IBC מבקשת מסלקום ומחברת החשמל תגבורת לצורך עמידה ביעדי פריסת הסיבים

הוט, המשמשת כקבלן ראשי בפרויקט, מתעכבת בפריסה ולכן IBC ביקשה סיוע זמני כדי להגיע לפריסה של 200 אלף משקי בית • IBC סירבה להגיב

פריסת סיבים אופטיים / צילום: Shutterstock
פריסת סיבים אופטיים / צילום: Shutterstock

חברת IBC ביקשה מסלקום ומחברת החשמל (חח"י) תגבורת בעבודות פריסת הסיבים על מנת לעמוד ביעד הפריסה שלה השנה. לגלובס נודע כי מדובר בתוספת פריסה של 20-30 אלף משקי בית מכל חברה שיבואו בהמשך לפריסה של הוט שהפכה להיות הקבלן הראשי בפרויקט, ומתקשה כרגע לעמוד ביעד.

כפי שנחשף בגלובס, בשל העברת שרביט הפריסה להוט כקבלן ראשי במסגרת כניסתה כשותפה במיזם IBC, התברר שהיא זקוקה ליותר זמן היערכות על מנת להמשיך את קצב הפריסה ולעמוד ביעדים שהוצבו לה. למעשה בחודשים האחרונים ירד קצב הפריסה של IBC בכ-50% והסיבה לכך היא קשיי הסתגלות של הוט לתפקידה החדש כקבלנית ראשית.

היעד השנה הוא להגיע ל-200 אלף משקי בית ואולם החל מהשנה הבאה החברה צריכה להתקדם ולהגיע ל-250 אלף משקי בית בשנה כדי לעמוד ביעד של מיליון משקי בית בתוך 4 שנים - מה שיביא את החברה לחובה שקבע לה משרד התקשורת של 1.7 מיליון משקי בית.

על פי מקורות שונים, חח"י תתבקש לקדם פריסה ביישובים שבהם יש פריסה עילית של תשתיות שלה, וסלקום תקדם פריסה היכן שהיא כבר פרסה תשתיות במסגרת היותה קבלן של IBC.

מדובר באזורי פריסה שנושקים לאזורים שבהם היא פרסה, גם אם מדובר בבניינים מעט יותר נמוכים מהבניינים שנפרסו בתחילת הפרויקט. באזורים סמוכים מעין אלו יש פוטנציאל הרחבה של עשרות אלפי משקי בית.

נדגיש כי בעוד שבחח"י, כוח האדם יחסית זמין להרחבה, הרי שבסלקום זה יותר מורכב בגלל הפסקת העבודות עם קבלנים שעימם עבדה וכעת יש צורך לגייסם מחדש.

IBC סירבה להגיב.