חברת הדירוג S&P העלתה את אופק הדירוג של מזרחי טפחות לחיובי

בסקירה של חברת הדירוג צוין כי האיחוד עם בנק אגוד, לצד ההתמודדות עם הקורונה ויישום התכנית האסטרטגית, מאפשרים את העלאת אופק הדירוג • לטווח הארוך נותר הדירוג של הבנק A- (איי מינוס) ולטווח הקצר A-2 (איי מינוס 2)

משה לארי, מנכ"ל מזרחי טפחות / צילום: אבשלום שושני
משה לארי, מנכ"ל מזרחי טפחות / צילום: אבשלום שושני

חברת הדירוג S&P אישררה את הדירוג הנוכחי של בנק מזרחי טפחות  A- (איי מינוס) לטווח הארוך ו-A-2 (איי מינוס 2) לטווח הקצר, והעלתה את אופק הדירוג של הבנק מ"יציב" ל"חיובי".

בסקירה של חברת הדירוג היא מציינת כי הצלחתו של מזרחי טפחות בשנים האחרונות לשמור על איכות הנכסים, רמת הון טובה ובמיוחד התאוששות מהירה מההשלכות של מגפת הקורונה על הכלכלה המקומית הם בין הגורמים להעלאת אופק הדירוג. בנוסף, ציינו ב-S&P כי המיזוג עם אגוד והפעולות הצפויות להגברת האינטגרציה בין שני הבנקים, יגבירו את כושר התחרות של הבנק, וזאת לצד יישום מוצלח של התוכנית האסטרטגית של הבנק.

עוד על פי הסקירה, העלאת הדירוג מאותתת מבחינת החברה על פוטנציאל להעלאת הדירוג עצמו, בתוך השנתיים הקרובות. זאת, ככל שהבנק יעמוד ביעדי התוכנית האסטרטגית החדשה ובהם היעדים שהציב לעצמו בתחום הרווחיות והיעילות, ושמירה על תיק אשראי איכותי ויחסי הון ראויים.

בחברת הדירוג מציינים כי מהלך הדירוג התבצע מתוך הבנתם שמזרחי טפחות יכול לשפר עוד את פרופיל הסיכון ולחזק את הפרופיל העסקי, באמצעות המיזוג עם בנק אגוד, וזאת לאחר שהבנק גילה התאוששות מהירה מהשלכות מגפת הקורונה על המשק הישראלי. בשנת 2020 הציג מזרחי טפחות תשואה על ההון של 9.4%, גבוהה מזו של הבנקים המתחרים, המקומיים והזרים. המיזוג עם אגוד "הקפיץ" את התשואה להון של הבנק ל-14.1% ברבעון הראשון של 2021.

חברת הדירוג מציינת בסקירתה שחמש השנים שקדמו למגפת הקורונה שמר מזרחי טפחות על פרופיל סיכון נמוך, וזאת הודות לתיק האשראי המפוזר שהוא מחזיק, המתמקד בעיקר במשקי בית.

בהמשך מציינת חברת S&P את יעדי התוכנית האסטרטגית של הבנק לשנים 2025-2021 ובראשם מינוף המיזוג עם בנק אגוד לצמיחה מהירה של הבנק בסקטור העסקים, תוך שמירה על מעמדו המוביל בתחום משקי הבית כולל משכנתאות.

לתפיסת כלכלני החברה, הסיכונים הכרוכים במהלך המיזוג עם אגוד ניתנים לניהול, בהתחשב בגודלו הקטן יחסית של בנק אגוד.