משרד הפנים משנה גישה: לא לאיחוד רשויות - כן לשיתופי פעולה אזוריים

צוות מטעם משרד הפנים הגיעה למסקנה, כי אין טעם לנסות לאחד רשויות מקומיות, אלא להתייחס אל מקבצי רשויות סמוכות כאל "אזור" • המטרה: לעודד את שיתופי הפעולה הפנימיים בתוך האזורים

השרה איילת שקד בכנס של התאחדות הקבלנים בוני הארץ / צילום: ערן דולב
השרה איילת שקד בכנס של התאחדות הקבלנים בוני הארץ / צילום: ערן דולב

האם ביטול איחוד הערים תל אביב ובת ים, עליו הודיע שר הפנים היוצא אריה דרעי ערב צאתו מהתפקיד, היה סימן לשינוי גישה מוניציפלי במשרד הפנים? צוות של משרד הפנים עבד בתקופה האחרונה על גיבוש רפורמה, שתשים דגש על שיתופי פעולה אזוריים בין רשויות מקומיות סמוכות, וביזור סמכויות ממשלתיות לאשכולות יישובים. השרה הנכנסת איילת שקד כבר הודיעה, כי הדוח יהווה תשתית למימוש מדיניות שתוביל.

הצוות המקצועי, שבראשו עמד מנכ"ל משרד הפנים היוצא, מרדכי כהן, כלל בעלי תפקידים בכירים לשעבר בשלטון המקומי, המרכזי, אנשי אקדמיה ומשפט ובתמיכה ושיתוף קרן "ראסל ברי" וארגון "ג'וינט-אלכא". מטרת עבודתו היתה לבחון את השפעת המבנה השלטוני על תפקוד המערכת ולגבש רפורמה לקידום רעיון האזוריות ולביזור סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי.

החלשת הפריפריה

הצוות מצא מספר כשלים מבניים מהותיים בתחום המינהלי, שבאים לידי ביטוי בריכוז סמכויות גבוה בידי הממשלה, היעדר סטנדרטיזציה בגופים שונים וריבוי רשויות מקומיות קטנות ולא איתנות. עוד מצא הצוות, כי במצב הקיים, הממשלה משמרת ומחזקת את הפערים בין המרכז לפריפריה, ובין יישובים סמוכים.

בעיה אחרת היא, שמבנה השלטון המקומי, שהוקם היסטורית על בסיס חלוקות מגזריות ועדתיות, משמר את החלוקה והמחיצות בתוך החברה הישראלית.

ישראל מבחינה זו מפגרת אחרי הנעשה במדינות ה-OECD, שבהן ביזור סמכויות לאזורים ולרשויות המקומיות היא אחת המגמות המובילות. למעשה, ישראל היא בין המדינות הבודדות ב-OECD שבהן אין רובד שלטוני אזורי, לרבות בהשוואה למדיניות בסדר גודל דומה. המחוזות של משרד הפנים והוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה הן זרועות ממשלתיות, ולא ניתן להשתמש בהן, או במבנה דומה להן לצורך המטרה הזו.

לא לאיחוד רשויות

לאור זאת הצוות המליץ לממשלה לחדול מלהציב מטרה של איחודי רשויות מקומיות, כפי שהיה עד כה, ונעשה בהצלחה חלקית ביותר. 

הצוות הסביר בדוח, כי רפורמת האזוריות תשמר את הייחודיות של כל רשות ואת סמכויותיה בתחומים המקומיים והקהילתיים, לצד מרחב אזורי שיעסוק בפיתוח כלכלי, חברתי וסביבתי, יעודדו שיתופי פעולה וולונטריים בין רשויות מקומיות, וזאת על ידי סמכויות שיועברו ממשרדי הממשלה השונים, וכן משאבים וכלים לצמצום פערים בתוך האזורים ובין האזורים. אין מדובר בהקמת מנגנון חדש, אלא בהסתמכות על 11 מנגנוני אשכולות אזוריים שהוקמו בשנים האחרונות ופועלים כבר היום.

שינוי מנטלי

ממשרד הפנים נמסר, כי 11 אשכולות אזוריים שבהם מאוגדות 60% מהרשויות המקומיות בישראל פועלים ומעניקים לתושבים שירותים בהיקף כספי של קרוב לחצי מיליארד שקל בשנה, כשבכל אשכול ישנו תמהיל של רשויות איתנות ומוחלשות, ערביות, חרדיות ויהודיות ועוד. ואולם, הרפורמה המוצעת מדברת על העמקה נוספת של העברת סמכויות ממשלתיות לאשכולות, ובעיקר על שינוי מנטלי בממשלות בישראל, שמאוד אוהבות לשמור את הסמכויות אצלן.

הצוות אמנם פעל תחת השר לשעבר דרעי, אך כאמור השרה שקד הודיעה, כי היא תומכת בו ותדאג ליישמו. השבוע הוגש הדוח לנשיא המדינה ראובן ריבלין, והשרה אמרה, כי "הדו"ח שהוגש היום לנשיא המדינה, הוא נדבך עיקרי מהמדיניות אותה אוביל לביזור הסמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי. תפיסת האזוריות עתידה לשנות את מפת השלטון המקומי, לייעל ולשפר את השירותים הניתנים לתושבים ברמה האזורית ולהוביל לצמצום פערים והפחתת הקיטוב בחברה הישראלית.

"אפעל מיידית להקמת צוות שרים מצומצם ורלוונטי שיבחן לעומק את הנושא ואת אופן יישום הדו"ח, הדורש בין השאר גם שינויי חקיקה".