לידיעת תושבי הערים: בקרוב תיפרדו כנראה מהחניה חינם בכחול לבן

הצעת חוק שתעלה בקרוב לדיון בכנסת קובעת כי הרשויות המקומיות לא יוכלו לספק לתושבים חניה חינם ברחבי העיר, אלא רק באזור הקרוב למקום מגוריהם • המטרה: להפחית את כמות כלי הרכב הפרטיים בישראל • במרכז השלטון המקומי מתנגדים

דוח על חניה לא חוקית / צילום: יוסי כהן
דוח על חניה לא חוקית / צילום: יוסי כהן

הסוף לחניה חינם לתושבים בעיר מגוריהם? לפי חוק התוכנית הכלכלית שיידון בקרוב בכנסת, המדינה מבקשת להפסיק את הנוהג ארוך-השנים לפיו תושבות בעיר מעניקה פטור מתשלום בחניות עירוניות (צבועות בכחול לבן) ברחבי העיר. ההצעה נכללת בפרק התחבורה של החוק, שמורכב ממאות עמודים.

לפי דברי ההסבר על השינוי, שעשוי לעורר לא מעט ביקורת, נכתב כי "כיום רשויות מקומיות מסוימות קובעות אזורים נרחבים משטחן כאזורים שבהם רשאים תושבי הרשות לחנות את רכבם בלא תשלום אגרת חניה לפי חוק העזר שהרשות התקינה, בשל היותם תושבי הרשות. מוצע לתקן את הפקודה כך שתושבי הרשות המקומית לא יהיו רשאים לחנות בלא תשלום בכל שטח הרשות המקומית רק מתוקף מגוריהם בה".

עם זאת, בחוק המוצע נכלל סייג מסוים, ולפיו רשויות יוכלו להגדיר אזורים מסוימים בקרבת מקום מגוריהם של התושבים - שרק בהם יינתן פטור מתשלום בחניה בכחול לבן. "רשויות מקומיות רבות קובעות נוסף על הסדרי החניה בתשלום, תווי חניה עירוניים שמאפשרים לתושבי הרשות לחנות בסמוך לאזור מגורים בלא תשלום בשעות מסוימות של היום. מוצע לקבוע שהמפקח על התעבורה יקבע את המספר המקסימלי של תושבים לאזור חניה יחיד, כך שעל אף האמור לעיל יתאפשר לתושבי הרשות המקומית לחנות באזורים הסמוכים לבית מגוריהם בלבד, ככל שהחניה באזורים אלה מוסדרת בתשלום", נכתב בהצעה.

בהצעת החוק אף מופיע הסבר לפיו הקשחת מדיניות התשלומים עבור תושבי הערים היא עוד צעד, בניסיון של הממשלה להפחית את כמות כלי הרכב הפרטיים בישראל. "צעדים אלה צפויים לצמצם ולעודד נסיעות עירוניות של תושבי הרשות המקומית, ולעודד מעבר לשימוש בתחבורה ציבורית על חשבון הרכב הפרטי", נכתב. 

במרכז השלטון המקומי מתנגדים נמרצות להצעה שנכללת בחוק בנוגע להסדר החדש: "אנו מתנגדים נחרצות להסמכתו של מפקח מטעם משרד התחבורה לקבוע לרשות המקומית את מכסת התושבים שניתן לקבוע להם פטור מתשלום דמי חניה. הדבר מהווה התערבות בוטה בשיקול-הדעת של הרשויות המקומיות וחותר תחת יוזמות של חלקן להפוך את כל הרשות (או חלקים נרחבים ממנה) לאזור חניה חינמי אחד לתושבים.

"מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו עומדים על עמדתנו כי לא ניתן לתמרץ את הציבור לעשות שימוש בכלי תחבורה ציבוריים, כשכלים כאלה - אין (או למצער אין בנמצא במידה מספקת). הניסיון להכביד את עול הגבייה מהתושבים באמצעים עקיפים, כשאין בידיהם אלטרנטיבה ראויה, הוא ניסיון פסול בעיננו, ואנו מתנגדים לו".