בנק ישראל: אופי מימון המטרו בעייתי ועלול לעכב את הפרויקט

בבנק ישראל הביאו את הדחייה בהפעלת אגרת הגודש כדוגמה לכך שקשה להסתמך על תקבולים כמקורות מימון לפרויקט הגרנדיוזי

אמיר ירון נגיד בנק ישראל / צילום: יונתן בלום
אמיר ירון נגיד בנק ישראל / צילום: יונתן בלום

בנק ישראל מתבטא נגד אופן מימון פרויקט המטרו שמוערך ב-150 מיליארד שקל, וכותב כי אי הוודאות לגבי היקף ההכנסות הייעודיות ומועד קבלתן עלולה לעכב את ביצוע הפרויקט.

"הקביעה בחוק כי המימון יתחלק באופן שווה בין ההכנסות הייעודיות לבין תקציב המדינה הכללי היא בעייתית, ועלולה לגרום לקשיים ופיגורים בביצוע הפרויקט ולפגיעה באיכות המטרו כשיופעל", כותב בנק ישראל, "כתוצאה מכך תואט גם היערכות המגזר העסקי למימוש התועלות מהמטרו".

הקושי שמתאר בנק ישראל נובע מכך שהמקורות הייעודים שנקבעו הם חדשים ברובם ולא ניתן לאמור את היקף התקבולים מהם. כדוגמה, הביאו בבנק ישראל את הדחייה של הפעלת אגרת הגודש.

בבנק ישראל מסבירים כי בתרחישים הסבירים המימון יצטרך להתבסס לאורך שנים רבות בעיקר על העברות מתקציב המדינה, שיוחזרו בעתיד באמצעות ההכנסות הייעודיות.
בבנק ישראל טוענים היעדר מקור תקציבי שוטף יביא לפריסה ארוכה יותר של משך הביצוע, לדחיית החתימה על שלב הביצוע הבא, או צמצום תכולת הפרויקט על חשבון עבודות הרחבה עתידיות שיבוצעו עם הפעלת המטרו.

לכן, בבנק ישראל מעדיפים כי במסגרת השלמת החקיקה ייקבע כי הממשלה תממן את ההוצאות הנדרשות לקידום הפרויקט בכל שנה, בסכום שיידרש כדי להשלים את התקבולים מההכנסות הייעודיות. כאשר המטרו יתחיל לפעול, כותבים בבנק ישראל, יסתיימו ההוצאות מתקציב המדינה אך ההכנסות הייעודיות ימשיכו להתקבל במשך שנים רבות בתקווה שישלימו את חלקן במימון ואולי אף ישאירו עודף.