בזן הפרו את היתר הרעלים, גרמו לשריפה וישלמו קנס של 895 אלף שקל

המשרד להגנת הסביבה הטיל עיצום כספי על חברת בזן בגין הפרה של תנאי היתר הרעלים, שהובילה לפיצוץ ולשריפה מקומית במפעל בחודש מאי 2018 • לפי המשרד, אירוע שפך חומרים מסוכנים טופל באופן לקוי ובניגוד להיתר הרעלים של הסביבה

מפעל בזן במפרץ חיפה / צילום: בר - אל
מפעל בזן במפרץ חיפה / צילום: בר - אל

בעקבות הפרות סביבתיות: המשרד להגנת הסביבה הטיל עיצום כספי על חברת בזן בסך 895 אלף שקל. זאת, בגין הפרה של תנאי היתר הרעלים, שהובילה לפיצוץ ולשריפה מקומית במפעל בחודש מאי 2018. לפי המשרד להגנת הסביבה, אירוע שפך חומרים מסוכנים טופל באופן לקוי ובניגוד להיתר הרעלים של הסביבה, וכך נגרמו פיצוץ ושריפה מקומית באחד ממתקני המפעל לפני כשלוש שנים.

האירוע החל בדליפה של נפטא, חומר מסוכן ודליק ביותר העלול לגרום לסרטן והמזיק בשאיפה, במגע עם העור ובבליעה. הדליפה החלה כתוצאה מכשל במשאבה והזרמתו לבור מאצרה בשטח המפעל. כתוצאה מהאירוע נוצר ענן אירוסול באזור המשאבה, אשר בהמשך, ובעקבות התנהלות המפעל, התפוצץ וגרם לשריפה.

אחת מדרישות היתר הרעלים של המפעל מחייבת את החברה לפעול בהתאם לגיליון הבטיחות. בגיליון הוראות הבטיחות של החומר מצוין מפורשות כי בעת אירוע שפך או דליפה מסוג זה, יש להרחיק מקורות הצתה אפשריים או כל גורם אחר להתלקחות ובכלל זה מקורות חום וחשמל סטטי, ולספוג את החומר על גבי חול, חומר מינרלי או שרוולי ספיגה.

בתחקיר האירוע שביצע המשרד להגנת הסביבה עלה כי למרות זאת, עובדי המפעל פעלו בניגוד להנחיות ובמקום לספוג את החומר, החלו להפעיל זרנוקי מים, במטרה לפנות את הנוזל לעבר בור ניקוז נוזלים - פעולה אשר על-פי חוות-דעת של רשות הכבאות הובילה בסבירות רבה להיווצרות חשמל סטטי וכתוצאה מכך לפיצוץ ולשריפה.

בעקבות הפרה זו, אותה מגדירים במשרד להגנת הסביבה כ"הפרה בוטה" של דרישות היתר הרעלים, שהובילה להתרחשות אירוע חומרים מסוכנים, זימן מנהל מחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה, שלמה כץ, את החברה לשימוע.

בהליך השימוע שנערך לחברה, שינתה החברה את גרסתה ומסרה כי השריפה התרחשה בעקבות חשיפת החומר למקור חום. בנוסף טענה החברה כי מקור ההצתה היה חום שנפלט מקטע חשוף של צינור קיטור העובר בתחתית הבור, שבו אירע האירוע, שגרם לחימום אדי הדלק עד לטמפרטורת הצתה עצמית של החומר.

מבירור שערכו נציגי המחוז בעקבות שינוי הגרסה עלה כי חשיפה זו למקור חום אירעה בעקבות הסרת הבידוד שנעשתה על-ידי החברה, בעקבות דליפה בקו הקיטור. מצירוף כל הגרסאות עלתה הפרה חמורה של תנאי היתר הרעלים, שכן על-פי כל אחד מהתרחישים בנפרד ובצירופם יחד עולה כי החברה הפרה את תנאי היתר הרעלים: לא התבצעה ספיגה של החומר כנדרש; העובדים חשפו את החומר למקורות הצתה אפשריים של חשמל סטטי ולמקור חום. כמו כן, התנהלותה זו של החברה היא שהובילה להסלמת האירוע ולהתרחשות הפיצוץ והשריפה.

לאור ההפרות הרבות של דרישות גיליון הבטיחות - שגרמו לסיכון חמור, הן מעצם התרחשות השריפה והן בשל טיב החומר המעורב - הטיל כעת סמנכ"ל פיקוח ואכיפה במשרד עיצום כספי בסך 895 אלף שקל על החברה.

צרו איתנו קשר *5988