5 דברים שאתם צריכים לדעת על איזון אקטוארי

איך מנגנון האיזון האקטוארי שומר על יציבות קרנות הפנסיה, מה הקשר בינו לבין ערבות הדדית ואיך משפיע ריבוי תביעות בקרן על הזכויות שלכם? • הטיפ היומי

5 דברים על איזון אקטוארי / צילום: אפרת לוי
5 דברים על איזון אקטוארי / צילום: אפרת לוי

1) מנגנון איזון אקטוארי הוא מנגנון ששומר על יציבותן של קרנות הפנסיה החדשות. כל הקרנות מתנהלות בהתאם למנגנון הזה, והמשמעות היא שאם לקרן יש עודף של תביעות ביחס לנכסים שלה - למשל מתו הרבה אנשים, או הרבה אנשים חלו והגישו לקרן תביעה על אובדן כושר עבודה - מפחיתים לכל העמיתים את הזכויות בהתאם. ואותו דבר הפוך: אם יש לה מעט תביעות ביחס לנכסים - מעלים לכל העמיתים את הזכויות.

2) למנגנון קוראים גם "ערבות הדדית של החוסכים", או "התשואה הדמוגרפית של החוסכים". אם התשואה חיובית, לחוסכים יש יותר כסף, אם היא שלילית, מפחיתים את הכסף שצברו החוסכים. איך יודעים? בחלק העליון של הדוח הרבעוני והשנתי שאתם מקבלים מהקרן, ישנה טבלה תזרימית שמפרטת איזה סכומים הופקדו לקרן בתקופת הדוח ואיזה סכומים יצאו ממנה, ובהם גם הכסף בשל האיזון האקטוארי.

3) המנגנון קיים רק בקרנות פנסיה, שמתנהלות לפי תקנון של הקרן. ביטוחי מנהלים מתנהלים כחוזה ישיר שתנאיו מסוכמים בין חברת הביטוח לחוסך.

4) קרנות פנסיה קטנות שבהן עודף תביעות יכול להיות משמעותי מאוד עבור העמית, מחויבות לרכוש ביטוח חיצוני נגד סיכונים דמוגרפיים.

5) בטווח הארוך, התשואה הדמוגרפית בקרנות מאוזנות אמורה להתכנס ולא להשפיע על החוסך, בטווח הקצר, שינויים בקרן יוצרים תשואות חיוביות לפרקים, ושליליות לפרקים. חשוב להיות ערים למצבכם באופן יחסי: האם התשואה של הקרן שבחרתם חריגה לאורך זמן ביחס לקרנות האחרות בשוק, כפי שאלו מופיעות בפנסיהנט של משרד האוצר.