כך רשמה מאפיית מרחבית הכנסות של מיליונים מצה”ל - למרות שהפסידה במכרז

ביהמ"ש המחוזי דחה עתירה של מאפיית מרחבית נגד זכיית מאפיית ברמן במכרז לאספקת לחמים לבסיסי צה"ל • אולם לפי בדיקת גלובס, הודות לצעדיה לעיכוב האספקה, הכניסה מרחבית 10 מיליון שקל

מאפייה / צילום: shutterstock
מאפייה / צילום: shutterstock

בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה עתירה מינהלית שהגישה "מאפייה מרחבית קריית שמונה" נגד זכיית מאפיית ברמן במכרז לספק מאפים ולחמים לשניים מתוך שלושת המרחבים של בסיסי צה"ל. זאת, בעוד שמרחבית זכתה באספקה למרחב אחד בלבד. המכרז כולל מנגנון פיצול זכייה לשלושה אזורי אספקה - צפון, מרכז ודרום, כשלכל אזור אומדן נפרד, ולכל אזור תקבע הצעה זוכה אחת. מציע במכרז יכול להגיש הצעה לכל אחד משלושת האזורים, אולם רק שתיים מהצעותיו יכלו להיקבע כזוכות.

פסק הדין כולל ביקורת משמעותית על התנהלות "מרחבית", תוך שנקבע כי פעלה בחוסר ניקיון-כפיים, הסתירה חוות-דעת הסותרת את טענותיה בעתירה, לקתה בשיהוי קיצוני ואף הסתירה את הגב הכלכלי האיתן בהיותה חברת אם של מאפיית "דגנית", שהיא אחת מתוך שלוש המאפיות הגדולות החולשות על שוק דברי המאפה בארץ.

אלא שחרף דחיית העתירה, התרגילים המשפטיים והפוליטיים הועילו ל"מרחבית", והיא המשיכה לספק באופן בלעדי דברי מאפה לצה"ל בשלושת המרחבים בסכום העולה על 10 מיליון שקל. מן הצד השני, השופטת ברקאי שדחתה את העתירה, חייבה את מרחבית בהוצאות משפט בסך 30 אלף שקל בלבד.

ברמן זכתה במכרז כבר בנובמבר 2020 בסכום של מאות אלפי שקלים לשבוע, אולם צעדים טקטים ופוליטיים שונים של מרחבית הצליחו לעכב את מימוש הזכייה עד כה. באפריל הגישה ברמן עתירה מינהלית, באמצעות עורכי הדין ירון קוסטליץ ואביעד שאולזון ממשרד קוסטליץ ושות', נגד משרד הביטחון בדרישה למימוש זכייתה. משרד הביטחון וברמן הסכימו כי המכרז ימומש עד 1 ביולי 2021, והשופטת לימור ביבי מבית המשפט המחוזי בתל אביב נתנה להסכמה זו תוקף של פסק דין.

רגע לפני המימוש ולמעלה מחצי שנה לאחר שפורסמו תוצאותיו, הגישה מרחבית עתירה נגד זכיית ברמן, תוך שהיא מעלה טענות חמורות נגד ברמן ונגד משרד הביטחון. מרחבית טענה כי אם המכרז ימומש, היא תיסגר וכל 120 עובדיה שבפריפריה יפוטרו. לטענתה, הצעתה הכלכלית של ברמן למכרז היא "גירעונית, הפסדית, תכסיסנית וטורפנית". ברמן ומשרד הביטחון בתגובה דרשו לסלק את התביעה על הסף. לאחר דיון שהתנהל בפניה בסוף חודש יוני, החליטה השופטת ברקאי להוציא צו זמני, הקובע כי מרחבית תמשיך לספק את שירותיה לשלושת המרחבים עד להכרעה בעתירה לגופה.

ברמן הגישה לאחר מכן בקשה לכל הפחות לצמצם את הצו הזמני כך שיחול רק על שני מרחבים, זאת לאור העובדה כי על-פי תנאי המכרז אף אם עתירתה תתקבל - מרחבית לא תמשיך לספק את שירותיה לשלושת המרחבים. השופטת ברקאי נתנה למרחבית זכות להגיב תוך עשרה ימים לבקשה, ובפועל הצו הזמני נותר על כנו עד להכרעה בעתירה.

לפי התקנות, יש להגיש עתירה מינהלית לכל המאוחר בתוך 45 יום מהמועד הרלוונטי. מרחבית, כאמור, עתרה רק כחצי שנה לאחר שפורסמו תוצאות המכרז. תחילה היא פנתה בדצמבר 2020 לוועדת המכרזים במשרד הביטחון בטענה כי יש לפסול את הצעת ברמן משום שהיא גירעונית. אולם הוועדה דחתה את הדרישה ואשררה את זכיית ברמן במכרז. הוועדה ציינה כי בניגוד לטענת מרחבית, "הצעות ברמן אינן הפסדיות".

אלא שמרחבית פעלה במקביל במישורים נוספים. היא יזמה בדצמבר שני דיונים בוועדת הכספים של הכנסת על-מנת לבטל את המכרז וכדי שהיא תמשיך לספק את מוצריה בכל שלושת המרחבים. היא פנתה לגורמים נוספים, בהם בין היתר, רשות התחרות, מנכ"ל משרד הכלכלה והוועדה לפיקוח על מחירי הלחם במשרד. לאחר שהצליחה לקבל אמירות חיוביות עבורה מח"כים בוועדה וממנכ"ל משרד הכלכלה היא הגישה בחודש יוני את העתירה לבית המשפט המחוזי.

בסוף השבוע השופטת ברקאי דחתה כאמור את העתירה של מאפיית מרחבית. "יש מקום לדחות העתירה על הסף משהוגשה שלא במסגרת המועדים הקבועים בתקנה, לפיה יש להגיש עתירה לבית המשפט ללא כל שיהוי לפי נסיבות העניין ולא יאוחר מ 45 ימים מיום שהעותר קיבל הודעה עליה מבקש הוא להשיג".

לדברי ברקאי, "העובדה כי העותרת לא שקטה על שמריה ולאחר החלטת הזכייה של ברמן החלה לפעול במסגרות פוליטיות שונות כדי להביא לשינוי ההחלטה, אין בה כדי להצדיק השיהוי הניכר שדבק בפנייתה אל בית המשפט. לא במישור הסובייקטיבי וגם לא במישור האובייקטיבי".

בהמשך פסק הדין מתחה ברקאי ביקורת על מנהל מאפיית מרחבית שטען כי לא הכיר את חוות-הדעת של הממונה על התחרות שקבעה כי הצעת ברמן רווחית, אולם עו"ד קוסטליץ בדיון הציג כי מנהל מרחבית דווקא התראיין בנוגע לחוות-הדעת זו בכלי התקשורת.

עוד נכתב בפסק הדין כי "בית המשפט היטה אוזן קשבת לטענות העותרת אודות השלכות תוצאות המכרז על העותרת ובמישור החברתי, ציבורי ותעסוקתי על עובדיה ועל קהילת התושבים. ואולם, קצרה ידי מלהושיע. בדיני מכרזים עסקינן, ואין לעותרת, בשוק התחרות, כל זכות קנויה בשל השיקולים החברתיים ותעסוקתיים עליהם עמדה כי ההתקשרות עמה תהיה לעד. העותרת תצטרך למצוא פתרונות אחרים".

לבסוף נכתב כי "טענת ברמן שבאה בפני, ולפיה למרחבית גב כלכלי איתן בהיותה חברת אם של מאפיית "דגנית", שהיא אחת מתוך שלוש המאפיות הגדולות החולשות על שוק דברי המאפה בארץ, על המשמעות שבכך, נותרה ללא מענה מצד מרחבית" .

עם זאת, חרף הקביעות הקשות בפסק הדין נגד מרחבית נפסקו נגדה 30 אלף שקל הוצאות משפט ושכר טרחה. בדיקת גלובס מעלה כי מתחילת פברואר, המועד בו הייתה אמורה ברמן להתחיל לספק את דברי המאפה למרחבים צפון ומרכז, עד ה-10 ליוני המועד בו הגישה מרחבית את העתירה, הכניסה מרחבית כ-6.7 מיליון שקל לא כולל מע"מ הכנסות שלא כדין. ממועד הגשת העתירה ועד ל-1 לאוגוסט עת תתחיל ברמן לספק את דברי המאפה לצה"ל, תכניס מרחבית לקופתה שלא כדין כ2.5 מיליון שקל נוספים, לא כולל מע"מ.

לאור זאת תמוה חוסר ההלימה בין שיעור הוצאות המשפט המזערי שנפסק נגדה, לבין התועלת הכלכלית המשמעותית מאוד שהפיקה מרחבית בזכות התרגילים הפוליטיים, הגשת העתירה וקבלת הצו הזמני. עוד יש לתמוה על כך שמלכתחילה השופטת ברקאי העניקה את הצו הזמני, אולם לבסוף דחתה את העתירה בשל השיהוי הכבד, זאת בזמן שטענת השיהוי הכבד נטענה על-ידי ברמן והמדינה מהרגע הראשון.

ברמן טענה בהליך כי כבר הוציאה כמיליון שקל כחלק מההכנות למימוש זכייתה. "מרחבית במשך חודשים ארוכים פועלת במסע יח"צ מתוזמר, כשהיא רותמת ללא בושה פוליטיקאים ופקידי ציבור, על-מנת לנסות ולחבל בטוהר ההליך המכרזי", נטען. "מרחבית, בעזות-מצח, הודתה כי לפני הגשת העתירה, היא בחרה לפנות לראש עיריית קריית שמונה, לח"כים, לשרים, ועובדי המאפייה קיימו הפגנות ומחאות ברחבי הארץ".

לדברי ברמן, "מדובר אפוא בהתנהגות בלתי נסבלת: במקום להגיש עתירה מינהלית במועד, העדיפה מרחבית לרתום גורמים מכל קצוות הקשת הפוליטית ולהפעיל על משרד הביטחון מכבש לחצים פסול. זהו ליקוי מאורות מוחלט, תוך רמיסת כל עקרונות היסוד העומדים בבסיס ההליך המכרזי... יש לומר בקול צלול וברור כי מדובר בהתנהלות שיש להוקיעה". כאמור, עמדתה של ברמן התקבלה על-ידי בית המשפט.

את מאפיה מרחבית קריית שמונה ייצג עו"ד מתן גוטמן. מאפיית ברמן יוצגה על-ידי עו"ד ירון קוסטליץ ועו"ד אביעד שאולזון ממשרד עו"ד ירון קוסטליץ ושות', והמדינה יוצגה על-ידי עורכי הדין מיכל פליגלר וגיא ורדי מפרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי).

צרו איתנו קשר *5988