נחשף בגלובס: משה חוגג ביטל את ההשקעה בחברת קמן קפיטל

חוגג תכנן לצקת לקמן פעילות במטבעות דיגיטליים, אך לטענתו החברה ובעליה לא עמדו בהתחייבויות • גם ציון קינן, אייל לפידות ועו"ד צבי אגמון - מחוץ לעסקה • באחרונה ניהלה הדח"צית רו"ח ירין לידר מאבק משפטי נגד קיום העסקה שלטענתה לא אושרה כחוק

משה חוגג / צילום: שלומי יוסף
משה חוגג / צילום: שלומי יוסף

איש העסקים משה חוגג הודיע על ביטול ההסכם לרכישת השליטה בשלד הבורסאי קמן קפיטל (שנחתם לפני כארבעה חודשים) - אליו ביקש לצקת פעילויות בתחומי המטבעות הדיגיטליים והבלוקצ'יין. זאת כפי שנחשף בגלובס. חוגג הודיע גם על התפטרותו מתפקידו כמנכ"ל משותף של החברה.

זאת לאחר שהתקשרות בין קמן  לחברת אלגוז, שהייתה אמורה לשמש כתשתית הטכנולוגית והביצועית לפעילות העתידית של החברה בתחום המטבעות הדיגיטליים - בוטלה. אלגוז, על-פי הדיווח של קמן, לא עמדה בדרישות הבורסה הכוללות דוחות כספיים והערכת שווי.

חוגג הודיע כי ההחלטה על ביטול ההשקעה המתוכננת בקמן קפיטל התקבלה בעקבות עיכובים חוזרים ונשנים מצד בעל השליטה בקמן, יואל יוגב, שהיוו הפרה של ההסכם ביניהם. להשקעתו היו אמורים להצטרף גם ציון קינן, אייל לפידות ועו"ד צבי אגמון, שכעת נסוגו אף הם מהעסקה.

ציון קינן / צילום: אביב חופי
 ציון קינן / צילום: אביב חופי

חוגג: "לא אסוג מהמטרה"

חוגג מסר כי ביטול ההסכם "לא יגרום לי לסגת מהמטרה להכניס את תחום המטבעות הדיגיטליים לשוק הציבורי ואני בטוח כי כבר בזמן הקרוב נמצא פלטפורמה אחרת לממש את החזון״.

במכתב שכתב חוגג, בעלי קבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים, לקמן קפיטל נכתב: "לא עלה בידיכם לקיים את התנאים המתלים במלואם עד למועד האחרון. אשר על כן הח"מ מודיע בזאת על ביטול הסכם ההקצאה הפרטית החל ממועד מכתב זה ועל התפטרותו המיידית מתפקידו כמנכ"ל משותף של החברה". חוגג הוסיף כי קמן מתבקשים להשיב לו בהקדם את הסכומים ששולמו על ידו לאור ההסכם עד למועד זה.

כאמור, חוגג החליט לסגת מהעסקה לאחר שהבין כי אין ביכולתה של הנהלת קמן בראשה עומד יוגב לממש את התחייבויותיה. לדבריו, הוא ״מוטרד מהתנהלות קמן קפיטל ומצטער מאד כי הם לא הצליחו לעמוד בהתחייבויותיהם.". יש לציין כי אם עד 12 בדצמבר השנה לא תצליח קמן לצקת פעילות לחברה היא תמחק מהבורסה. זאת בתום 4 שנים ברשימת השימור.

הקצאת מניות לצדדים שלישיים

מניית קמן קפיטל איבדה יותר מ-50% מהשיא שרשמה בחודש אפריל, עם הדיווח הראשוני על השקעתו המתוכננת של חוגג, והיא משקפת כעת לחברה שווי של כ-20 מיליון שקל בלבד. 

במקור אמור היה חוגג להשקיע כ-16 מיליון שקל כנגד הקצאת מניות השליטה בקמן, לפי מחיר של 30 אגורות למניה. מחיר זה היה נמוך בכ-95% ממחיר של 6 שקלים אליו נסקה המניה בחודש אפריל, ואשר שיקף הטבה של מאות מיליוני שקלים לחוגג. בבוקר יום ב' נסחרה המניה במחיר של 2.5 שקל.

במקביל להסכם עם חוגג, ביקשה החברה להקצות מניות ל"צדדים שלישיים שאינם בעלי עניין" תמורת השקעה של 11 מיליון שקל. בנוסף, החברה תיכננה להקצות לבעל השליטה יוגב מניות תמורת ויתור על חוב כלפיו בסכום של 2.5 מיליון שקל. להשקעה בחברה היו אמורים להצטרף כאמור משקיעים בעלי שם - מנכ"ל בנק הפועלים לשעבר ציון קינן , מנכ"ל הפניקס ושיכון ובינוי לשעבר אייל לפידות, ועורך הדין הבכיר צבי אגמון. 

עסקאות ההשקעה המתוכננות בקמן עם חוגג, בעל השליטה הנוכחי יוגב, ומשקיעים נוספים, עמדו בבסיס מאבקי משפטי שניהלה בחודשים האחרונים הדירקטורית החיצונית של בקמן רו"ח לידר ירין, שהתנגדה לאישור העסקאות כמקשה אחת.

רו״ח לידר ירין / צילום: תמונה פרטית
 רו״ח לידר ירין / צילום: תמונה פרטית

לידר טענה כי העסקאות הכוללות המרת חוב של יוגב לחברה, אושרו מבלי לבדוק את שווי העסקה וללא קבלת מידע אלמנטרי. טענתה הייתה כי המהלך יביא לצמצום החזקות הציבור בחברה, יכניס אותה לשוק המטבעות הדיגיטליים, שהוא שוק לא יציב וזאת, כאשר כל ההשלכות האפשריות לא נבדקו כלל ע"י ועדת הביקורת והדירקטוריון. "כל מה שעומד לנגד עיני בעל השליטה ויועציה המשפטיים של החברה הוא טובת בעל השליטה" טענה.

לידר פנתה לבית המשפט כבר במאי השנה בבקשה להצהיר כי הסכם ההשקעה בין חוגג לקמן אינו מחייב וההסכמים בין החברה ובין יואל יוגב, אינם בתוקף. ביולי ביקשה צו מניעה דחוף שימנע מהאסיפה הכללית של החברה לאשר את עסקת ההשקעה המשולשת. היא טענה כי הצגת העסקאות כנפרדות היא פיקטיבית, כי הן לא קיבלו את האישורים הנדרשים, כי הדיווח לבורסה על אישור הדירקטוריון את ההסכם היה שגוי וכי הדירקטורים הבלתי תלויים בקמן פעלו כחותמת גומי של בעל השליטה. עוד טענה כי יוגב ויועציה המשפטיים של החברה פעלו ב"חוסר תום לב משווע", לטענתה.

חוגג מסר כי "רמז להתנהלותה המוזרה של החברה התקבל כבר בתלונתה של הדח״צית ירין לידר", אך למרות זאת, עשה חוגג כל שביכולתו להוציא את העיסקה לפועל. הוא הוסיף כי ירין "צדקה לצערי בכל אשר אמרה נגד מר יוגב והנהלת קמן קפיטל. והפגיעה בבעלי המניות, ואני וחבריי בתוכם, מצערת ומטרידה".

קמן: "בוחנת שילוב פעילות ביג דאטה"

לאור ביטול הפעילות עם אלגוז, קמן הודיעה השבוע כי "תמשיך ותבחן בהמשך התקשרות אל מול אלגוז בתצורה של התקשרות עסקית ולא כחברה אשר מטרתה להוציא את החברה מרשימת השימור של הבורסה", וכי היא פועלת בימים אלה "בעזרת מיטב היועצים" לבחון פעילות מחקר ופיתוח שהביא חוגג לחברה בתחום ה-Market Place. במקביל, צוין כי על מנת שלא תיוותר ללא פעילות, החברה בוחנת הכנסת פעילות בתחום הביג דאטה. כאמור, אם לא תכניס קמן פעילות לחברה עד דצמבר היא תמחק מהמסחר בבורסה.