מבנה פרסמה דוחות טובים וזכתה להעלאת מחיר יעד

ה-FFO מנכסים מניבים ברבעון גדל בכ-22% לכ-113 מיליון שקל , לעומת כ-93 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ובכ-10% לעומת 103 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2019

דודו זבידה, מנכ"ל מבנה / צילום: איל יצהר
דודו זבידה, מנכ"ל מבנה / צילום: איל יצהר

חברת הנדל"ן מבנה, אותה מוביל המנכ"ל דודו זבידה, פרסמה הבוקר (א') את דוחות הרבעון השני של 2021. ה-NOI הכולל מנכסים מניבים ברבעון הסתכם בכ-172 מיליון שקל, בהשוואה לכ-160 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

ה-FFO מנכסים מניבים ברבעון גדל בכ-22% לכ-113 מיליון שקל, לעומת כ-93 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ובכ-10% לעומת 103 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2019 (טרום קורונה). העלייה ב-FFO נבעה מהגידול האמור ב-NOI הכולל, לצד ירידה בשיעור דו-ספרתי בהוצאות הנהלה וכלליות ובהוצאות המימון.

כתוצאה מכך, החברה העלתה את תחזית ה-NOI הכולל לשנת 2021 ל-665-677 מיליון שקל, לעומת תחזית קודמת בטווח של 652-663 מיליון שקל. החברה גם העלתה את תחזית ה-FFO מנכסים מניבים לשנת 2021 לטווח של 429-445 מיליון שקל, לעומת תחזית קודמת של 412-428 מיליון שקל.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השני גדל ב-3.6% לכ-41 מיליון שקל, בהשוואה לכ-233 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד  הרווח הנקי ברבעון הושפע מעליית שווי נדל"ן להשקעה בסך של כ-196 מיליון שקל כתוצאה מירידה בשיעורי ההיוון, לצד העלייה בהכנסות מדמי שכירות, ירידה בהוצאות הנהלה וכלליות בגין פעולות התייעלות שנקטה החברה וצמצום פעילות בחו"ל, וכן מהכרה ברווח כתוצאה ממימוש קרן הון בגין מכירת נכסים בסרביה וקנדה.

את המחצית הראשונה סיימה מבנה כשה-NOI מנכסים זהים בישראל גדל בכ-2.5% ל-297 מיליון שקל, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ובכ-3.5% בהשוואה לכ-287 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2019 ( טרום קורונה ). ה-FFO מנכסים מניבים במחצית הראשונה גדל בכ-11% לכ-218 מיליון שקל, בהשוואה לכ-196 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד - בעיקר כתוצאה מהעלייה ב-NOI מנכסים זהים בישראל, מחיסכון בהוצאות המימון ומירידה בהוצאות הנהלה וכלליות.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות גדל בכ-6% לכ-391 מיליון שקל במחצית הראשונה של שנת 2021, בהשוואה לכ-368 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד והושפע לחיוב מירידה חדה בהוצאות הנהלה וכלליות בשיעור של כ-25% בגין צעדי התייעלות, וכן מעליית שווי נדל"ן להשקעה כתוצאה מירידה בשיעור ההיוון, מעלייה בהכנסות מדמי שכירות, מעליית שווי קרקעות וזכויות בנייה ומעליית ערך ממכירת נכסים מעל לשווים בספרים.

המנכ"ל דודו זבידה ציין כי "אנחנו נמצאים כבר בשנה השניה של משבר הקורונה, עם כל המורכבות של שגרת החיים החדשה והאתגרים שהיא מציבה, אפשר להבחין כי עסקית אנו יכולים לראות צמיחה בהרבה סגמנטים שונים, הבאים לידי ביטוי בביקושים חזקים בתחום הנדל"ן בישראל וגם עבור מבנה. מגמות שזיהינו עוד לפני תקופת הקורונה רק הלכו והתחזקו. כך למשל, לצד הפריחה בהיי טק שמצמיחה את תחום הנדל"ן המניב, אנו רואים צמיחה לא מבוטלת בתחומי התעשייה, הלוגיסטיקה והשירותים. חשוב לציין כי הגדלת האחיזה של הקבוצה בתחום הדיור ובדיור להשכרה תוביל לעליה בהכנסות והכרה ברווחי ייזום משמעותיים ואנו צופים גידול משמעותי גם בתחום הזה בשנים הקרובות".

בעקבות פרסום הדוחות כותב ברי גנדנשטיין, אנליסט בכיר בלאומי פרטנרס, כי החברה מציגה עליה משמעותית ב-NOI בישראל, בעיקר לאור ירידה בהקלות שניתנו לשוכרים מ-9 מיליון ל-2 מיליון שקל ביחס לרבעון הקודם. "כתוצאה, ה-NOI בישראל היה גבוה מהרמה טרום קורונה, ואנו מצפים לשיפור קטן נוסף עם ביטול ההקלות לחלוטין. במקביל, ה-NOI מחו"ל ירד, וזאת לאור מכירת נכסים שהייתה ידועה. החברה מכרה נכסים בהיקף משמעותי בחו"ל בשנים האחרונות, כאשר מעבר לתזרים שהתקבל במכירה היא הצליחה להקטין משמעותית את הוצאות המטה שלה. כתוצאה, החברה הציגה הרבעון עליה קלה ב-NOI ועלייה משמעותית יותר ב-FFO, שהיה גבוה מהרמה טרום קורונה. כמו כן, היא העלתה את התחזית שלה ל-NOI ול-FFO בשנה זו בכ- 13-17 מיליון שקל, כאשר אנו מצפים כי תסיים את השנה בטווח העליון של התחזית המעודכנת".

בשורה תחתונה, הוא כותב, "אנו מעלים את מחיר היעד ל-11.5 שקל למניה ומשאירים את ההמלצה על Buy. התחזית שלנו קרובה לטווח העליון של תחזית החברה המעודכנת לשנת 2021 כאשר העלייה במחיר היעד נובעת מביטול מקדמי השפעת הקורונה שצפו ירידה בהנבה של נכסים קיימים".

צרו איתנו קשר *5988