פנסיה | בלעדי

לאחר הפרסומים בגלובס: ברקת שם סוף למשיכות הכספים המפוקפקות מהפנסיה

הממונה על שוק ההון באוצר פרסם היום טיוטת חוזר על מנת לעצור את תופעת משיכות הפנסיה ללא התפטרות ממקום העבודה תמורת עמלה גבוהה • לפי הטיוטה, כמו בקרן פנסיה חדשה, גם בקופת גמל לא יהיה ניתן למשוך כספים כל עוד לא נותקו יחסי העובד-מעביד בין העמית למקום העבודה

הממונה על שוק ההון, ד''ר משה ברקת / צילום: יוסי זמיר
הממונה על שוק ההון, ד''ר משה ברקת / צילום: יוסי זמיר

הממונה על שוק ההון, ד"ר משה ברקת, פרסם היום (ג') טיוטת חוזר לתיקון התקנון התקני של קופות הגמל, על מנת להלחם בתופעת משיכת הכספים "ללא צורך בהתפטרות". תופעה אותה חשפנו בגלובס, והתרענו על נזקיה לציבור. הנוהג נוצר לאחר שבתקנון האחיד של קרנות הפנסיה החדשות נאסרה משיכת תגמולים לפני שנותקו יחסי עובד מעביד, ולמעשה הפרקטיקה עוקפת את האיסור, תמורת עמלה שמנה של 500 שקל פתיחת תיק ו-8%-15% מהכספים שמגיעים לבנק, זאת בתוספת מיסוי מקסימלי של כ-35% על המשיכה, ותוך פגיעה בקצבה העתידית ובכיסויים הביטוחיים בקרן.

"לאחרונה התפתח נוהג פסול בשוק החיסכון הפנסיוני לפיו בעלי רשיון וכן גורמים אחרים שאינם בעלי רשיון מפרסמים הודעות לציבור הרחב ואף משדלים חוסכים בדרכים שונות 'להשיג כסף קל ומהיר' באמצעות העברת צבירת החיסכון הפנסיוני שלהם מקרן פנסיה לקופת גמל לחיסכון, כך יתאפשר להם לבצע משיכה של כספי התגמולים למרות שלא נותקו יחסי עובד ומעסיק, וזאת תוך פגיעה בלתי הפיכה בחיסכון הפנסיוני של אותם חוסכים, שנוסף על כך משלמים, בידיעתם או שלא בידיעתם, את המס המירבי הכרוך במשיכה שלא כדין. יצויין כי נוהג זה נוגד באופן מפורש את תכלית החיסכון הפנסיוני שמטרתו הבטחת קיומה של קצבת זקנה חודשית בעת פרשה, ובקרן פנסיה גם רכישת כיסויים ביטוחיים לנכות ושארים..... נוהג זה הינו על פי רוב בניגוד לאינטרס של החוסכים שבמקרים רבים אינם כלל מבינים את ההשלכות החמורות של משיכת הכספים. לא זו אף זו, בעשותם כן, פועלים בעלי הרשיון על פניו בניגוד לחובות האמון והזהירות החלות עליהם על פי הוראות הדין".

בשל כך, על מנת לא לאפשר את התופעה, מתקן ברקת את התקנון התקני של קופות הגמל, כך שכמו בקרן פנסיה חדשה, גם בקופת גמל לא יהיה ניתן למשוך כספים כל עוד לא נותקו יחסי העובד-מעביד בין העמית למקום העבודה.

צרו איתנו קשר *5988