"מגמת התרחבות הגיוסים בשוק האג"ח הקונצרני צפויה להימשך"

מידרוג: ירידה חדה בהנפקות האג"ח של מוסדות פיננסיים הביאה לירידה של 17% בהיקף הנפקות אג"ח קונצרניות בתשפ"א, לרמה של כ-55 מיליארד שקל

אילוסטרציה - בורסה ת''א / צילום: שלומי יוסף
אילוסטרציה - בורסה ת''א / צילום: שלומי יוסף

בשנה העברית החולפת (תשפ"א) היקף הנפקות אג"ח קונצרניות הסתכם בכ-55 מיליארד שקל, ירידה של כ-17% ביחס להיקף ההנפקות בשנה העברית התש"פ. כך לפי סיכום שערכו בחברת הדירוג מידרוג.

הירידה בהיקף ההנפקות בשנה העברית החולפת נבעה בעיקר מסקטור המוסדות הפיננסיים (בנקים, חברות ביטוח וחברות כ. אשראי), שגייסו בשנת התשפ"א כ-4.7 מיליארד שקל בלבד, בהשוואה לכ-19 מיליארד שקל בשנה העברית הקודמת וכ-26.4 מיליארד שקל בשנה שלפניה. 

בהתייחס לסקטור העסקי בלבד (ללא מוסדות פיננסיים וללא חברות תשתית ממשלתיות), מציינים במידרוג כי היקף ההנפקות בשנה שחלפה הסתכם בכ-47 מיליארד שקל, עלייה של 9.3% בהשוואה לכ-43 מיליארד שקל בשנה העברית תש"פ. בתוך כך, סקטור נדל"ן ובינוי שמר על היקף הנפקות יציב יחסית בשתי השנים העבריות האחרונות (כ-25 מיליארד שקל), ואילו הסקטור העסקי שאינו נדל"ן ובינוי רשם עלייה נאה בהיקף הגיוסים לכ-22 מיליארד שקל בהשוואה לכ-17.7 מיליארד שקל בשנה העברית הקודמת - גידול של כ-26% . 

לפי מידרוג, העלייה בהיקף הנפקות בסקטור העסקי שאינו נדל"ן ובינוי נבעה מהרחבת מגוון המנפיקים, ובעיקר מגידול בהנפקות בקרב חברות אנרגיה, דלקים וזיקוק וכן בקרב חברות החזקה, שקוזזה באופן חלקי בירידה בהנפקות בסקטור התעשייה היצרנית. חלקו של סקטור נדל"ן ובינוי בהנפקות הסקטור העסקי רשם ירידה בשנה האחרונה לשיעור של כ-53%, בהשוואה לשיעור של כ-59% בשנה העברית הקודמת ושיעור של 63% בשנה שקדמה לה, זאת בעיקר בשל הגידול בחלקם של הסקטורים העסקיים שאינם נדל"ן ובינוי.

מנגד,  הירידה החדה בהנפקות הסקטור הפיננסי בשנה העברית תשפ"א נבעה בשל היקף הנפקות גבוה במיוחד בשנה העברית שקדמה הקודמת ובזו שקדמה לה, בגידול הנזילות בקרב בנקים ובשיפור יחסי הלימות ההון.

לדברי אבי שטרנשוס, מנכ"ל מידרוג, "בשנת תשפ"ב צפויה להימשך מגמת התרחבות הגיוסים של חברות בשוק האג"ח הקונצרני וזאת לאור הציפיה שהריביות ומרווחי האשראי יישארו נמוכים".

עלייה בהנפקות שאינן מדורגות 

לגבי פרופיל הסיכון בהנפקות מציינים במידרוג כי רמת הריבית הנמוכה והגידול בתיאבון הסיכון של המשקיעים הובילו לשינוי בפרופיל סיכון האשראי של ההנפקות במהלך תשפ"א בהשוואה לשנתיים שקדמו לה, עם שיעור גבוה יותר של הנפקות בדירוגים נמוכים יחסית ובהנפקות שאינן מדורגות. בניטרול הנפקות של מוסדות פיננסיים, חלקן של ההנפקות בדירוגים גבוהים שבקבוצת Aa.il ומעלה עמד בשנת תשפ"א על 39.1% מסך הערך הנקוב שהונפק, זאת בהשוואה לכ-64.2% בשנה העברית תש"פ. חלקן של ההנפקות שאינן מדורגות הסתכם בכ-11.2% בהשוואה לכ-5.2% בשנה העברית הקודמת וכ-8.4% בשנה העברית שקדמה לה. "שינוי זה בתמהיל פרופיל סיכון האשראי הושפע גם מההשפעה השלילית של משבר מגיפת הקורונה על הנגישות לשוק ההון של מנפיקים בדירוגים נמוכים שקיבל ביטוי בעיקר בשנת תש"פ". 

עשרת המנפיקים הגדולים בשנה שחלפה כללו באופן חריג בעיקר מנפיקים שאינם מוסדות פיננסיים , כאשר המנפיק הבולט היא קבוצת עזריאלי עם היקף הנפקה של כ-3.6 מיליארד שקל, ואחריה בפער ניכר ניצבות מליסרון ואלביט מערכות עם היקף הנפקות של כ-1.9 מיליארד שקל כל אחת.

חברת הנדל"ן השלישית ברשימה זו, רבוע כחול נדל"ן, אחראית אף היא לגיוס משמעותי של כ-1.6 מיליארד שקל. בתחום המימון החוץ-בנקאי בלטה מימון ישיר עם היקף גיוס של כ-1.6 מיליארד שקל. המנפיקים הבולטים מקרב המוסדות הפיננסיים היו חברת הביטוח הפניקס שהנפיקה למשקיעים מוסדיים כתבי התחייבות נדחים רובד 1 בהיקף של כ-1.6 מיליארד שקל ובנק דיסקונט עם הנפקה של כ-1.1 מיליארד שקל.

צרו איתנו קשר *5988