"קל להיות ירוק"? בריטניה עלתה על גל הנפקות ה-ESG הסביבתיות

בשבוע שעבר הנפיקה ממשלת בריטניה לראשונה אג"ח "ירוקה" - למימון פרויקטים הנלחמים בשינויי האקלים • ההנפקה שברה כמה שיאים היסטוריים: בהיקפה, בביקושים הגבוהים וב"פרמיה הירוקה" שנחסכה בעלויות המימון ביחס לאג"ח סטנדרטיות • מבט אל המנפיקים וסוגי המכשירים המצטרפים לטרנד המימון הסביבתי

ר''מ בריטניה ג'ונסון מתיידד עם כדור הארץ / צילום: Reuters
ר''מ בריטניה ג'ונסון מתיידד עם כדור הארץ / צילום: Reuters

תחום ה-ESG (ראשי תיבות של Environmental, Social, Governance) המתחשב בשיקולים סביבתיים, חברתיים וממשל תאגידי בקבלת החלטות השקעה, הופך במהירות למרכזי בשוקי ההון. ועל רקע משבר האקלים המתעצם, את קדמת הבמה מקבלים השיקולים הסביבתיים.

זה מתבטא בהסטת מימון לאפיקים חדשים, יצירת מכשירים חדשים ושינוי באפשרויות ובעלויות המימון למנפיקים רבים.

המכשיר המוביל כיום בתחום ה-ESG הינו "אג"ח ירוקות". אלה מיועדות למימון פרויקטים שמטרתם מלחמה בשינויי האקלים, כדוגמת פיתוח אנרגיה מתחדשת והפחתת זיהומי פחמן.

לפי נתוני ה-Climate Bonds Initiative, ארגון בינלאומי לפיתוח שוק אג"ח הקיימות, במחצית הראשונה של 2021 הונפקו יותר מ-200 מיליארד דולר של אג"ח ירוקות, קרוב לסכום שהונפק בכל 2020. לפי הערכות, כבר ב-2023 היקף ההנפקות השנתי יהיה מעל טריליון דולר.

מוכנות של משקיעים לוותר על תשואה ועל "פרמיית נזילות"

בשבוע שעבר הנפיקה לראשונה בהיסטוריה ממשלת בריטניה אג"ח ירוקה, בהיקף 10 מיליארד ליש"ט, לתקופה של 12 שנים, ושברה בכך כמה שיאים היסטוריים.

ראשית, זו הנפקת האג"ח הירוקה הגדולה מעולם (השיא הקודם היה שייך לאיטליה, שהנפיקה 8.5 מיליארד אירו במרץ השנה). שנית, ההנפקה זכתה לביקושי שיא עבור אג"ח ממשלת בריטניה - יותר מ-100 מיליארד ליש"ט, כאשר 17% מההזמנות בהנפקה הגיעו ממשקיעים זרים, לעומת 10% בהנפקות רגילות. הדבר ממחיש כיצד אג"ח ירוקה מגדילה ומגוונת את הביקושים ביחס לאג"ח רגילות.

שלישית, האג"ח הונפקה בתשואה נמוכה במיוחד של 0.875% בלבד, כ-2.5 נקודות בסיס פחות מאג"ח ממשלתית רגילה ל-12 שנים. זוהי "הפרמיה הירוקה" הגבוהה ביותר שהושגה בהנפקת אג"ח ירוקה, שיצרה לממשלת בריטניה חיסכון של 28 מיליון ליש"ט בעלויות המימון לאורך חיי האיגרת.

 
  

עובדה זו מלמדת על מוכנות המשקיעים לוותר על חלק מתשואה נמוכה ממילא בסביבת ריבית אפסית, ומפיגה חששות כי משקיעים ידרשו "פרמיית נזילות" באג"ח ירוקות, לאור השונות שלהן מהאג"ח הסטנדרטיות (שבעבר הרתיעו חלק מהמנפיקים). ניתן להניח שבסביבת ריביות גבוהה יותר בעתיד, פערי התשואות לטובת האג"ח הירוקות יהפכו למשמעותיים עוד יותר.

רק לאחרונה התבטא ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, ביחס לשינויי האקלים המאיימים על כדור הארץ במסגרת אסיפה כללית של האו"ם. ג'ונסון הזכיר את קרמיט הצפרדע מתוכנית הטלוויזיה המיתולוגית "החבובות", ששר "לא קל להיות ירוק", כאשר סתר את דבריו של קרמיט ואמר בנאומו כי "דווקא קל להיות ירוק". 

ירוקות גם מבפנים? לא תמיד 

בריטניה אינה חלוצה בשוק האג"ח הירוקות הממשלתיות. עשרות מדינות כבר הנפיקו כאלו - המובילה בהן היא גרמניה שהנפיקה כמה סדרות במח"מים שונים. בשבוע שעבר הנפיקו לראשונה גם ספרד ואפילו סרביה, ובתחילת ספטמבר פרסמה הנציבות האירופית תוכנית ענק להנפקות אג"ח ירוקות על ידי האיחוד האירופי, בהיקף 250 מיליארד אירו עד סוף 2026.

המשך הגידול בהנפקות אלה לתקופות שונות, צפוי ליצור "עקום אג"ח ממשלתיות ירוקות", לצד עקום הממשלתיות הסטנדרטיות. כך יינתן שיקוף ברור של החיסכון בעלויות המימון באג"ח ירוקות לתקופות שונות, שיהווה תימוכין נוסף לפיתוח השוק.

לצד התפתחות השוק, ראוי לציין גם הסתייגויות וביקורות. ראשית, לצד הצמיחה המרשימה, הסכומים המגויסים באג"ח ירוקות מהווים עדיין "טיפה בים" למול הסכום שיידרש לעצור את ההתחממות הגלובלית, אשר לפי Morgan Stanley עשוי להגיע ל-48 טריליון דולר, יותר ממחצית התוצר הגולמי העולמי.

שנית, אג"ח ירוקות לא בהכרח מקדמות פרויקטים ירוקים, אלא רק "צובעות" מימון ספציפי עבורם. ממילא, הממשלות קובעות מלכתחילה תקציב ויעדים להשקעה, ורק לאחר מכן את תוכניות הנפקות האג"ח הנובעות מכך. להמחשה, ממשלת בריטניה צפויה להנפיק השנה אג"ח ממשלתיות בסכום של 253 מיליארד ליש"ט, כך שההנפקות הירוקות יהוו פחות מ-6% מסך הנפקות האג"ח שלה.

מהאמור נובעת טענה נוספת, בעייתית במיוחד: מנהלי ההשקעות פוגעים בתשואה למשקיעים בהנפקות ירוקות, ללא הצדקה מספקת.

יעדים מאתגרים שעלולים לגרור סנקציות

ונשוב לצד הביקוש: הביקושים הגבוהים לאג"ח ירוקות והמוכנות לוותר על תשואה, נובעים בין היתר מלחץ כבד על מנהלי ההשקעות בעולם לפעול נגד שינויי האקלים.

היוזמה המובילה כיום היא Net Zero Asset Managers, שבמסגרתה כ-128 מנהלי השקעות מהמובילים בעולם, המנהלים יחדיו כ-43 טריליון דולר (כמחצית מהנכסים המנוהלים גלובלית), התחייבו כי תיקי ההשקעות בניהולם יקיימו נטו אפס פליטות פחמן עד 2050 ויעמדו ביעדי ביניים מאתגרים עד 2030.

מנהלי ההשקעות נדרשים להראות שמאחורי ההבטחות עומדות גם החלטות השקעה. שכן, אם יכשלו מלעמוד ביעדים אלה, והצהרותיהם יתבררו ככוזבות ("Green Washing"), הם עלולים לסבול מסנקציות רגולטוריות ופגיעה במוניטין.

להמחשה, באוגוסט האחרון פורסם כי זרוע ניהול ההשקעות של דויטשה בנק, DWS, נמצאת תחת חקירות בארה"ב ובגרמניה בגין מצגי שווא בנוגע להיקף השקעותיה בתחום ה-ESG. הפרסום הוביל לצניחת המניה ב-13% ולנזק תדמיתי עצום.

עקב כך, מנהלי ההשקעות מפעילים לחצים כבדים על חברות להפחית זיהומים בפעילותן ולהתחייב על יעדי אפס פליטות בעתיד. אחרת, הם מאיימים למכור את ניירות הערך שלהן ולא להשתתף בהנפקות. לכן, חברות שלא יפעלו להפחית זיהומים ולעמוד ביעדים, עלולות לחוות צמצום מהותי במקורות המימון וייקור משמעותי בעלויות.

לא בכדי, המנפיקים המשמעותים ביותר של אג"ח ירוקות הם חברות ריאליות וגופים פיננסיים, בעוד שאג"ח ממשלתיות מהוות רק כעשירית מהשוק.

לצד האמור, מכיוון שלחברות רבות אין פרויקטים ירוקים רלוונטיים, לדוגמה בשל תחומי פעילות מזהמים, מתפתחות אג"ח ESG חדשניות נוספות, שלצד האג"ח הירוקות היוו כ-20% מהנפקות האג"ח העולמיות במחצית הראשונה השנה.

דוגמה מובהקת למגמה הן אג"ח הצמודות ליעדי קיימות, שהתמורה בהנפקתן אינה מוגדרת למימון פרויקט ספציפי, אלא הן מחייבות את המנפיק לעמוד ביעדים מוגדרים מראש, כגון צמצום פליטות, אחרת ישלם תוספת תשואה. מכשירים חדשניים אלה מאפשרים למנפיקים "מזהמים" לגייס מימון, ואף בתנאים מועדפים, לצורך התמודדות עם תהליכי הפחתת זיהום בפעילותם והשלכות משבר האקלים.

מתי בישראל "יראו ירוק"?

במבט מקומי, לדעתנו, הצלחת הנפקות האג"ח הממשלתיות הירוקות בעולם צריכה להוות "קריאת השכמה" גם למשרד האוצר בישראל. ראוי שבדומה למדינות המנפיקות, גם ישראל תגבש ותפרסם מדיניות השקעות ירוקות, אשר תגדיר יעדים ופרויקטים פוטנציאליים ותהווה בסיס להנפקת אג"ח ממשלתיות מתחשבות. אלה עשויות לספק דחיפה הכרחית לחברות ישראליות רבות לגיוס מימון ירוק בפרט, ובתחום ה-ESG בכלל, תוך הוזלת עלויות המימון.

הכותבים הם מנכ"ל ומנהלת בחברת הייעוץ הפיננסי Complex. הגורמים בכתבה עשויים להשקיע בניירות ערך ו/או מכשירים, לרבות אלו שהוזכרו בה. האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם

צרו איתנו קשר *5988