אקסטל בוחנת דחיית פירעון החוב דרך החלפת אג"ח ב' הוותיקות באג"ח ג' החדשות

החברה מבקשת לדחות ביותר משנתיים את פירעון הקרן הקרוב של אגרות החוב שלה, בהיקף של 300 מיליון שקל

העיר ניו יורק - מנהטן - גורדי שחקים / צילום: תמר מצפי
העיר ניו יורק - מנהטן - גורדי שחקים / צילום: תמר מצפי

חברת אקסטל, שבבעלות יזם דירות היוקרה גארי ברנט, מבקשת לדחות ביותר משנתיים את פירעון הקרן הקרוב של אגרות החוב שלה, בהיקף של 300 מיליון שקל. מהודעה שפרסמה היום החברה עולה, כי היא בוחנת אפשרות להצעת רכש חליפין של מלוא אג"ח ב', שאמורות להיפרע בדצמבר 2021, באג"ח ג' שיתחילו להיפרע רק במארס 2024.

לאקסטל אג"ח שקליות לא צמודות מסדרה ב' בהיקף של 300 מיליון שקל ערך נקוב, שעתידות להיפרע כאמור בתשלום אחד בסוף דצמבר 2021. בנוסף, הנפיקה החברה בחודשיים האחרונים אגרות חוב שקליות לא צמודות מסדרה ג' בהיקף של 241 מיליון שקל ערך נקוב (ע"נ).

אג"ח ג' יעמדו לפירעון בשלושה תשלומים שווים בסוף חודש מארס של כל אחת מהשנים 2024-2026. משך החיים הממוצע (מח"מ) של אג"ח ג' עומד על 3.3 שנים והיא נסחרת כיום בתשואה שנתית לפדיון של 4.9%, לאחר שהונפקה עם ריבית שנתית של 7%.

מהודעת החברה עולה, כי היא בוחנת מהלך של פנייה לכלל מחזיקי אג"ח ב', בהצעה לרכוש מהם עד מלוא הערך הנקוב של סדרה ב', בדרך של הצעת רכש חליפין ובתמורה להנפקת אג"ח נוספות מסרה ג'. לדברי החברה, יחס ההחלפה צפוי לעמוד על 0.945, כך שעבור כל 1 שקל ע"נ של אג"ח ב' שיירכשו, תנפיק החברה 0.945 שקל ע"נ של אג"ח ג'.

כך, שהיענות מלאה להצעה תביא עמה הנפקה של 283.5 מיליון שקל ע"נ של אג"ח ג', בתמורה לרכישת 300 מיליון שקל ע"נ של אג"ח ב'. טרם ההודעה נסחרה אג"ח ב' במחיר של 101.3 אגורות ואילו אג"ח ג' נסחרה במחיר של 109.6 אגורות, לאחר זינוק חד במחירה מאז ההנפקה באפריל, שאף הונפקו למשקיעים המוסדיים בניכיון.

אקסטל היא אחת מהיזמיות המובילות בניו יורק בתחום דירות והיוקרה והסופר-יוקרה ואגרות החוב שלה מדורגות Baa1 בידי מידרוג. את הרבעון הראשון של 2021 סיימה החברה עם הכנסות של 123 מיליון דולר, לעומת 17 מיליון דולר בלבד ברבעון המקביל אשתקד.

את ההכנסות הגבוהות הסבירה החברה בתקבולים שהתקבלו ממכירת דירות למגורים בכמה מבנייני המגורים שיזמה והקימה. בעקבות המכירות הגבוהות זינק הרווח הגולמי ברבעון הראשון ל-29 מיליון דולר, לעומת 4 מיליון דולר בלבד ברבעון המקביל.

בשורה התחתונה, רשמה החברה ברבעון הראשון הפסד של 68 מיליון דולר, וזאת בהמשך להפסד של 109 מיליון דולר שנרשם ברבעון המקביל. להפסד ברבעון הראשון היו אחראים בעיקר שינויים שבוצעו בהסכם התפעול של חברה כלולה.

עם זאת, בכל הקשור לתזרימי המזומנים, הציגה החברה ברבעון הראשון תזרים מזומנים חיובי של 60 מיליון דולר מפעילות שוטפת והחלה את חודש אפריל השנה כשבקופתה מזומנים בשווי של 51 מיליון דולר.

בעת פרסום הדוחות, אמר בעל השליטה והמנכ"ל גארי ברנט, כי "ההצלחה בהיקף המכירות הינה עדות לחוזק שוק הנדל"ן בניו יורק כמו גם הבעת אמון באיכות הבניה והמוצר של הקבוצה. בצל החזרה לשגרה בארה"ב ופתיחתה מחדש של העיר ניו יורק אנחנו מזהים עניין הולך וגובר של קונים פוטנציאליים בהזדמנות בשוק הנדל"ן בעיר ניו יורק וסביבותיה".

ברנט הוסיף אז, כי "החברה ערוכה היטב פיננסית ומגדילה את תזרים המזומנים שלה והיא תשלם בסוף השנה את החצי השני של אגרות החוב מסדרה ב'". עם זאת, כעת היא כבר בוחנת את האפשרות להימנע מפירעונן באמצעות החלפתן באג"ח מסדרה ג'.

עוד קודם לכן, פרסמה אקסטל במהלך חוד שאפריל נתונים המצביעים על קצב מכירות משמעותי בפרויקטים היזמיים שלה מתחילת 2021. החברה ציינה כי במהלך הרבעון הראשון של שנת 2021 לבדו, היא חתמה על חוזים למכירת דירות ב-190 מיליון דולר, ובנוסף העריכה כי בחודש אפריל לבדו היא תתקשר בעסקאות למכירת דירות בהיקף של 210 מיליון דולר.

צרו איתנו קשר *5988