השותפות במאגר לוויתן ישקיעו בשנה הבאה רבע מיליארד דולר בקידוח הפקה חמישי

השותפות, דלק קידוחים, שברון האמריקאית ורציו, ישקיעו 248 מיליון דולר בקידוח פיתוח והפקה של באר חמישית במאגר הגז הימי - כ-130 ק"מ מערבית לחיפה • הקידוח צפוי להימשך ארבעה חודשים

קידוח מאגר לוויתן / צילום: אלבטרוס
קידוח מאגר לוויתן / צילום: אלבטרוס

השותפות במאגר הגז לוויתן ישקיעו בשנה הבאה כ-248 מיליון דולר בקידוח פיתוח והפקה של באר חמישית במאגר הגז הימי. מדובר בקידוח הקרוי לוויתן-8, שיתבצע בחזקת לוויתן צפון - כ-130 ק"מ מערבית לחיפה. הקידוח צפוי להתחיל במהלך 2022 ולהימשך כארבעה חודשים (כולל השלמה). הוא יתווסף לארבע בארות הפקה קיימות במאגר לוויתן, ותכליתו לשפר את היתרות במאגר.

מאגר הגז לוויתן מוחזק בידי שלוש שותפות: דלק קידוחים (45.34%), שברון האמריקאית (39.66%) ורציו (15%), כאשר שברון היא המפעילה של המאגר (מאז שרכשה את נובל אנרג'י). תקציב הקידוח יתחלק בין שלוש השותפות לפי חלקן בהחזקה במאגר.

עומק המים בקידוח הוא כ-1,620 מטרים, והעומק הסופי המתוכנן של הקידוח הוא כ-5,300 מטרים מתחת לפני הים. לדברי דלק קידוחים, המפעילה שברון המליצה להקדים את ביצועו של קידוח ההפקה הנוסף ל-2022 וזאת לנוכח היקף ההפקה הנוכחי מהמאגר והביקושים הגבוהים לגז שנרשמו במחצית הראשונה של 2021.

הקידוח, שתוכנן במקור להתבצע בשנים מאוחרות יותר, ישתלב כחלק ממערך קידוחי ההפקה במאגר לוויתן, וזאת במסגרת תוכנית הפיתוח שלו. בנוסף, יוקמו התשתיות הנדרשות לשם חיבורו של הקידוח למערכת ההפקה התת-ימית הקיימת של פרויקט לוויתן.

לדברי דלק קידוחים, השותפות במאגר אישרו את ההמלצה של שברון, ובכוונתן לקבל את כלל האישורים הרגולטוריים הנדרשים. את הקידוח תבצע אסדת הקידוח Stena Forth, שלדברי שברון עומדת בדרישות הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה ובדרישות המשרד להגנת הסביבה.ביניים]

הפקת הגז ממאגר לוויתן החלה בסוף דצמבר 2019 ומאז נמכרה הגז ללקוחות בישראל, מצרים וירדן. ברבעון הראשון של 2021 מכרו שותפי לוויתן כ-2.71 BCM (מיליארד מטרים מעוקבים) של גז טבעי בתמורה כספית ברוטו של 477.9 מיליון דולר.

מדובר בעלייה של כ-65% בנפח הגז שהפיק ומכר לוויתן ברבעון הראשון, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, שהיה רבעון הפעילות המלא הראשון של המאגר. חלקה של דלק קידוחים ממכירות לוויתן הסתכם ברבעון הראשון ב-216.5 מיליון דולר ואילו הרווח הנקי שלה מההחזקה בלוויתן גדל ברבעון הראשון ל-93 מיליון דולר, לעומת 31 מיליון דולר ברבעון המקביל.

הכנסותיה של רציו מהמאגר גדלו ברבעון הראשון ב-53% ל-72 מיליון דולר, ואילו ה-EBITDA (רווח לפני הוצאות מימון, מס, פחת והפחתות) צמח ב-54% ל-50 מיליון דולר. העלייה החדה במכירות נבעה מהתחזקות הביקוש לגז מלוויתן, ובעקבותיה העלו שותפי המאגר את תחזית ההכנסות ממנו בשנים 2021-2022.

בחודש שעבר פרסמה דלק קידוחים דוח עתודות ומשאבים מותנים במאגר לוויתן. על פי הדוח, במאגר עתודות מוכחות בהיקף של 12,111 BCF (מיליארד רגל מעוקבת), עתודות צפויות של 1,449 BCF ועתודות אפשריות של עוד 1,161 BCF. בכל מטר מעוקב יש כ-35.315 רגל מעוקבת.

צרו איתנו קשר *5988