כפל מס | דעה

היטל שצ"פ הוא כפל מס המעשיר את קופת העירייה

היטל על שטח ציבורי פתוח, שמוטל בנוסף להיטל השבחה, יוצר אפליית מס בין הנישומים, בהתאם לברשות המקומית אליה הם משתייכים

בנייה באשדוד. רשויות רבות חוקקו חוק עזר בעניין השצ''פ, אבל המשיכו לגבות היטל השבחה
בנייה באשדוד. רשויות רבות חוקקו חוק עזר בעניין השצ''פ, אבל המשיכו לגבות היטל השבחה

בעשור האחרון החלו רשויות מקומיות רבות לחוקק חוקי עזר לשטחים ציבוריים פתוחים (שצ"פ), המאפשרים להם לחייב בעלי נכסים בהיטל שצ"פ, וזאת בנוסף להיטל השבחה והיטלי הפיתוח המוכרים, כמו היטל סלילה או היטל מדרכות ותיעול. הדבר מאפשר לרשויות להכניס יותר כסף לקופתן לצורך מימון ופיתוח שטחים ציבוריים חדשים ברחבי העיר. לא מעט רשויות מקומיות העבירו את חוק העזר הזה, ביניהן חיפה, רחובות, באר שבע, עכו, אשדוד, ראשון לציון ועוד. יש לציין שישנן רשויות רבות שבחרו שלא לחוקק חוקי עזר לשצ"פ ובהתאם לכך לא גובות את ההיטל.

שצ"פ הינו שטח אשר בבעלות הרשות המקומית, בייעוד תכנוני של "שטח ציבורי פתוח", אשר יכול לשמש לצורך הקמת גינת משחקים ציבורית, מדשאות, מתקני ספורט, מסלולי הליכה, כיכר עירונית ועוד.

היטלי פיתוח: יש להדגיש כי היטלי הפיתוח, בשונה מארנונה, מחייבים זיקה בין החיוב בהיטל לבין טובת ההנאה של בעל הנכס מהתשתית שתיבנה. לפיכך נקבע, כי רשות מקומית מוסמכת לגבות היטלי פיתוח, בין היתר, בתנאי שהסכומים שייגבו ישמשו לפיתוח ולא סתם להעשרת קופת העירייה.

דרישת החיוב בהיטל שצ"פ מתגבשת בעת הקמת השטח הציבורי שבעל הנכס יכול ליהנות ממנו, בעת בנייה חדשה או תוספת בנייה בנכס קיים. לרשות המקומית קיימת אפשרות גם לחייב את בעל הנכס בעת מכירת הנכס, בזמן שהנכס מקבל אישור עירייה להעברתו במרשם המקרקעין (אישור בדבר היעדר חובות).

היטל השבחה: במקביל להיטל השצ"פ, הרשויות המקומיות מחייבות גם בהיטל השבחה, שהוא תשלום אשר מוטל על בעל הזכויות בנכס מכוח חוק התכנון והבנייה. ההיטל משולם בגין אישור תוכנית, מתן הקלה, או התרת שימוש חורג. שיעורו של ההיטל הוא מחצית משווי ההשבחה. תשלום היטל השבחה אינו חייב להיות מיידי וניתן לשלמו לא יאוחר ממועד מימוש הזכות במקרקעין שהושבחו. במילים אחרות, ההיטל משולם לרשות המקומית כאשר בעל הנכס "נפגש עם הכסף".

עד לחקיקת חוקי עזר מקומיים לשצ"פ, מומן פיתוח השטחים הציבוריים מתשלומי היטל ההשבחה וזאת מכח הגדרת יעוד ההיטל, בהתאם להוראות חוק התכנון והבנייה. רשויות מקומיות רבות כלל לא חוקקו חוק עזר לשצ"פ והיה ברור שמקור המימון הוא מהיטל השבחה. עם הזמן, רשויות מקומיות החלו לחוקק חוק עזר לשצ"פ אבל במקביל הן ממשיכות לגבות גם היטל השבחה באותו שיעור (מחצית מההשבחה), והדבר יוצר חוסר אחידות ואפליה בין נישומים בנושא גביית היטלים, אשר מעשירים את קופת העירייה. היטל השצ"פ יצר בפועל "כפל מס", כאשר שני היטלים מיועדים על פי חוק לממן את אותו פיתוח.

חקיקת חוקי עזר לשצ"פ ומתן אפשרות לרשויות המקומיות לגבות היטל שצ"פ ללא הפחתה בהיטלי ההשבחה, הם בלתי סבירים ויוצרים אפליית מס בין נישומים, כאשר האחד נדרש לשלם היטל השבחה והיטל שצ"פ והאחר משלם רק היטל השבחה. אפליה זו נגועה בחוסר סבירות ומביאה בהכרח להעשרת קופת הרשויות ולא לתכלית פיתוח השצ"פים.

הכותב יועץ במשרד כץ, גבע, איצקוביץ (KGI) המתמחה במיסוי מוניציפלי