בלב הסערה: מגדל מאשרת שכר שנתי של 3.4 מיליון שקל ליו"ר רון-טל

בתחילת נובמבר תכונס אסיפה מיוחדת לאישור תנאי יו"ר מגדל ביטוח יפתח רון-טל • באסיפה יצביעו על העלאת עלות השכר החודשי של רון-טל לכ-3.4 מיליון שקל בשנה - מדובר בתנאים דומים לשל היו"ר הקודם מוטי רוזן, שנאלץ לעזוב את תפקידו לאחר שבועות ספורים בלבד

יפתח רון-טל / צילום: רוני שיצר
יפתח רון-טל / צילום: רוני שיצר

ברקע החלטת הממונה על שוק ההון, ד"ר משה ברקת, לחייב את דירקטוריון חברת הביטוח מגדל לבטל את הקפאת מינוי המנכ"ל שעליה הורה בעל השליטה שלמה אליהו, בחברת הביטוח הודיעו על כינוס אסיפה מיוחדת לאישור תנאי היו"ר יפתח רון-טל. 

האסיפה תתקיים בתחילת נובמבר, ובה יצביעו על העלאת עלות השכר החודשי של רון-טל לכ-3.4 מיליון שקל בשנה. מדובר בתנאים דומים לשל היו"ר הקודם מוטי רוזן, שנאלץ לעזוב את תפקידו לאחר שבועות ספורים בלבד. רון-טל יקבל 238.5 אלף שקל בחודש וכן הוצאות נלוות. 

עלות השכר של רון-טל, שמונה לתפקיד באוגוסט, תהיה 1.4 מיליון שקל לשנת 2021, ו-3.4 מיליון שקל על 2022. 

בנוסף, הוא יהיה זכאי להפרשות סוציאליות בהתאם למקסימום האפשרי, במסגרתן יהיה זכאי להפרשות מעסיק מחברת הביטוח לתגמולים בשיעור של 6.5% מהמשכורת, להפרשות לפיצויי פיטורין בשיעור 8.33% מהמשכורת, לכיסוי אובדן כושר עבודה כמקובל במגדל ביטוח, ולהפרשות עבור קרן השתלמות עד לתקרה המותרת לצרכי מס. הוא יהיה זכאי גם לרכב והוצאות נלוות, אך לא יהיה זכאי למענק שנתי משתנה.

על פי ההסכם, כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההתקשרות בהודעה מוקדמת שתקופתה משתנה בהתאם לתקופות אכשרה שנקבעו: במהלך חצי השנה הראשונה לכהונה - שלושה חודשים, במהלך חצי השנה השנייה לכהונה - ארבעה וחצי חודשים, לאחר מכן - תשעה חודשים. מגדל ביטוח רשאית להפסיק את כהונתו של רון-טל לפני תום תקופת ההודעה המוקדמת, ובלבד שישולמו לו כל התשלומים והזכויות הנלוות גם בגין התקופה בה ויתרה על שירותיו ועד לתום תקופת ההודעה המוקדמת.

"כמנכ"ל החברה ויו"ר דירקטוריון מגדל ביטוח, שהינה החברה העיקרית בקבוצה, רון-טל יהיה שותף בהובלה של מרבית ההחלטות העסקיות והמשמעותיות של הקבוצה, גיבוש האסטרטגיה שלה, פיתוח עסקיה, לרבות כניסה לתחומי פעילות חדשים, ומכאן מרכזיותו בהצלחת קבוצת מגדל", נימקה ועדת התגמול של מגדל את התגמול של מנכ"ל חברת האחזקות ויו"ר חברת הביטוח.

עוד הוסבר כי עיקר פעילותה של החברה הוא היותה חברת האם של מגדל ביטוח. בהתאם, תפקידו העיקרי של רון-טל יהיה יו"ר דירקטוריון מגדל ביטוח, לכך יוקדש מרבית זמנו ומרצו והתוספת לתפקידו ואחריותו, בשל תפקידו כמנכ"ל החברה, צפויה להיות משנית לתפקידו במגדל ביטוח.

"תנאי תגמולו של רון-טל על פי ההסכם הינם ראויים בהתחשב בהשכלתו, בכישוריו, במומחיותו ובניסיונו הניהולי הרב של רון-טל בתפקידים הבכירים בהם כיהן. הניסיון העשיר והמגוון שצבר רון-טל הינם בעלי ערך רב לקבוצת מגדל ולהצלחתה העסקית", הוסבר.

בחברת הביטוח מתקשים למנות מנכ"ל חדש בעקבות המאבקים בין בעל השליטה בחברה, שלמה אליהו, המחזיק בכ-64.3% ממניות חברת האחזקות השולטת בחברת הביטוח, ובין היו"ר החדש, יפתח רון-טל, שמונה על ידי אליהו עצמו רק לפני פחות מארבעה חודשים.

המתיחות בין אליהו לרון-טל אינה רק על זהות המנכ"ל הבא. בשנתיים שבהן כיהן המנכ"ל רן עוז בתפקיד הוא הסיט את מיקוד הפעילות של מגדל מביטוח לעולם ההשקעות והפיננסים. הכיוון שאליו פנתה מגדל הוכיח את עצמו כשהחברה רשמה במחצית הראשונה של 2021 רווח כולל של 550 מיליון שקל, והיא נסחרת סביב 5 מיליארד שקל, כשלפניה רק הפניקס והראל, אחרי שנים לא קלות שבהן נחלש מעמדה בעולם הביטוח.

צרו איתנו קשר *5988