מכרז קריית המודיעין בנגב: נדחה הערעור נגד זכיית שיכון ובינוי

כשנה וחצי לאחר שזכתה, בית המשפט העליון דחה את הערעור נגד זכיית שיכון ובינוי במכרז של משרד הביטחון להקמת והפעלת פרויקט קריית המודיעין של צה"ל בנגב בהיקף של מיליארדי שקלים • השופט יצחק עמית: אין בחשדות נגד שיכון ובינוי כדי להעיד על נורמת התנהגות של מתן שוחד בהתנהלות החברה בארץ

קריית המודיעין בנגב. מכרז בשווי של 11 מיליון שקל / הדמיה: שיכון ובינוי
קריית המודיעין בנגב. מכרז בשווי של 11 מיליון שקל / הדמיה: שיכון ובינוי

כשנה וחצי לאחר שזכתה, בית המשפט העליון דחה את הערעור נגד זכיית שיכון ובינוי במכרז של משרד הביטחון להקמת והפעלת פרויקט קריית המודיעין של צה"ל בנגב בהיקף של מיליארדי שקלים.

חברת שיכון ובינוי , בראשותו ובהנהלתו של תמיר כהן, זכתה ביולי 2020 במכרז לתכנון, הקמה, מימון ותפעול בסיס קריית המודיעין על שטח של כ-2,500 דונם באזור ליקית שבנגב. במסגרת זאת נקבע כי שיכון ובינוי תהיה זכאית "לתשלומים בסך של כ-11 מיליארד שקל".

את הערעור הגישה חברת שפיר שהפסידה בוועדת המכרזים והעלתה טענות רבות נגד זכיית שיכון ובינוי. שפיר טענה נגד החלטת ועדת המכרזים לאשר את זכיית שיכון ובינוי חרף היותה מסובכת בפרשת השוחד לעובדי ציבור זרים באפריקה. לטענתה, החלטה ועדת המכרזים אינה סבירה בהינתן החקירה הפלילית וההחלטה להגיש נגד שיכון ובינוי כתב אישום בעבירות חמורות, בכפוף לשימוע.

שפיר העלתה טענות נוספות ובכללן טענה למצגי שווא שהציגה שיכון ובינוי ביחס לניסיון קודם של התעשייה האווירית, קבלן התקשוב מטעמה. נטען כי על-פי הפסיקה, הצגת נתונים שאינם אמת בפני הוועדה מחייבת את פסילת ההצעה, מסמכי המכרז לא יכולים להקנות לוועדה סמכות "למחול" על מצג שווא באמצעות היתר להחליף את הקבלן בקבלן אחר, ולא היה מקום להחזיר את הדיון בסוגיה זו לוועדה. 

החברה שינתה את פניה

השופט יצחק עמית מבית המשפט העליון דחה את הערעור, ואליו הצטרפו השופטים אלכס שטיין ועופר גרוסקופף.

לדברי השופט עמית, בהיעדר מנגנון פסילתי על-פי חוק, טוהר המידות של המציע יילקח בחשבון כאחד מהשיקולים שעל ועדת המכרזים לשקול בבואה לעמוד על טיבם של המציע ושל ההצעה.

השופט עמית התייחס לחשדות המיוחסים לקבוצת שיכון ובינוי. "מדובר בעבירות של מתן שוחד בהיקפים גדולים מאוד לעובדי ציבור זרים במדינות "עולם שלישי", הלבנת הון, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך. התקופה הרלוונטית לחשדות היא החל מיולי 2008 עד פברואר 2018".

אולם עמית ציין כי המעשים החלו לפני שנים רבות, אין טענה למתן שוחד בישראל, ואין בחשדות כדי להעיד על נורמת התנהגות של מתן שוחד בהתנהלות החברה בארץ. "הרבב שדבק בשיכון ובינוי לא קשור לפעילות או להתקשרות קודמת עם עורך המכרז, וגם לכך יש לתת משקל. אף לא למותר לציין את השלב ההתחלתי שבו מצוי ההליך הפלילי נגד שיכון ובינוי, טרם הגשת כתב אישום".

עוד קיבל עמית את טענת שיכון ובינוי כי שינתה את פניה, וכי למעשה כיום אין מדובר באותה החברה כלפיה מיוחסים החשדות. "במבט צופה פני עתיד, הצעדים שננקטו יכולים להקהות את החשש ל'תרבות שוחד' בחברה ולתת בסיס לסברה כי ביצוע הפרויקט לא יפגע בעתיד", אמר. 

את שיכון ובינוי ייצגו עוה"ד (ד"ר) גלעד וקסלמן, שיר גידיץ' הלל ונרי לביא ממשרד הרצוג פוקס נאמן.

*** חזקת החפות: יודגש כי גם לאחר הגשת כתב האישום נגדם, בכפוף לשימוע, חברת שיכון ובינוי והבכירים לשעבר מכחישים את המיוחס להם, לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.

צרו איתנו קשר *5988