חברת שפיר זכתה במכרז של רמ"י על 23 דונם בבאר יעקב ותשלם 384 מיליון שקל

שפיר אמורה לבנות 486 יח"ד בשטח שבו זכתה, שנמצא בשכונת תלמים בבאר יעקב • על פי תנאי המכרז ביצוע הפרויקט אמור להימשך כ-25 חודשים ממועד קבלת החזקה בשטח מרמ"י

בנייה חדשה בבאר יעקב / צילום: Shutterstock
בנייה חדשה בבאר יעקב / צילום: Shutterstock

חברת שפיר מגורים, מקבוצת שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ, הודיעה כי זכתה במכרז פומבי שפרסמה רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לרכישת זכויות חכירה, תכנון, פיתוח ובניית 486 יח"ד לבניה רוויה עם חזית מסחרית במתחם אחד בשטח של כ-23 דונם, בשכונת תלמים בבאר יעקב. חברת שפיר תשלם כ-352 מיליון שקל בתוספת מע"מ, לצד תשלום נוסף של כ-32 מיליון שקל בגין היטלי פיתוח. על פי תנאי המכרז ביצוע הפרויקט אמור להימשך כ-25 חודשים ממועד קבלת החזקה בשטח מרמ"י.

במסגרת הפרויקט יבנו 486 יח"ד בבניה רוויה כאשר 243 יח"ד מתוכן ישווקו במתכונת של "מחיר מופחת" ו-243 יח"ד בשוק החופשי. בהתאם לתנאי המכרז, שטח ממוצע של יח"ד בפרויקט עומד על כ-110 מ"ר.

תוכנית שכונת תלמים אושרה ע"י הוועדה המחוזית מרכז בחודש מרץ 2018. שטח התוכנית הוא 128 דונם והיא ה חלה על שטחים בבעלות המדינה ובתחום שטחי תלמי מנשה. התוכנית מייצרת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים חדשה הכוללת כ-800 יח"ד בגודל ממוצע של 110 מ"ר, שטחי מסחר וכן, מוסדות ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים. הצפיפות המוצעת בתכנית המופקדת היא של כ-17.5 יח"ד לדונם נטו.