עובדי הוראה יוכלו להיכנס למוסדות החינוך רק בהצגת תו ירוק או בדיקה שלילית

כך הודיע היום משרד החינוך למנהלי בתי הספר וגני הילדים • בנוסף, מורים יידרשו להודיע למנהל בית הספר שבוע מראש אם בכוונתם להציג תו ירוק, כדי שתהיה היערכות של הצוות • עובד שיסרב להציג בדיקת קורונה שלילית או תו ירוק וייעדר לשבוע, לא יקבל שכר עבורו

כיתה ריקה / צילום: אביבה גנצר
כיתה ריקה / צילום: אביבה גנצר

משרד החינוך הודיע היום (ה') במכתב למנהלי בתי הספר וגני הילדים כי עובדי הוראה יוכלו להיכנס מעתה למוסדות החינוך רק בהצגת תו ירוק או תוצאת בדיקת קורונה שלילית עד 84 שעות לפני הכניסה. עוד נכתב כי מורים יידרשו להודיע למנהל בית הספר שבוע מראש אם בכוונתם להציג תו ירוק, כדי שתהיה היערכות חינוכית של הצוות. עובד שיסרב להציג בדיקה שלילית או תו ירוק וייעדר לשבוע, לא יקבל שכר עבורו.

על-פי ההחלטה שהתקבלה בקבינט הקורונה ב-30 באוגוסט ותיכנס לתוקף, עובדי הוראה שלא יתחסנו נגד קורונה מתום חצי שנה מהחיסון האחרון שלהם, או מחלימים שלא ירצו להתחסן ולא ירצו לבצע בדיקות קורונה, לא יקבלו שכר עבור היעדרותם.

על-פי החלטת הממשלה ,מורה או גננת יוכלו להיכנס למוסד חינוכי בהצגת אישור שמנפיק משרד הבריאות לאדם המעיד על כך שהוא זכאי לתעודת מחלים או שהוא מחוסן בשתי מנות חיסון, או תעודת מחלים או מחוסן בשתי מנות חיסון כאמור, או מי שהציג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית (בדיקת אנטיגן) שביצע פעמיים בשבוע (אחת ל-84 שעות); במוסדות שמבוצעות בהם בדיקות סקר יזומות בשיטת PCR מטעם משרד הבריאות לעובדי המוסד אחת לשבוע - גם עובד שהציג אחת לשבוע אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת בדיקות הסקר כאמור.

אפשרות נוספת היא אישור שקיבל אדם מאת המנהל, כמשמעו לפי פקודת בריאות העם, על כך שהוא משתתף בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל בישראל.

בנוסף, הוחלט כי לא יתאפשר למורים ללא תו ירוק ללמד מרחוק כחלופה לעבודתו במוסד החינוכי. "עובד ההוראה שאינו בעל תו ירוק ומסרב להציג בדיקה שלילית כנדרש בהתאם לאמור לעיל, לא יוכל להיכנס למוסד החינוכי. היעדרותו תיחשב כהיעדרות שאינה מוצדקת וככזו שאינה מזכה בקבלת שכר עבודה", נכתב במכתב שיצא הבוקר.

"מובהר כי לאור החלטת הממשלה מיום 2021.9.20, בנקודת הזמן הזו ועד להודעה מעדכנת, אין להוציא עובד כזה לחופשה ללא תשלום, ויש לפעול בהתאם למתווה המפורט להלן, שמטרתו לאפשר תקופת הסתגלות עם כניסתן של התקנות לתוקף, מתוך שאיפה להביא לתפקוד מיטבי של מערכת החינוך ולכך שכל עובדי ההוראה ישתלבו בעבודתם, תוך קיום הוראות התקנות". 

צרו איתנו קשר *5988