היום נכנס לתוקף צו איסור הלבנת הון במטבעות קריפטו. איך זה ישפיע עליכם?

כניסת הצו לאיסור הלבנת הון מסדירה העברה של רווחים מהשקעה במטבעות דיגיטליים לתוך המערכת הבנקאית בישראל • כך תעשו את זה נכון

הצו לאיסור הלבנת הון יאפשר להעביר רווחים מקריפטו למערכת הבנקאית / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי
הצו לאיסור הלבנת הון יאפשר להעביר רווחים מקריפטו למערכת הבנקאית / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

הבוקר (א') נכנס לתוקף צו איסור הלבנת הון נותני שירותים פיננסיים שיחול על כל נותני השירותים החדשים: חברות פינטק, נותני אשראי וחברות קריפטו. במסגרת הצו, גופים שנותנים שירותים אלו יוכפפו לחובות הקבועות בו, על מנת למנוע אפשרות של הלבנת הון או מימון טרור באמצעותם. למעשה, כניסת הצו לתוקף פותחת פתח למתן רישיון פעילות קבוע לגופים העוסקים במטבעות דיגטליים. עם זאת, הרגולטור אחראי, הממונה על רשות שוק ההון, עדיין נמצא בתהליך בדיקה של גופי קריפטו שונים שהגישו בקשה לקבלת רישיון.

צו איסור הלבנת הון קובע הוראות לעניין זיהוי ואימות של מקבל שירות ולביצוע הליך הכרת הלקוח, קיום חובת דיווח לרשויות המפקחות על פעילות מקבלי השירות ובכלל זה דיווחים על פעילות רגילה ועל פעילות בלתי רגילה ועל אירועים חריגים אצל נותן השירות, הוראות לעניין בקרה וניטור של סיכונים, הוראות לניהול רישומים ולשמירת מסמכים ועוד. הצו מונה תנאים שונים לפתיחת חשבונות עם זיהוי הלקוח מרחוק, כך שמיזמי פינטק יוכלו ביתר קלות לפעול ללא צורך לפגוש את הלקוח פנים מול פנים.

בנוסף, קבועות בצו הוראות לעניין העברה אלקטרונית של כספים ומטבעות דיגיטליים בישראל ומחוצה לה. במקביל לצו פרסמה רשות שוק ההון בעת האחרונה טיוטת חוזר לעניין ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור שחלה על כל נותני השירותים הפיננסיים שפעילותם מוסדרת בצו. הטיוטה משלימה את הוראותיו.

מעקב אחרי נתיב הכסף

בפועל, אם עד כה מי שהשקיע בקריפטו התקשה להעביר את הרווחים שלו למערכת הבנקאית, בגלל החשש להלבנת הון, כעת הבנקים יקבעו מדיניות סדורה שאמורה לאפשר את קבלת הכספים אם המסחר התבצע מול גופים שעומדים בדרישות הצו ולהם רישיון פעילות. הפועלים ולאומי כבר גיבשו מדיניות כזו, אשר דורשת אישורים של רו"ח, עורך דין או מומחה קריפטו, כי אכן המסחר התבצע בהתאם לכל דרישות צו הלבנת ההון, זאת בצירוף מסמכים המעידים על ההעברות.

"אם אתם סוחרים מול גופים בחו"ל, ואתם מעוניינים להכניס את הכסף בחזרה למערכת הפיננסית בארץ, מומלץ לסחור רק מול גופים להם יש רישיון והם נמצאים תחת פיקוח ועומדים בכללי רגולציית איסור הלבנת הון מטעם ה-FCA האנגלי או ה-BitLicense של NYSDFS", מציין תומר רביד, מנכ"ל ומייסד BloxTax, אשר עוסקת במתן שירותים רגולטוריים למשקיעי קריפטו.

אחד התנאים של הצו הוא מעקב אחרי נתיב הכסף - כלומר, מהיכן הוא הגיע, והיכן הוא היה בכל שלב בדרך. כאשר אתם סוחרים מול גופים מפוקחים, הדבר פשוט יותר, אך במסחר או בהעברות בין ארנקים יש להיות זהירים יותר: "תמיד מומלץ על שמירת תיעוד ההעברות. כתובות ארנקים, תיעוד מתאים. ובכלל - שמירה על ארנק נקי, כלומר ארנק שבו הכניסות והיציאות הם רק לגופים מפוקחים או ארנקים שונים של המשקיע עצמו. חשוב להבין, ההתייחסות לארנקים צריכה להיות כאילו היו חשבון בנק, לכן שווה להימנע מפעולות שלא הייתם מבצעים בחשבון הבנק שלכם", מציין רביד.

המסחר בעולמות הקריפטו עובר מהמטבעות הדיגיטליים הקלאסיים, לעולמות ה-NFT וה-DEFI, עם זאת, צריך להיות ערים לכללי המיסוי והלבנת ההון שחלים עליהם. "המרה של מטבעות הם אירועי מס - כולל רכישה של NFT עם מטבע קריפטו. בנוסף, גם פה כל הכללים של הלבנת הון חלים. האתגר הוא שרוב זירות המסחר ב-NFT וכמעט כל פרוטוקלי ה-DEFI אינם מקיימים נוהלי 'הכר את הלקוח'. לכן, מבחינת המערכת הבנקאית ישנו אתגר גדול לקבל כספים שמקורם בפעילות מהסוג הזה. אנחנו ממליצים למי שרוצה לסחור ב-DEFI וב-NFT לשמור על הפרדה מבנית בהשקעות שלו. לבצע את כל הפעילות מארנק דיגיטלי נפרד משאר הפעילות וזאת כדי לאפשר לפחות לחלק מהפעילות לעמוד בכללי איסור הלבנת הון", מציין רביד.