הרישום הכפול בת"א לאן? רשות ני"ע והבורסה יוצאות נגד תקדים סרגון

אישור התביעה הייצוגית נגד החברה הדואלית לשעבר סרגון ממשיך לעורר סערה • הבורסה: "מצרה על החלטתו השגויה של ביהמ"ש ומברכת את רשות ני"ע על החלטתה לקדם תיקון חקיקה"

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה / צילום: ענבל מרמרי
יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה / צילום: ענבל מרמרי

התביעה הייצוגית נגד חברת הטכנולוגיה סרגון ממשיכה להכות גלים. זאת, בעקבות הפרסום בגלובס אודות חשש מההשלכות שיהיו להחלטה של בית המשפט לאשר תביעה ייצוגית נגד חברה דואלית בהתבסס על הדין הישראלי, אף על-פי שחברות דואליות מדווחות על-פי הדין הזר - בהתאם להסדר הרישום הכפול. 

לאחרונה אישר שופט המחלקה הכלכלית במחוזי בתל אביב, מגן אלטוביה, תביעה ייצוגית נגד סרגון, שהוגשה בגין אירועים שהתרחשו בעת שהייתה חברה דואלית. בין היתר נימק זאת כי המחוקק אמנם ביקש להקל על חברות שכאלה לרשום את מניותיהן למסחר בבורסה המקומית, אך לא שלל את תחולת הדין הישראלי בכל הנוגע להפרת הדין על-ידי תאגיד חוץ, המדווח לפי הוראות פרק ה'3 (הנוגע לחברות דואליות, ש'ח'ו') לחוק ניירות ערך.

רשות ניירות ערך: "אחריות - בהתאם לדין הזר"

בתגובה, פרסמה כעת רשות ניירות ערך התייחסות לכללי האחריות האזרחית החלים על הגילוי הנמסר על-ידי חברות רישום כפול. הסדר זה מאפשר לחברות שנסחרות בבורסות זרות  להיסחר גם בתל אביב, על בסיס הדיווחים שלהן לפי הדין הזר, והוא נועד למשוך חברות ישראליות כאלו להירשם למסחר גם בתל אביב, במטרה להגדיל את היקפי הפעילות בבורסה ולאפשר חשיפה לחברות הגדולות הללו למשקיעים המקומיים.

ברשות ניירות ערך ציינו כי "עמדתה העקרונית של הרשות היא כי בתביעות אזרחיות בקשר עם דיווחיהן של חברות רישום כפול, כללי האחריות צריכים לעקוב אחרי כללי הגילוי. מכאן שבתביעות אזרחיות בגין הפרת חובת גילוי של חברת רישום כפול, כאשר הגילוי ניתן על-פי הוראות הדין הזר, האחריות תהיה בהתאם לדין הזר". 

זו, לתפיסת הרשות, "הפרשנות המגשימה את תכליותיו של הסדר הרישום הכפול, לעודד רישום למסחר בבורסה בתל אביב לחברות הנסחרות בבורסות בחו"ל, על בסיס כללי הדין הזר בו הן מחויבות בחו"ל, לצד הגנת ציבור המשקיעים בישראל".

הרשות מציינת, כפי שפורסם בגלובס השבוע, כי היא מקדמת תיקון חקיקה "המבהיר כי זכות התביעה של המשקיעים נותרת בעינה, אך מונע מצב שבו כללי האחריות יפגעו בתפיסת היסוד של הסדר הרישום הכפול, המבוסס על גילוי בהתאם להוראות הדין הזר. התאמת כללי האחריות לכללי הגילוי מיועדת גם למנוע מצב שבו יחולו במקביל כללי אחריות של שתי שיטות משפט שונות, באופן שיטיל על חברות הרישום הכפול נטל כפול או כללים סותרים". בכוונת הרשות להביא להשלמת החקיקה במהירות האפשרית.

הבורסה: "חשיבות לוודאות רגולטורית"

מהבורסה לניירות ערך נמסר בתגובה: "הבורסה מצרה על החלטתו השגויה של בית המשפט בעניין חברת סרגון ומברכת את רשות ניירות ערך על החלטתה לקדם בהקדם את תיקון החקיקה, שיבהיר סופית כי אחריות החברות ברישום הכפול היא מכוח הדין הזר ולא מכוח הדין הישראלי, ובכך לעודד את כניסתן של חברות ישראליות נוספות הנסחרות בחו"ל לרישום כפול גם בבורסה בתל אביב. הבורסה רואה חשיבות רבה בוודאות הרגולטורית, המשמשת כאבן יסוד משמעותית לתפקודו התקין של שוק ההון, החברות הציבוריות והמשקיעים". 

צרו איתנו קשר *5988