שפיר וג'נריישן קפיטל ישלמו למקורות 909 מיליון שקל עבור מתקן ההתפלה באשדוד

לאחר הליך מכרזי ארוך, ישלמו החברות עבור המתקן שנחשב לאחד הגדולים בארץ • לראשונה כל חמשת מתקני ההתפלה בישראל – בידיים פרטיות

מתקן התפלה מקורות אשדוד / צילום: אלבטרוס צילומי אוויר
מתקן התפלה מקורות אשדוד / צילום: אלבטרוס צילומי אוויר

קרן התשתיות הבורסאית ג'נריישן  וענקית התשתיות שפיר הנדסה , רוכשות את מתקן ההתפלה באשדוד, אחד הגדולים בישראל, מידי מקורות. השתיים ישלמו 909 מיליון שקל - סכום גבוה בהרבה מההערכות הראשוניות הפנימיות במקורות למתקן. מדובר במתקן שמתפיל כ-100 מיליון קוב מי ים בשנה, כשישית מסך כמות המים המותפלת כיום בישראל. עם השלמת העסקה, כל חמשת מתקני ההתפלה העיקריים בישראל יהיו בידיים פרטיות.

חלקה של שפיר הנדסה, הנשלטת על-ידי ארבעת האחים שפירא, עומד על 54% בעוד שג'נריישן, אותה מובילים יוסי זינגר וארז בלשה, רוכשת 45% מהמתקן באמצעות החברה הבת GES. לפי ההסכם בין השתיים, זכויות הצבעה שלהן ברוכשת יהיו שוות.

מתקן ההתפלה באשדוד שהוא תשתית לאומית, הוקם במסגרת הסכם זיכיון B.O.T על-ידי מקורות ייזום ומופעל על ידה. כחלק מההסכם של החברה מול רשות המים, המדינה מתחייבת לרכוש ממפעילי המתקן מים בתעריף קבוע מראש של 2.4 שקל למ"ק. לאור הצמדות שונות המחיר נכון למועד הגשת ההצעה במכרז היה מעט גבוה יותר ועמד על 2.46 שקל למ"ק, שישולמו עד לסוף תקופת הזיכיון, קרי דצמבר 2038.

לפי נתוני המתקן, ההכנסות שלו בשנת 2020 הסתכמו בכ-162 מיליון שקל, והרווח התפעולי עמד על 12.2 מיליון שקל. המתקן, שעלות בנייתו עמדה על כ-1.5 מיליארד שקל, נושא חוב פיננסי של כ-1 מיליארד שקל נכון לסוף 2020, ובקופת החברה קיימים 227 מיליון שקל, המיועדים לביצוע עבודות במתקן.

"פתרון שימלא את כלל הצרכים האנרגטיים" 

גורמים בשוק התשתיות תהו מדוע שילמו הרוכשות מחיר שנחשב גבוה מההערכות המוקדמות עבור המתקן. את הסיבה המרכזית לכך ניתן כנראה לראות בעיניים. במרחק כמה עשרות מטרים מהמתקן ממוקמת תחת הכוח IPP שורק, שבחלק ממנה מחזיקה רפק אנרגיה שבשליטת ג'נריישן קפיטל.

מה הקשר בין תחנת הכוח למתקן ההתפלה? תנאי המכרז של מתקן ההתפלה כוללים אפשרות להקמת תחנת כוח בחצר שלו בתקופת זיכיון שתעמוד על המוקדם מבין 20 שנים ממועד הפעלתה או 25 שנים ממועד החתימה בפועל על הסכמי המכרז ("מועד החתימה").

לא מדובר בתנאי על הנייר, היות ששפיר כבר הודיעה כי "בכוונת הקבוצה לפעול למימוש אפשרות זו במטרה להקים פתרון אנרגטי שימלא את כלל הצרכים האנרגטיים של המתקן באופן עצמאי ואף יאפשר מכירת חשמל לגופים נוספים". קיומה של תחנת כוח סמוכה שפועלת ומחוברת לתשתיות, שיכולה להתחבר לתחנה החדשה שתוקם בחצר מתקן ההתפלה, עשויה להיות בדיוק הדבר שעשוי להוות מכפיל ערך מעבר לרכישת מתקן ההתפלה עצמו.

למכרז שקיימה חברת מקורות למתקן ההתפלה ניגשו תחילה חמש חברות, אך רק קבוצת שפיר-ג'נריישן וחברת IDE נשארו במרוץ לשלב המתקדם יותר. בהודעה שפרסמה מקורות נכתב כי, את ההחלטה על הזכייה קיבלה ועדת המכרזים המיוחדת המשותפת לחברה ולמקורות פיתוח וייזום בע"מ. כן נכתב כי כשליש מהתמורה תשולם למדינה "בהתאם להסכמות בין הצדדים".

"סגירת מעגל וסוג של מתנת פרידה" 

בהודעת אגף החשב הכללי באוצר, נמסר כי, "הליך המכירה בוצע כחלק מהרפורמה הארגונית שאושרה בממשלה לפני כשנתיים, והיא צפויה לחזק את מבנה ההון של החברה. היציאה למכרז נרשמה בתחילת 2020 לאחר עבודה מאומצת ומשותפת של חברת מקורות עם נציגי החשב הכללי, רשות המים והגורמים המממנים, כאשר מי שהוביל מטעם מקורות את הליך ההחלטה על המכירה והמו"מ מול הגורמים הפיננסים הוא יו"ר דירקטוריון מקורות היוצא מרדכי מרדכי".

יו"ר דירקטוריון חברת מקורות, מרדכי מרדכי מסר: "מבחינתי מדובר בסגירת מעגל, וסוג של מתנת פרידה שאני משאיר לחברת מקורות כשהיא נמצאת במקום נכון יותר, מדויקת יותר בפעילותה, ופנויה לקדם פרויקטים לפיתוח משק המים בישראל. כשהגעתי לחברה גורלו של המתקן לא היה ברור, ומציאת פשרות בין הגופים המממנים, היזמים קבלן ההקמה וגורמי הממשלה - כאלו שהובילו בסופו של יום למכירה המוצלחת של המתקן - היוו אתגר של ממש. התמורה בעד המכירה תתרום לאיתנותה הפיננסית של מקורות ותושקע חזרה בפיתוח משק המים".