קבוצת דלק השלימה מימון מחדש לאיתקה בהיקף של 1.85 מיליארד דולר

בעקבות השלמת המהלך, תעביר איתקה לקבוצת דלק עד סוף יולי סכום של 250 מיליון דולר בדרך של פירעון הלוואת בעלים

עידן וולס / צילום: רון קדמי
עידן וולס / צילום: רון קדמי

קבוצת דלק  השלימה בסוף השבוע האחרון מהלך למימון מחדש בחברה הבת, איתקה, בהיקף ענק של 1.85 מיליארד דולר. בעקבות השלמת המהלך תעביר איתקה לקבוצת דלק עד סוף יולי סכום של 250 מיליון דולר בדרך של פירעון הלוואת בעלים.

במסגרת המהלך, התקשרה איתקה עם קונסורציום של בנקים בינלאומיים להעמדת מסגרת אשראי וערבויות, מבוססות עתודות (מסגרת RBL), בהיקף של 1.225 מיליארד דולר, שתיפרע עד שנת 2026. בנוסף, גייסה איתקה סכום של 625 בהנפקת סדרת איגרות חוב שיפרעו בשנת 2026.

שיעור הריבית הממוצע של חבילת המימון כולה עומד על כ-5.2%, תחת הנחת ניצול מלוא מסגרת האשראי למשיכה ולמעט מסגרת הערבויות. מסגרת ה-RBL נושאת ריבית שנתית בשיעור ריבית הליבור בתוספת מרווח של 3.5% בארבע השנים הראשונות ו-3.75% בשנה החמישית, בעוד שסדרת האג"ח נושאת ריבית שנתית של 9%.

חוב הבעלים ירד ל-30 מיליון דולר בלבד

הכספים ישמשו את איתקה כאמור לפירעון הלוואת בעלים של 250 מיליון דולר לקבוצת דלק, וכן לפירעון סופי ומוקדם של סדרת האג"ח הקיימת של איתקה בסך של כ-500 מיליון דולר. מדובר בסדרה שהייתה עתידה להיפרע בשנת 2024.

לאחר השלמת המהלך, תיוותר איתקה עם חוב בעלים של כ-30 מיליון דולר בלבד לקבוצת דלק. איתקה, שעיקר פעילותה נרכשה בנובמבר 2019, גם חילקה מאז לקבוצת דלק דיבידנדים בהיקף כולל של 150 מיליון דולר, כך שבסך הכול מדובר על חלוקות של כ-400 מיליון דולר (1.3 מיליארד שקל) לקבוצת דלק בתוך פחות משנתיים.

השלמת מהלך המימון מחדש של איתקה והחזר הלוואות הבעלים בעקבותיו, מהווה את אחד האירועים הכי חשובים של קבוצת דלק בשנה וחצי האחרונות האלו. בעקבותיו, תחזיק קבוצת דלק במלוא הסכום הדרוש לתשלומי הפירעון הגדולים למחזיקי אגרות החוב שלה בחודשים פברואר-מארס 2022.

לפי קבוצת דלק, מאפריל 2021 ועד סוף מארס 2022 היא נדרשת לפרוע למחזיקי האג"ח שלה תשלומים בהיקף כולל של 2.344 מיליארד שקל - מרביתם בסוף התקופה. ב-12 החודשים שלאחר מכן יצטמצם היקף התשלומים הכולל לכ-1.243 מיליארד שקל.

בדרך לבורסת לונדון?

איתקה עוסקת בהפקת נפט וגז בים הצפוני. בקבוצת דלק מעוניינים להשלים מהלך נוסף עד סוף חודש אוקטובר של הנפקת מניות ראשונית (IPO) של איתקה בבורסת לונדון.

מהלך זה צפוי לכלול מכירת מניות מצד קבוצת דלק, שתניב לה מזומנים נוספים. עם זאת, גם במקרה של עיכוב בהנפקה ערוכה כאמור קבוצת דלק לפירעון התחייבויותיה הקרובות, בין השאר בזכות גיוס של כ-518 מיליון שקל שביצעה באחרונה בהנפקת סדרת אג"ח ל"ה החדש, אותה ניתן להרחיב עד להיקף של כ-900 מיליון שקל.