נמשכת הירידה במספר התלונות המוגשות מדי שנה למפקח על הביטוח

מנתונים שהגיעו לידי גלובס עולה כי הציבור מגיש פחות ופחות תלונות למפקח על הביטוח מדי שנה • עוד חושפים הנתונים כי כ-26% מהתלונות שהוגשו בשנת 2020 ובמחצית הראשונה של שנת 2021 נמצאו מוצדקות • עו"ד חיה מנע המתמחה בתביעות נזיקין: "הציבור מוותר מראש על הקרב מול חברות הביטוח האימתניות"

ד"ר משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון / צילום: יוסי זמיר
ד"ר משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון / צילום: יוסי זמיר

כ-26% מהתלונות שהוגשו למפקח על הביטוח נגד חברות הביטוח בשנת 2020 ושהטיפול בהן הסתיים נמצאו מוצדקות - כך עולה מנתונים עדכניים ורשמיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון שהגיעו לידינו וטרם פורסמו לציבור.

עוד עולה מהנתונים כי כ-33% מהתלונות שהוגשו בשנת 2020 למפקח על הביטוח הסתיימו בקביעה כי המתלונן למעשה כלל לא חלק על עמדת החברה, וכ-17% נסגרו לאחר שנמצא כי אין מקום להתערבות הרשות או עקב מחלוקת עובדתית או משום שלא ניתן היה להכריע בעניין. 20% נוספים מהתלונות שהוגשו לממונה על הביטוח נסגרו סגירה "מנהלית"/טכנית, הועברו לטיפולם של גורמים אחרים ברשות או טופלו במישור העקרוני/פיקוחי בלבד. בסה"כ סגר הממונה על הביטוח בשנת 2020 4,788 מהתלונות שהוגשו לו.

גם במחצית הראשונה של שנת 2021 לא חל שינוי מגמה ניכר בתלונות בהן טיפל הממונה על הביטוח, עם 26% מתלונות שנמצא כי יש בהן ממש, וכ-35% מהתלונות שלגביהן נקבע שהמתלונן לא חלק על עמדת החברה.

עו"ד חיה מנע / צילום: אילן בשור
 עו"ד חיה מנע / צילום: אילן בשור

לדברי עו"ד חיה מנע המתמחה בדיני נזיקין, "מנתונים אלה עולה כי שיעור התלונות המוצדקות וכן שיעור התלונות שנמצאו ככאלה שאין מקום להתערב בעניינם בשנת 2020, כמעט וזהים לנתונים שראינו בשנים קודמות בדו"חות השנתיים של הרשות. חשוב לשים לב לכך, שכן בניגוד לרושם שמנסים ליצור ברשות חדשות לבקרים, זה מראה כי מידת הציות של חברות הביטוח לרגולטור נותרה סטטית במהלך השנים האחרונות, ולאו דווקא השתפרה".

לצד זאת, הנתונים חושפים ירידה משמעותית במספר התלונות שנסגרו בשנת 2020 בתחום הביטוח ביחס לשנים הקודמות. כך, בעוד שבשנת 2020 נסגרו 4,788 תלונות, בשנת 2019 נסגרו 7,494 תלונות כאלה ובשנת 2018 10,049: נתונים המשקפים ירידה של 36% במספר התלונות שנסגרו בשנת 2020 לעומת מספרן בשנה שקדמה לה, ושל 52% לעומת שנת 2018.

לדברי עו"ד מנע, "אפשר להעריך כי שנת הקורונה הקשתה על המפקח על הביטוח לטפל בכל התלונות שהוגשו בפניו, ולייחס את הירידה במספר התלונות שנסגרו גם לעובדה זו. עם זאת, לא ניתן להתעלם מהמגמה המדאיגה של הקיטון הדרמטי במספר התלונות שנסגרות מדי שנה, נתון המשקף בצורה מדויקת את הירידה העקבית במספר התלונות שבכלל מוגשות למפקח על הביטוח מדי שנה. ברשות אולי יבקשו לראות בכך הוכחה ליעילות האכיפה שלהם ולהתיישרות של חברות הביטוח, אבל האמת היא שיותר מכל הנתונים האלה משקפים אובדן אמון וייאוש הולך וגובר של ציבור המבוטחים ביחס ליכולתם לעמוד איתנים מול חברות הביטוח המאיימות, וחבל שכך. מבחינת רבים, חברות הביטוח האימתניות הן גוף שאין שום סיכוי להילחם בו, ולכן הם מוותרים מראש גם במקרה שנעשה להם עוול".