הדוח חשף: אירפורט סיטי בעלת נצבא היא הגורם הדומיננטי בחניון כיכר אתרים; מעוניינת לקדם זכויות בנייה חדשות

החברה רכשה מחצית מהבעלות על החניון, והתחייבה להעניק לאיש העסקים ספי צביאלי הלוואה גדולה כשיוחל בקידום תוכניות חדשות בכיכר

חניון כיכר אתרים / צילום: איל יצהר
חניון כיכר אתרים / צילום: איל יצהר

נצבא היא הגורם הדומיננטי בחניון כיכר אתרים וכוונותיה חורגות בהרבה מתפעול החניון. כך עולה ממידע שפרסמה החברה אתמול בדוחות שלה, ששופך אור על תוצאות המכרז למכירת החניון, שבו זכה איש העסקים ספי צביאלי. מתברר, כי אירפורט סיטי, המחוזקת על ידי חברת יואל שבבעלות אנשי העסקים קובי מימון וחיים צוף ומחזיקה בין היתר בשליטה על נצב"א כבר רכשה מחצית מזכויותיו של צביאלי בחניון ואף התחייבה להעניק לו הלוואה גדולה, בעת תכנון והקמת פרויקטים עתידיים במקרקעין.

מדובר בסיומו של עוד פרק בסאגה של כיכר אתרים, שהיה עד כה מעורפל. הגורם שהיה דומיננטי לפחות עד לעת האחרונה בכל הקשור לבעלות על הכיכר והפרויקט שייבנה עליה בעתיד, הייתה חברת JTLV שרכשה ב-2017 את חלקו של דובי שיף, הבעלים של מלון מרינה, בחניון שמתחת לכיכר אתרים, ונכנסה לנעליו של המלון בהליך פירוק השיתוף. בהמשך השיגה JTLV הבנות למכירת חלקה של עיריית ת"א יפו בחניון בתמורה ל-150 מיליון שקל. ביולי 2017 אישרה מועצת עיריית תל אביב יפו את ההסכם, ואולם שורה של עתירות ודיונים משפטיים, הביאו לביטול העסקה ולהוצאת מכרז על השטח. העירייה הוציאה את השטח למכרז, שבו זכה, כאמור, צביאלי בחודש יולי האחרון.

צביאלי הציע מחיר של 341 מיליון שקל בעבור החניון , מהם 257 מיליון שקל לעירייה, שהחזיקה ב-73% מהזכויות על החניון ו-84 מיליון שקל לקרן JTLV שהחזיקה ביתרת הבעלות על החניון.

כשפורסמו תוצאות המכרז, נטען, כי המחיר שהציע צביאלי גבוה בהרבה מהערכת השמאי וכמעט כפול ממחיר המינימום שקבעה העירייה (184.5 מיליון שקל), ולפיכך ההערכות היו, כי לצד צביאלי התייצב גורם גדול יותר שסייע לו במימון העסקה, ושהכוונה של צביאלי ואותו גורם מממן חורגת בהרבה מרכישת והפעלת החניון, וכי יתכן שכוונותיהם האמיתיות הן להשתלט בדלת האחורית על פרויקט המגדלים שמתוכננים בכיכר על ידי JTLV ואמורים להפוך לאחד מהפרויקטים היוקרתיים ביותר בתל אביב.

ואכן, באוגוסט השנה נחשף בגלובס, כי הגורם שעמד לצד צביאלי ברכישת החניון היה חברת נצבא. בחברה סירבו להגיב לממצאים. ואולם הדוח עצמו לא רק שאישר את החשיפה בדבר המימון, אלא מוסיף ומגלה, כי  אירפורט סיטי רכשה מחצית מזכויותיו של צביאלי בחניון, ובפועל היא הגורם הדומיננטי בכל הקשור לעסקת צביאלי. מהכתוב ניתן להבין, כי אכן כוונותיה של אירפורט סיטי חורגות בהרבה מתפעול החניון, וכי היא מסתכלת לא רק על מה שמתחת לכיכר, אלא גם על מה שמעליה.

וכך נכתב בדוח: "ביום 11 באוגוסט 2021 התקשרה החברה בהסכם ... על פיו רכשה החברה מהמוכרת (צביאלי, א"מ) 50% מזכויות המוכרת במקרקעין בתל אביב המהווים חניון (חניון כיכר אתרים), בתמורה לסך של כ-175.6 מיליון שקל בתוספת מע"מ. כמו כן נחתם באותו מועד בין הצדדים הסכם עיסקה משותפת לצורך תפעול החניון וכן קידום, תכנון, הקמה ושיווק של זכויות על פי תוכניות עתידיות, ככל שיאושרו במקרקעין, במסגרתו הוסכם בין היתר, כי החברה תעמיד למוכרת הלוואה בסך של כ-185.8 מיליון שקל לתקופה של 5 שנים, שתישא ריבית שנתית בשיעור של 1.8%...".

כיום תוכנית הבנייה שמעל כיכר אתרים, מדברת על 2 מגדלים בני 25 קומות, בייזום קרן JTLV שבשליטת עמיר בירם, ויעקב שלום פישר. זו רכשה בשנים האחרונות את הבעלות על רוב שטחי הכיכר במגמה לקדם בה פרויקט מגורי יוקרה, מסחר ומלונאות. התוכנית שאושרה בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב, זכתה, כמו קודמותיה, להתנגדויות מצד תושבים שהתאגדו לעמותה בשם "לא למגדלים בכיכר אתרים".