עצמאי ובעל רכב, מה תעדיף? דלקן, פזומט או תשלום מס נוסף

מה בדיוק אומר תזכיר החוק הקובע כי עצמאים יוכלו לקבל החזר על הוצאות דלק רק אם יתקינו התקני תידלוק

תחנת דלק. הרצון של המדינה ''לבקרה'' יעילה יותר על הוצאות הדלק מעורר זעם בקרב העצמאים / צילום: עינת לברון
תחנת דלק. הרצון של המדינה ''לבקרה'' יעילה יותר על הוצאות הדלק מעורר זעם בקרב העצמאים / צילום: עינת לברון

בסוף השבוע פרסמה הממשלה להערות הציבור תיקון לחוק הבלו על הדלק, שעומד להשפיע על כל עצמאי שמחזיק רכב. במסגרת התיקון, שמטרתו על פי משרד האוצר להמשיך את המאבק ל"מניעת הונאות בתחום הדלק", נקבע כי כתנאי לקבלת הישבון (החזר) על שימוש בדלק יידרש בעל הרכב להתקין ברכב בגינו נדרש ההחזר התקן תידלוק אוטומטי ולתדלק באמצעות ההתקן, וכן יידרש העוסק להציג בגין אותו החודש דוח ריכוז חודשי של הוצאות הדלק, ולא להציג חשבוניות נפרדות. דוח הריכוז החודשי מוגדר כדוח הכולל באופן מרוכז לגבי כל תדלוק שבוצע בחודש אחד לגבי כלי רכב מסוים את כל הפרטים המופיעים בחשבונית מס, וכן כולל פרטים מסוימים לגבי כל תדלוק של כלי רכב.

להערכת האוצר, תוספת הכנסות המדינה כתוצאה מצעד זה צפויה לעמוד על 280 מיליון שקלים חדשים בשנת 2022 ועל 400 מיליון שקלים חדשים בשנה משנת 2023 ואילך. אם התיקון יעבור, החל מה-1 בנובמבר השנה לא יתאפשר לעצמאי לקבל הכרה בהוצאות הדלק, אם לא התקין התקן תידלוק ברכב והגיש דו"ח חודשי מרוכז על הוצאותיו כאמור.

"ענף הדלק בישראל מאופיין בתופעה רחבה של הונאות מס בתחומי המס השונים. לצד תעשייה גדולה של חשבוניות פיקטיביות ומעשי פשיעה חמורה, התגברה גם תופעה של התחמקויות אחרות מתשלום מס, לרבות הגדלה פיקטיבית של הוצאות דלק לצרכי מס הכנסה, מס ערך מוסף ובלו", נכתב בדברי ההסבר להצעת החוק.

עוד צוין בדברי ההסבר, כי "הדבר מביא לפגיעה קשה בהכנסות המדינה ממסים", וכי "אחת הסיבות המרכזיות להשמטות מסוג זה היא יכולת בקרה מוגבלת על הוצאות הדלק".

הרצון של המדינה "לבקרה" יעילה יותר על הוצאות הדלק מעורר זעם בקרב העצמאים שמרגישים כי מדובר בפגיעה קשה בעצמאים, ששוב נתפסים על ידי רשות המסים "כמעלימי מס עד שלא הוכח אחרת", ולכן המדינה מערימה עליהם קשיים. עוד נטען, כי הדרישה להתקין התקן תדלוק ברכב תפגע בתחנות הדלק הקטנות והעצמאיות שלא עובדות עם התקני תידלוק (כיום ישנם מספר התקנים, כאשר המוכרים בהם הם "דלקן של חברת דלק ו"פזומט" של חברת פז, כאשר גם לתחנות הדלק מיקה, טן, דור אלון וסונול ישנם התקנים).

בשעה שהמחאה נגד החקיקה תוססת ברשתות החברתיות ובקבוצות של עצמאים, נשאלת השאלה מה נדרש מעצמאים בעלי הרכבים לעשות הלכה למעשה החל מה-1 בנובמבר. רו"ח יורם שיפר שותף במשרד רואי החשבון זיו, שיפר ושות' ענה על השאלות המרכזיות שמעסיקות את העצמאים כיום.

1. מה המצב כיום?
לדברי רו"ח שיפר, "נכון לכיום, עצמאי מגיש מידי חודשיים קבלות על תדלוק והדבר נחשב להוצאה מוכרת, בשיעור של 45% לצרכי מס הכנסה. בכל הנוגע למע"מ, מוכרות ההוצאות בשיעור של שני שלישים. לצד האמור, בחברות בע"מ, כל ההוצאה מוכרת במס הכנסה, בכפוף לכך שהחברה מחייבת את מי שהרכב מוצמד אליו בשווי רכב. לגבי המע"מ ההוצאה על תדלוק מוכרת בשיעור של שני שליש".

2. מדוע רשות המיסים משנה את הכללים ומעמיסה חובות על עצמאים בעלי הרכבים?רו"ח שיפר: "לטענת רשות המסים, עצמאים רבים ניצלו את המציאות הקיימת לתעשייה של חשבוניות פיקטיביות ומעשי מרמה. מדובר לעמדתם על הגדלה פיקטיבית רחבת היקף של ההוצאות אשר מוגשות להם, מה שמוביל לפגיעה אקוטית בהכנסות המדינה וביצירת חוסר שיוויוניות בגביית מיסים".

3. מה נדרש מעצמאי הלכה למעשה?
שיפר: "בהתאם לטיוטת החוק, הדרך להכרה בניכוי עוברת בחיבור של בעל הרכב למערכת חשבונות ממוחשבת שמאפשרת הפקה של קבצים שמכילים פרטים שונים "המאפשרת הפקת קבצים המכילים פרטים לגבי מספר הרישוי של הרכב המתודלק, תצרוכת הדלק, סוג הדלק הנצרך, תאריך ושעת התדלוק ומספר הקילומטרים שנסע הרכב, ובתנאי שהתדלוק בוצע באמצעות התקן תדלוק אוטומטי והעוסק מחזיק עבור אותו חודש דוח ריכוז חודשי".

4. מה הדין במקרה ואותו עצמאי לא יתקין דלקן?
שיפר: "על פי נוסח ההצעה, הכרה בהוצאות הדלק, החל מתאריך 01/11, תחייב התקנת התקן דלק ובמקרה שזה לא יותקן, יאבד העצמאי את הזכות לדרוש הכרה באותה הוצאה. לשיטת רשות המיסים, המצב הנוכחי בעייתי מאוד כאמור שכן מדובר על מציאות במסגרתה מתאפשרת הגדלה פיקטיבית של הוצאות לצרכי מס הכנסה, מס ערך מוסף ובלו, והדבר מביא לפגיעה קשה בהכנסות המדינה ממסים".

5. האם התקנות יחולו גם על בעלי רכב דו גלגלי מנועי?
שיפר: "כן. בהתאם לפרסום, חובת התקנת הדלקן תחול גם על אופנועים וקטנועים ולא רק על רכבים פרטיים".

6. האם מדובר בגזירה היחידה שתוטל בקשר לרכבים?
שיפר: "לא. מסתבר כי עלויות הטיפול ברכב צפויות להתייקר, מכך יסבלו לא רק העצמאיים אלא כלל בעלי הרכבים. במסגרת תיקון חקיקה נוסף שהוגש על ידי רשות המסים ומיועד לאישור עשוי לייקר את עלויות הטיפול ברכב במוסכים, יוטל מס מסוג בלו על שמני סיכה, אותם נדרש להחליף באופן תדיר ברכב במסגרת הטיפולים השוטפים. לעמדת רשות המיסים, העוגן לגזירה זו אינו שמירה על קופת המדינה, אלא שיקולים סביבתיים. לטענתם, שמנים וחומרים מסיסים אחרים משמשים בין היתר למהילת דלקים ויוצרים נזק סביבתי, והדבר הוביל להחלטה להטיל את הבלו".

7. האם להערכתך התיקון לחוק יעבור?
על רקע המחאה שהתעוררה נגד התיקון מעריך רו"ח שיפר, כי הגזירה על העצמאים לא תעבור. שיפר: "ספק אם התקנות האלה יתממשו שכן מדובר על גזירה קשה נוספת ומיותרת על ציבור העצמאים שממילא מופלה לרעה בכל הנוגע להכרה בהוצאות הרכב. בל נשכח כי מעבר לפרוצדורה המתישה, התקנת הדלקן כרוכה בעלות שיכולה להגיע למאות שקלים, בנוסף לתשלום חודשי, אותו מחויב לשלם המשתמש בדלקן. במציאות בה לעצמאים יש לובי חזק בכנסת וייצוג משמעותי בממשלה, הסבירות כי התיקון לא ירוכך - קטן. כמו כן, אסור לשכוח כי כבר כיום, התקנות מפלות לרעה את העצמאים בכל הנוגע להכרה בהוצאות הרכב ואין מקום להעמיס עליהם עוד גזירות".

8. האם יש פתרונות אחרים שיכולים להשיג את "הבקרה" הנדרשת על הוצאות הדלק?
לדברי רו"ח שיפר, "אם כבר רוצים לייעל את הבקרה, ודרוש דיווח מקוון, אז עדיף לאפשר הכרה בהוצאות רכב לצורך שווי רכב". עם זאת, מוסיף שיפר, "אני מסופק שזה יקרה, בגלל שהמדינה מפחדת להפסיד הכנסות. כל מנגנון המיסוי מוטה, לא שיוויוני ולא הוגן. שיטת שווי השימוש הנהוגה בישראל מעוותת ומנציחה שוק רכב חולה הפוגע כלכלית במחזיקים. השרירותיות באופן בו המדינה מחייבת את הנישומים לשלם מס בגין שווי השימוש, מקפח הן את העובדים, הן את המעבידים והן את כלל הציבור.

"בנוסף באופן אבסורדי, על אף ירידת הערך של הרכב, מחירו של שווי השימוש עולה וכך למרות שחוכר הרכב נוסע ברכב משומש שערכו ירד בעשרות אחוזים, שווי השימוש עולה".

צרו איתנו קשר *5988