קורטוב של ספקנות בעדותו.

4. ההתכתבויות של ישועה שלא הועברו לידי ההגנה
הפרקליטות לא העבירה לרשות ההגנה את ההתכתבויות של אילן ישועה עם אנשי תקשורת, אנשי עסקים ופוליטיקאים שונים. היום נראה כי מדובר בטעות בשיקול הדעת. ההגנה קיבלה במקרה בלבד כ-10% מתוך ההתכתבויות הללו. בימי הדיונים החולפים ניכרת המשמעות הרבה שיש לתכנים אלה לביסוס קו ההגנה של הנאשמים. בנוסף עולה השאלה, באיזו מידה בדקה הפרקליטות עצמה טרם הגשת כתב האישום פרקטיקה של עירוב שיקולים מסחריים באופן הסיקור של וואלה, לפני שהחליטה כי כתב האישום מתאר היענות חריגה של הטיית סיקור.

חזקת החפות: יודגש כי גם לאחר הגשת כתב האישום נגדם, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושאול ואיריס אלוביץ' מכחישים את המיוחס להם, לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות

צרו איתנו קשר *5988