העיכוב בנמלים: נזק של 16 מיליון שקל ביום ליצוא הישראלי

כך לפי סקירת הכלכלנית הראשית באוצר • השהייה הממוצעת של אונייה בנלי חיפה ובנמל אשדוד עלתה ב-46 שעות ב-2021 • ישראל ממוקמת מתחת לקפריסין, יוון וטורקיה במדד עשיית עסקים (Doing Business) של הבנק העולמי

נמל אשדוד / צילום: Shutterstock, ImageBank4u
נמל אשדוד / צילום: Shutterstock, ImageBank4u

זמני ההמתנה הארוכים של אוניות התובלה מחוץ לנמלי ישראל גוררים נזק ממשי למשק הישראלי, כך לפי סקירה של הכלכלנית הראשית באוצר. העומסים בנמלים אינם מאפיינים רק את ישראל, אך הם נובעים מעלייה בביקושים אל מול השחיקה בפעילות הנמלים. יחד עם זאת, לפי משרד האוצר, הפגיעה המוערכת ביצוא כתוצאה מירידת התפוקה בנמלים ברבעון הראשון של השנה עומדת על 16 מיליון שקל ליום. במונחי תוצר מדובר בפגיעה ביבוא של כ-10 מיליון שקל ביום.

מנתוני נמלי ישראל עולה כי השהייה הממוצעת של אונייה בנלי חיפה ואשדוד ב-2021 עלתה ב-46 שעות לעומת נתוני 2019, והתפוקה הממוצעת לשעת שהייה ירדה בכ-40%. מעבר לכך, להערכת גורמים בענף, כל יום עיכוב עולה למפעילי האונייה -20 אלף דולר, כאשר חלק מהעלות הזו מגולגלת ליבואנים וליצואנים, ומשם הלאה לצרכנים. מחירי התובלה הימית מטפסים ואף במקרים מסוימים מוכפלים, כך מעריכים באוצר.

באוצר מזהירים כי אם המצב יימשך הפגיעה עלולה להגיע גם לשוק התעסוקה בענפים המושפעים באופן ישיר מיבוא תשומות (תעשייה, מסחר, חקלאות ובנייה). עוד מזהירים באוצר כי העומס בנמלים עלול להשפיע על יוקר המחיה במשק ולעלייה באינפלציה. "אם המשבר יימשך ולא יחול שיפור משמעותי בעיכובים בנמלים עד סוף השנה הדבר יתרום לעליית מחירים נוספת בשיעור של כ-0.1%", כך לפי סקירת האוצר.

מעבר לסיכונים הללו ההשפעות הארוכות טווח עלולות להתבטא בדירוג של ישראל במדדים הבינלאומיים. לפי מדד עשיית עסקים (Doing Business) של הבנק העולמי, ישראל מדורגת במקום ה-67 במרכיב ה"סחר חוצה גבולות", לעומת דירוג של 35 במדד הכלללי. בכך ישראל ממוקמת מתחת לקפריסין (מקום 50), טורקיה (44), יוון (34) ואיטליה (1).

מרבית מהסחורות המיובאות לישראל הן דרך הים. כ-80% מהסחר הבינלאומי (במונחי משקל) מתבסס על תובלה ימית, ובישראל, בהעדר תובלה יבשתית משמעותית בינה לבין שכניה, הנפח היחסי של תנועת הסחורות דרך הים מגיע לכ-99% על פי הערכת חברת נמלי ישראל. היקף הפעילות בנמלים גדל לאור הצמיחה בפעילות הכלכלית כשמנגד היקף התעבורה הימית והאווירית הצטמצם כתוצאה מהשלכות מגיפת הקורונה.

יחד עם זאת, זמני ההמתנה מחוץ לנמלים בישראל גדלו באופן משמעותי כשעשרות אוניות סוחר ממתינות ימים ארוכים לקבלת שירות, כך מציינים באוצר. אחוז העמידה בביקוש לידיים (היחס הממוצע בין כמות העבודה שמזמינים סוכני האונייה לכמות המסופקת על ידי הנמל בפועל) אשר מעיד על טיב רמת השירות בנמלים, עמד במהלך הרבעון הראשון בממוצע על 30% באשדוד ו-48% בחיפה, בהשוואה ל-35% ו-64% בהתאמה ב-2020 ( 80% נחשב מענה מלא לדרישות הסוכנים). לפי ההערכות, במהלך החודשים האחרונות מספר האוניות שהמתינו מחוץ לנמלים הגיע עד כדי כ-90 אוניות. מנתוני נמלי ישראל עולה כי השהייה הממוצעת של אונייה בנמלי חיפה ואשדוד בשנת 2021 עלתה בכ-46 שעות בהשוואה לנתוני 2019.

נמל חיפה: "נמל המספנות ורציף דגון לא עומדים בקצב"

מנמל חיפה נמסר בתגובה: "מבלי להביע דעה על נתונים בינלאומיים שנויים מאוד במחלוקת המוצגים בדוח המדובר, הרי שהדוח של משרד האוצר המתבסס על נתוני חברת נמלי ישראל יצא באמצע ספטמבר אולם הנתונים בו נכונים רק עד לסוף רבעון ראשון של שנה זו, כלומר לפני כחצי שנה. אז היה מדובר בשיאה של עלייה בביקושים שאיש בעולם ובישראל לא צפה, וזו הסיבה היחידה בגינה נוצר העומס.

"מאז ועד היום עושה נמל חיפה מאמצים כבירים להיענות לעומס החריג, בכלל זה גיוס עובדים והגדלה משמעותית של קיבולת הנמל בזמן שיא והמצב כבר שונה בתכלית. לכן, מצאנו לנכון לתת את אותם נתונים שפרסמו האוצר וחברת נמלי ישראל כפי שהם נכונים להיום. אגב, לו פנתה חברת נמלי ישראל אלינו היינו נותנים להם את הנתונים בשמחה. יתרה מכך, הנתונים מועברים באופן שוטף לחברת נמלי ישראל שבחרה מסיבותיה לעצור את המידע במרץ 2021".

בנמל חיפה מספקים נתונים אחרים מאלו של האוצר. "המתנה ממוצעת של אוניית מכולה בנמל חיפה - בחודשים אוגוסט וספטמבר חזר נמל חיפה לרמה שקדמה למשבר - זמן ההמתנה בחודשים הגיע ל-7.8 שעות בממוצע, זאת אל מול הנתון המוצג בדוח ברבעון הראשון של 2021 (21.1 שעות); התפוקות החל מחודש מאי עלו בהדרגה וחזרו לרמה שטרם המשבר; בניגוד לנטען בדוח תפוקות והיקפי השינוע בנמל חיפה עלו החל מחודש מאי באופן ניכר: נמל חיפה הקצה 217 צוותי עבודה למוצרי מטען כללי באוגוסט. מדובר בעליה של 51% ביחס ל-144 צוותים שהוקצו ביולי, ו-28% יותר מהממוצע של הצוותים בחודש ינואר-יולי שעמד על 170 צוותים.

"במאמר מוסגר יש לומר שדווקא מי שאינם עומדים כיום בקצב הראוי והתור אליהם הולך ומתארך אלה נמל המספנות ורציף דגון שאינם שייכים לא לנמל חיפה ולא לנמל אשדוד ולמעשה אינם מוזכרים כלל בדוח. מחוץ לנמל חיפה לא ממתינות כעת אוניות מכולה וממתינות שלוש אוניות מטען כללי, נתון נמוך גם ביחס לשנים האחרונות. לעומת זאת תור ארוך מאוד משתרך מחוץ לנמל מספנות ורציף דגון. בימים אלה בודקים יבואנים אפשרות לשנות נמל יעד ולהעביר עוד מטענים ממספנות ודגון לפריקה בנמל חיפה".

צרו איתנו קשר *5988